KOVO+

Časopis KOVO+ je odborný a inzertní časopis poskytující informace ze strojírenství a kovozpracujícího průmyslu.

V České republice vychází KOVO+ 2x ročně.