Aimtec nasadil řešení SappyQMS ve společnosti Alfmeier

Společnost Alfmeier zavedla ve spolupráci s firmou Aimtec řešení pro řízení kvality v podnikovém informačním systému SAP. SappyQMS je úzce propojen s logistikou, splňuje vysoké požadavky na kvalitu v oblasti automobilového průmyslu a poskytuje vedení detailní přehled o zmetkovitosti, reklamacích a zpětné sledovatelnosti.

SappyQMS pro plzeňský závod

Společnost Alfmeier se ve svém plzeňském závodě rozhodla pro zlepšení řízení oblasti kvality v podnikovém informačním systému SAP. Ke spolupráci si vybrala společnost Aimtec, se kterou již implementovala řešení pro řízení skladů a logistiky SappyWMS. Aimtec rozšířil svou působnost o SappyQMS, které je s modulem MM/WM úzce propojeno a představuje specializované odborné řešení konkrétních problémů v oblasti kvality. SappyQMS odráží mnohaleté zkušenosti získané na obdobných projektech v praxi. Ve společnosti Alfmeier se konkrétně jednalo o nastavení řízené dokumentace, kontrolu kvality, interní reklamaci, vizualizaci chyb, statistickou procesní kontrolu (SPC), zpětnou a dopřednou sledovatelnost (report top-down a bottom-up) a manažerské reporty. V posledně zmiňované oblasti byly nastaveny reporty zmetkovitost v období, výkaz vad podle pracoviště, množství zmetků k danému materiálu, výskyt vad v čase, graf celkové zmetkovitosti, celková zmetkovitost materiálu podle období a vyhodnocení doby zpracování nařízených opatření.

Přínosy

SappyQMS umožnilo managementu společnosti Alfmeier plně zpřehlednit a systematicky zpracovat řízenou dokumentaci včetně grafické hierarchie. Vedení má nyní k dispozici kompletní informace o zpracování dokumentů včetně rozdělovníku a evidence jakýchkoliv souvisejících opatření. Dalším přínosem je okamžitá evidence zmetků, díky níž je okamžitě vidět vývoj zmetkovitosti v čase pomocí různých reportů. Regulační karty jsou v přehledné a jednoduché podobě zobrazitelné podle období a materiálu. SappyQMS dokáže rovněž rychle vyhodnotit cp a cpk pro více materiálu najednou, eviduje kritické díly (znaky) a sleduje termíny rekvalifikace materiálu.

Projekt implementace SappyQMS probíhal na podzim loňského roku.

Alfmeier cz s.r.o.

Společnost Alfmeier CZ působí v oblasti automobilového průmyslu již více jak deset let. Specializuje se na výrobu plastových, pryžových a elektrotechnických komponent pro komfortní sezení. Vyrábí rovněž ventily pro brzdové systémy a systémy odvzdušnění palivových nádrží. Alfmeier CZ se sídlem v Plzni na Borských polích je dceřinou společností německého koncernu Alfmeier Präzision AG, který vlastní další závody v Evropě, Asii a Severní Americe. Český závod je nejvýznamnější pobočka a vlajkovou lodí celé skupiny Alfmeier, nejen z hlediska logistiky a výrobních systémů, ale i vedení a řízení závodu jako celku. V současné době poskytuje pracovní příležitost více jak 500 interním i externím pracovníkům.