7x s Miroslavem Kolískem

PhDr. Miroslav Kolísek

42 let

Jednatel společnosti

ATEK s. r. o.

ATEK s. r. o. je soukromá, ryze česká společnost bez jakékoliv účasti zahraničního kapitálu ve vlastnictví jediného majitele, pana PhDr. Miroslava Kolíska, který firmu založil v roce 2004.

Který technický, kulturní, společenský jev (vynález, událost, myšlenku) považujete za nejdůležitější?

V rámci posouzení nejdůležitějších kulturních, společenských a technických jevů je zapotřebí pohled do minulosti, neboť pojem současnost je na minulosti závislá a příčinně ovlivněná. Z pohledu do minulosti je proto jako jeden z nejdůležitějších jevů nutno považovat vznik a vývoj písma, které s sebou nese sdělení pro minulé, současné, ale i budoucí generace. S množstvím od pouhých maleb, strukturovaných obrazců až po dnešní datové kódy, přenášené a zpracovávané rychlostí milisekund. Víme, jakou sílu mělo písmo ve své psané formě v průběhu historického vývoje a nejinak je tomu i dnes v době prudké expanze informačních technologií, vývoje hospodářství závislém na burzovních indexech, kdy během okamžiku a málo chvil dochází ke změnám v rozsahu růstu, či prudkého pádu celých světových ekonomik.

Kdo nebo co Vás ve Vašem životě nejvíc ovlivnil?

Věřím, že každý by si měl položit otázku, co zde zůstane, až ukončíme svůj aktivní život, zdali jsem měl možnost přispět svým umem a pílí k tomu, aby má snaha nebyla jen pozůstatkem hmotných statků, nemající svou dlouhodobou udržitelnost. Odpověď se poté nabízí sama – nejvíce jsme ovlivnění pocitem zodpovědnosti, abychom pro naše děti zanechali svět lepší, hodnotnější a stabilnější, na jehož základech je možné stavět dál a předávat toto dědictví dalším generacím.

Pokud byste mohl v české, evropské nebo světové politice něco změnit, posunout nebo dotáhnout do konce, co by to bylo?

Zcela jistě by to bylo otevření světových trhů bez omezení a nesmyslných restrikcí. Toto bohužel z různých ekonomických, sociálních a především politických důvodů není možné. Představme si ale situaci, že všichni zasedneme k jednomu stolu a nabídneme to nejlepší ze své země, své dovednosti, znalosti a zdroje s jediným cílem – pro posun lidstva vpřed bez jakýchkoliv konfliktů, ve vzájemné souhře a toleranci.

Co je Vaším motorem?

Není následku bez příčiny, není cíle bez cesty. Někdy je to proces trnitý, plný strasti a odříkání, někdy plyne bez jakéhokoliv vlivu, jakoby sám. V dnešním světě je to otázka týmové práce a pocitu sounáležitosti s celkem, kterému lze udělit směr a cíle dosáhnout. Podaří‑li se toho, je třeba se umět radovat a vnímat ten krátký okamžik, oč je vzácnější, jenž vynahrazuje vše, co jej předcházelo.

Co byste dělal, kdybyste nedělal svoji současnou práci?

Na každého člověka v životě čekají důležité milníky, které s sebou nesou zásadní rozhodování o jeho budoucnosti. Každého z nás toto potkalo a zcela jistě i mnohokrát ještě potká. Nejinak je tomu i v mém případě, kdy jsem se musel rozhodnout ve zcela zásadních životních okamžicích. Ať již tomu bylo, či bude jakkoliv – není důležité samotné rozhodnutí, ale je zapotřebí si položit otázku: „Co mohu, nebo musím udělat pro to, aby mé rozhodnutí bylo správné?“ – poté je naprosto irelevantní, zdali se bude člověk věnovat politice, umění, nebo vývoji nových technologií. Je pouze otázkou, zda‑li je schopen a ochoten pro daný cíl věnovat celý svůj potenciál, který mu přinese vnitřní uspokojení s pocitem, že se rozhodnul správně.

Kterou osobnost (žijící nebo historickou) byste rád potkal, a proč?

Odpověď na tuto otázku je zcela jistě individuální a vždy záleží na vlastním zaměření každého z nás. V mém případě je to bezesporu Elon Musk, americký podnikatel, vynálezce a filantrop. Muž mnoha přívlastků, který tvoří historii lidstva. Tento člověk, mne motivuje svým vizionářstvím, houževnatostí a zaměřením na technický pokrok. Odpověď se proto sama naskýtá a možnost setkání s takovou osobností by zcela jistě bylo velmi inspirující.

Vaše životní motto?

Osobně vyhraněné životní motto, jaké by se dalo očekávat na položenou otázku nemám, nicméně jsem přesvědčen, že život není o vyřčených definicích a popisné realitě, ačkoliv jsou v mnoha situacích velmi adresně aplikovatelné. Život je pestrý svými okamžiky, svou neopakovatelností a tím, že jsme zde, abychom tvořili a přinášeli své pro generace budoucí.