7x s Jaroslavem Veselým

Ing. Jaroslav Veselý

42 let

ředitel společnosti,

Hexagon Metrology s. r. o.

Ve společnosti Hexagon Metrology s. r. o. působí Ing. Jaroslav Veselý od roku 2013, původně na pozici obchodního ředitele. V roce 2017 byl jmenován ředitelem společnosti.

Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence pomáhá průmyslovým výrobcům inovovat jejich současné technologie a zároveň se podílí na vývoji technologií nových. Společnost je předním specialistou na měřicí a výrobní řešení, detekci, sběr, analýzu a aktivní využívání naměřených dat. Pro zákazníky tak znamená zvýšení rychlosti výroby a produktivity při současném zlepšování kvality produktů.

Který technický, kulturní, společenský jev (vynález, událost, myšlenku) považujete za nejdůležitější?

Osobně považuji za nejdůležitější vynález parního stroje, který přinesl lidstvu výkonný zdroj energie, a stal se tak základem industrializace výroby v mnohých oblastech průmyslu. Současně umožnil lidstvu rychleji cestovat na větší vzdálenosti, a to na vodě i na souši, čímž přispěl k výraznému rozvoji celosvětového obchodu. Dalším milníkem je bezpochyby rozvoj výpočetní techniky a její uplatnění napříč všemi výrobními obory a lidskými činnostmi. V této oblasti nás ještě čeká mnoho novinek, které ovlivní naše bytí a já věřím, že v dobrém slova smyslu.

Kdo nebo co Vás ve Vašem životě nejvíc ovlivnil?

Nejvíc mě ovlivnil a neustále ovlivňuje můj vlastní život. Celý svůj život stále čelím novým úkolům, výzvám a nepředvídatelným okolnostem, na které musím reagovat. Ať už na základě dříve získaných zkušeností, doprovázených i některými chybami a z nich plynoucích ponaučení, nebo prostřednictvím informací, které se snažím k dané problematice získat. Nemohu proto vyzdvihnout jediného člověka nebo jednu konkrétní věc. Ovlivňuje mě jakákoli dobrá myšlenka nebo produktová inovace, která mi umožnuje se na mnoho věcí dívat v širším kontextu a z několika úhlů pohledu.

Pokud byste mohl v české, evropské nebo světové politice něco změnit, posunout nebo dotáhnout do konce, co by to bylo?

Určitě bych se soustředil na rychlé dokončení dálniční sítě zejména v oblasti dostavby Pražského okruhu nebo paralely k dálnici D1, tedy dálnice D35. Nedostavěný velký okruh Prahy je nejužší místo naší dálniční sítě a je smutnou skutečností, jak málo se pro dokončení této klíčové stavby od roku 1989 udělalo. Rovněž rychlé propojení naší železnice s evropskými vysokorychlostními koridory by mělo být jednou z priorit. Obecně tedy dopravní infrastruktura, dále rozvoj datových sítí nebo zjednodušení administrativy podnikatelským subjektům.

Další oblast, na kterou bych se soustředil, je rozvoj technického vzdělávání, které by mělo těžit z potenciálu, který je v nás historicky zakořeněný. Jsme národem chatařů a kutilů, kteří mají rádi, když jim něco vzniká pod rukama. To bychom měli maximálně rozvíjet, a podporovat tak inovace úzkým propojením technických škol a univerzit s naším průmyslem a motivovat mládež vydat se touto, do budoucna, perspektivní cestou. Tak jak nedávno proběhlo v médiích, usilovat o pozici Česka jako průmyslového Švýcarska v Evropě. To by měl být náš cíl v blízkém budoucnu.

Co je Vaším motorem?

Určitě je to rodina, hory a horské kolo. Výhoda je, že se tyto tři složky dají jednoduše spojit do jedné akce. O to víc je pak zážitek intenzivnější, a mám tak více sil posouvat se kupředu.

Co byste dělal, kdybyste nedělal svoji současnou práci?

Zřejmě práci, která propojuje technické produkty a jejich dodávky zákazníkům. Vždy se snažím o hledání řešení, která uspokojí potřeby uživatele a k tomu přináší punc originality, doprovázený lepšími užitnými vlastnostmi, větší produktivitou, spolehlivostí nebo kvalitou. K tomu je nezbytný tým motivovaných spolupracovníků, jejichž vedení a rozvíjení týmových schopností je další oblast, bez které si svoji práci nedovedu představit.

Kterou osobnost (žijící nebo historickou) byste rád potkal a proč?

Je jich celá řada, ať už Leonardo da Vinci, nebo pánové Křižík, Sodomka nebo Kryšpín. Vždy mne udivovalo, k jakým objevům nebo konstrukčním řešením všichni v době svého profesního působení došli.

Vaše životní motto?

Dělat vše nejlépe tak, jak jsem jen schopen.