7x s: Petrem Jaškem

Který technický, kulturní, společenský jev (vynález, událost, myšlenku) považujete za nejdůležitější?

Nejdůležitější bylo to, že člověk začal přemýšlet, jak si práci usnadnit. To byl první impulz k vývoji a odlišnosti od ostatních živočišných druhů na Zemi. Dalším milníkem v lidském vývoji bylo podle mého názoru to, když lidé pochopili, že vlastní rozvoj a bohatství lze získat i jinak než válkami a dobýváním cizích území. Z hlediska technického považuji za velmi důležité prvotní technické vynálezy – páku, kolo a kladku. Tyto vynálezy nastartovaly technický pokrok z hlediska mechaniky a fyziky. Dalšími významnými předěly byly vynález parního stroje, elektřiny, spalovacího motoru a v poslední době také počítačové techniky.

Kdo nebo co vás ve Vašem životě nejvíc ovlivnil?

Samozřejmě to byli rodiče, přátelé a kamarádi, se kterými jsem vyrůstal. To vše mě formovalo. Z hlediska mé profese to byli také někteří učitelé. Na základní škole měl na moji budoucnost velký vliv profesor Škrabák, učitel matematiky. Díky němu jsem pronikl do tajů matematiky. Ta mě od té doby velmi bavila. Profesor Škrabák mě ale naučil také logickému uvažování a díky tomu jsem pak dokázal zvládnout a pochopit technické předměty. Vzpomínám také na docenta Kamelandra z VUT Brno. Byl to přísný, náročný pedagog, ale přitom lidský a spravedlivý. Díky němu jsem začal po technické stránce chápat, co to jsou stroje. Docent Kamelandr hodně rozvinul moje technické znalosti v oblasti strojů. Oba zmínění pedagogové přitom nevyžadovali „učit se nazpaměť“, ale chtěli, abychom pochopili podstatu, přemýšleli a porozuměli. V praxi mi pak po studiu na vysoké škole velmi pomohlo sedmileté působení v TOS Kuřim, kde jsem měl štěstí na spolupracovníky, kteří mě hodně naučili. Dodnes z toho ve své práci čerpám.

Pokud byste mohl v české, evropské nebo světové politice něco změnit, posunout nebo dotáhnout do konce, co by to bylo?

Bylo by to určitě snížení byrokracie a administrativy. Také by pomohlo zprůhlednit a zjednodušit zákony. Základem je ústava. Od ní by se měly zákony jasně a zřetelně odvíjet. Jsem pro minimalizaci výjimek a možností různých výkladů zákona tak, aby se v tom lidé netopili. Pokud tomu tak není, nastává ve společnosti chaos, kterého pak dokážou využít právě ti, kteří pro společnost přínosem rozhodně nejsou. Politiku a zákony by měli dělat lidé, kteří v životě vlastními schopnostmi něčeho dosáhli, něco vybudovali a kteří chtějí zároveň udělat něco i pro druhé. Měli by to být vzdělaní lidé, znalí i praktického života, ne ti, kdo spatřují v politice pouze možnost, jak si dobře žít za peníze lidí, kteří tvoří hodnoty a platí daně. Politici by si měli uvědomit, že jsou vlastně našimi zaměstnanci, že skládají účty oni nám, ne my jim.

Co je Vaším motorem?

V raném mládí to byly asi především ženy. Dnes mě dobíjí sport, cestování, dobří přátelé a moji blízcí. Nejvíc mě nabije týden strávený na plachetnici při putování mezi řeckými ostrovy. Dalším mým velkým koníčkem v posledních letech je dobré víno. Mám-li chvíli čas a je pěkné počasí, rád se projedu na kole nebo na motorce. To se dostatečně odreaguji a zapomenu na každodenní starosti.

Co byste dělal, kdybyste nedělal svoji současnou práci?

Jako dítě jsem se hodně zajímal o zvířata, hlavně o kočkovité šelmy. Byl to můj největší koníček. V té době jsem měl v této oblasti velké znalosti, rozhodně větší než ty technické. Kdybych shodou různých okolností a vlivů nestudoval technický obor – strojařinu, byl bych dnes zřejmě chovatelem kočkovitých šelem, ředitelem zoo nebo pracovníkem v některém z afrických národních parků.

Kterou osobnost (žijící nebo historickou) byste rád potkal a proč?

Rád bych se potkal s Leonardem da Vinci. Dle mého názoru na svoji dobu všechny jednoznačně převyšoval, a to jak v oblasti umění, tak v oblasti techniky. Obdivuji jeho obrovský akční rádius, ve kterém působil a vynikal. Chtěl bych vědět, jaký byl ve skutečnosti, bylo by krásné poznat ho i v obyčejném životě. Musela to být opravdová osobnost a génius.

Pak by to byl určitě Fredy Mercury. Vždycky jsem ho obdivoval. Jeho hudba mi přináší radost, vzrušení a obrovské potěšení. Mám jeho hudbu zkrátka velmi rád.

Vaše životní motto?

Dělat věci, které chci a které si myslím, že jsou správné. Když něco dělám, snažím se to dělat na sto procent. I když nastanou překážky, je potřeba vydržet, bojovat, nevzdávat se, dokud existuje nějaká šance na jejich zvládnutí. Zkrátka udělat pro to vše, co člověk může. Každá překážka, kterou člověk zvládne, posiluje. Důležité pro mě je mít sám před sebou čisté svědomí z toho, co jsem udělal a že jsem udělal vše, co jsem mohl, i když to třeba nevyšlo. Nikdy nelituji toho, co jsem udělal, ale toho, co jsem udělat mohl, ale neudělal.

Nepřetvařovat se, být takový, jaký jsem. Každý člověk je svým způsobem jedinečný.

Chci pomáhat těm, kdo pomoc potřebují a nezneužívají ji. Je pravdou, že sdílená radost je dvojnásobná radost. Když uděláte něco, z čeho máte sami dobrý pocit a ještě tím uděláte radost někomu jinému, není na světě nic lepšího.