ABB Robotika představila služby “Connected Services”, které zvyšují výkon robotů a prodlužují jejich životnost

ABB Robotika představila Connected Services, ucelený soubor služeb, které zajišťují delší životnost robotů a optimalizují výkon robotických systémů. Tyto služby jsou poskytovány přes jediné intuitivní rozhraní ABB MyRobot. Kdekoliv a kdykoliv zpřístupňují data, která lze prakticky využít.

„Schopnost monitorovat roboty zvyšuje efektivnost, snižuje servisní náklady, zajišťuje dlouhodobý chod bez odstávek a prodlužuje životnost výrobních zařízení,“ vysvětluje Dr. Hui Zhang, ředitel produktového managementu ABB Robotika.

Connected Services jsou součástí propojeného ekosystému, tzv. Internetu věcí, služeb a lidí (IoTSP), a jsou k dispozici v rámci smluv o servisní péči. Tento soubor služeb zvyšuje spolehlivost, zkracuje reakční dobu a urychluje odstranění potenciálních technických problémů prostřednictvím dat získaných z instalovaných robotů.

„Díky těmto diagnostickým technologiím je dříve častý reaktivní přístup ke správě robotů nahrazen přístupem prediktivním, proaktivním a okamžitým,“ uvádí Dr. Zhang. „Před nástupem IoTSP se roboty opravovaly až v případě poruchy a údržba se prováděla podle plánu nebo provozních hodin. Nyní můžeme údržbu plánovat dle aktuálního stavu robota a zaměřit se na udržení efektivity a dostupnosti nejdůležitějších procesů zákazníka.“

Connected Services jsou dalším vývojovým stupněm služeb pro roboty Remote Services, které ABB nabízí na trhu od roku 2007. Connected Services reflektují výhodu začlenění většího množství „věcí“ a „služeb“ do ekosystému IoTSP. Hlavní charakteristikou IoTSP je zvýšení výkonu a spolehlivosti díky digitalizaci, automatizaci a robotizaci. ABB Robotika soustavně mění podobu automatizace výroby prostřednictvím řady inovativních řešení a služeb, které již dnes pomáhají zákazníkům využívat výhod továrny budoucnosti.

Jak služby Connected Sevices fungují, vysvětluje následující video:

Další informace:

ABB Robotika je předním dodavatelem průmyslových robotů. Poskytuje mimo jiné softwarová řešení pro roboty, aplikace a periferie, periferní zařízení, modulární výrobní buňky a dále služby v oblasti svařování, manipulace, lakování, paletizace a obsluhy strojů. Ke klíčovým trhům patří automobilový průmysl, výroba plastů, obrábění, slévárenství, elektronika, farmaceutický a potravinářský průmysl. Silná orientace na ucelená řešení pomáhá výrobcům zvýšit produktivitu, kvalitu výroby a bezpečnost práce. Společnost ABB celosvětově instalovala více než 250 000 robotů.
 
Veškeré výrobky ABB Robotika plně podporuje globální prodejní a servisní organizace ABB Robotika v 53 státech a na více než 100 místech.
 
Více informací naleznete na stránkách www.abb.cz/robotika
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
 
ABB s.r.o.:
Lucie Melicharová Jandová,
ředitelka marketingové komunikace & PR pro Českou republiku a země subregionu
tel.: +420 234 322 111
e-mail: lucie.melicharova-jandova@cz.abb.com