Asseco Central Europe vstupuje do strategického partnerství se společností CEIT

Společnost Asseco Central Europe rozšířila své portfolio produktů a služeb investicí do technologické společnosti CEIT, se kterou vytvořila strategické partnerství. Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější a vysoce kvalitní řešení pro průmysl a služby. Skupina rychle rostoucích firem, které CEIT reprezentuje dokazála úspěšně uplatnit své inovativní produkty zejména v automobilovém průmyslu.

Téměř 250 vysoce kvalifikovaných odborníků společnosti CEIT se zabývá technickými a procesními inovacemi, průmyslovou automatizací, materiálovým a konstrukčním inženýrstvím, a také vzděláváním. Výzkum a vývoj, který je dominantní činností této společnosti, je flexibilně spojen s praxí. Jeho roční obrat činí přibližně 22 mil. eur.

„Společnost CEIT je moderní firmou, která svou inovativností, ale především svými řešeními a produkty v oblasti robotiky a umělé inteligence obohatí skupinu Asseco o nové trendy a kompetence, které bychom rádi společně posunuli do mezinárodního prostoru. Věřím, že tento velký potenciál, který vytvoříme spojením našich společností, nás v oblasti výzkumu a vývoje výrazně posune dál,“ řekl při příležitosti podpisu smlouvy Jozef Klein, CEO Asseco CE.

Skupina CEIT se zaměřuje na propojení fyzických průmyslových systémů a inteligentních kybernetických procesů v rámci koncepce Průmysl 4.0, označované jako čtvrtá průmyslová revoluce. Cílem je, aby zákazníci společnosti prostřednictvím svých řešení dosahovali produktivity a konkurenceschopnosti. „Uzavřením strategického partnerství se společností Asseco Central Europe si CEIT otevřel dveře k rozšíření inovačního potenciálu na mezinárodní úrovni s cílem urychlit růst zahraničních trhů. Spojením kompetencí Asseco Central Europe a CEIT vzniká prostor na synergii nových řešení a špičkových inovací pro průmysl v duchu Průmyslu 4.0,“ vyjádřil se u příležitosti podpisu smlouvy Branislav Mičieta, předseda dozorčí rady CEIT.

Asseco Central Europe je jedním z nejsilnějších softwarových domů ve střední a východní Evropě. Působí v České republice, Slovensku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku a Itálii. Realizuje náročné projekty pro komerční sféru i státní správu a samosprávu. Portfolio společnosti tvoří bankovní a pojišťovací informační systémy, informační systémy pro zdravotnictví, stavební spořitelny, systémy pro platební karty, datové sklady, energetiku a utility, řešení Business Intelligence, podnikové informační systémy a další řešení šité na míru. Celá skupina Asseco CE v současné době zaměstnává více než 1 700 lidí. Asseco Central Europe je součástí mezinárodní skupiny Asseco. Další informace naleznete na www.asseco.com/ce.
 
CEIT je společnost poskytující komplexní řešení jak pro technické a procesní inovace, průmyslové automatizace, inteligentní logistiku, konstrukčního a materiálového inženýrství. Splňují parametry a obsahují konkrétní prvky a řešení iniciativy PRŮMYSL 4.0. Poslaním společnosti je podpora produktivity, efektivity a růstu konkurenceschopnosti průmyslových podniků. Společnost se sídlem v Žilině úspěšně působí v regionu Střední Evropy, mezi její zákazníky patří významné průmyslové podniky z automobilového, strojírenského, chemického a elektrotechnického průmyslu.