ABB představuje YuMi®, prvního robota na světě, který dokáže skutečně spolupracovat s člověkem

Robot YuMi od společnosti ABB předznamenává novou éru robotických spolupracovníků, kteří dokáží spolupracovat s člověkem na stejných úkolech při zachování bezpečnosti. Robot YuMi představuje další krok strategie Next Level společnosti ABB.

ABB, přední společnost působící v oblasti energetiky a automatizace, na významném světovém veletrhu průmyslových technologií Hannover Messe představila YuMi, prvního průmyslového robota se dvěma pažemi, který dokáže skutečně spolupracovat s člověkem.

Uvedení robota YuMi je dalším krokem strategie Next Level společnosti ABB, která se zaměřuje na udržitelnou tvorbu hodnoty. Strategie ABB je založená na třech klíčových oblastech, kterými jsou udržitelný růst, neustálé zvyšování produktivity a obchodně zaměřená spolupráce. Společnost dosahuje ziskového růstu přesunutím těžiště svého působení směrem k vysoce růstovým trhům, zvyšováním konkurenceschopnosti a snižováním rizika v obchodních modelech.

„Nová éra robotických spolupracovníků je zde a je nedílnou součástí naší strategie Next Level,“ uvedl generální ředitel společnosti ABB Ulrich Spiesshofer. „Díky YuMi je spolupráce mezi lidmi a roboty nyní skutečností. YuMi je výsledkem několikaletého výzkumu a vývoje a mění způsob vzájemné interakce mezi lidmi a roboty. YuMi je prvkem naší strategie internetu věcí, služeb a lidí, kteří společně vytvářejí automatizovanou budoucnost.“

V roce 1974 společnost ABB představila prvního mikroprocesorem řízeného a plně elektricky poháněného průmyslového robota na světě, a zahájila tím moderní robotickou revoluci. ABB má nyní instalovanou základnu více než 250 000 robotů po celém světě. Uvedením robota YuMi ABB opět posouvá hranice kybernetické automatizace významným rozšířením řady průmyslových procesů, které lze pomocí robotů automatizovat.

Jen málo výrobních oblastí se vyvíjí tak rychle jako montáž drobných součástí. Zejména v oblasti elektroniky poptávka po výrobcích prudce vzrostla a převýšila nabídku kvalifikované pracovní síly. Běžné způsoby montáže ztrácejí na hodnotě a výrobci považují za strategickou i ekonomickou nutnost investovat do nových řešení.

Agentura BCG Research například předpovídá, že do roku 2025 nástup pokročilých robotů zvýší produktivitu v mnoha odvětvích až o 30 % a sníží celkové náklady na pracovní sílu o 18 % i více, a to v zemích jako je Jižní Korea, Čína, Spojené státy, Japonsko a Německo.

Záměrem konstrukčního řešení robota YuMi bylo sice uspokojit požadavky na pružnou a rychlou výrobu v odvětví spotřební elekroniky, ale lze jej velmi dobře využít při jakékoli montáži malých součástek. Má dvě paže, ohebné ruce, univerzální systém podávání součástí, lokalizaci součástí založenou na kamerovém systému, jednoduché programování učením a moderní přesné ovládání pohybu.

Díky bezpečné konstrukci dokáže YuMi velmi úzce spolupracovat s lidmi. Má lehkou, ale pevnou kostru z hořčíkové slitiny, kterou pokrývá pružný plastový plášť. YuMi je kompaktní, má lidské rozměry a lidské pohyby. Lidé, kteří s ním spolupracují, se tak cítí bezpečně a příjemně. A to je mimo jiné vlastnost, pro niž YuMi získal prestižní ocenění „Red Dot“ za nejlepší produktový design.

Jestliže YuMi zaznamená neočekávanou kolizi například s lidským spolupracovníkem, dokáže svůj pohyb zastavit v řádu milisekund. Pohyb pak lze obnovit stejně snadno, jako když stisknete na dálkovém ovladači tlačítko „play“. YuMi nemá žádná místa, kde by mohlo dojít k přiskřípnutí, takže při pohybu robota a manipulaci se součástmi nemůže dojít ke zranění či škodám.

ABB (www.abb.com) je předním světovým dodavatelem technologií pro energetiku a automatizaci. Umožňuje zákazníkům ze sféry energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní prostředí. ABB Group má kolem 140 000 zaměstnanců v téměř 100 zemích světa. V České republice působí v osmi lokalitách a zaměstnává více než 3400 lidí.

Pro další informace prosím kontaktujte:
Agentura Grayling:
Jiří Bohm, Lucie Bílková
tel.: +420 601 592 123
tel.: +420 702 085 220
e-mail: abbpress@grayling.com

 

ABB s.r.o.:
Lucie Melicharová Jandová,
ředitelka marketingové komunikace a PR
tel.: +420 234 322 111
e-mail: lucie.melicharova-jandova@cz.abb.com