Celosvětový trh s ocelovými trubkami 2016

Na rozdíl od globálních trendů evropské závody na výrobu ocelových trubek svou produkci zvyšují

Až na krizový rok 2009 vykazuje vývoj výroby ocelových trubek ve světě v posledním desetiletí jen jeden směr: a sice vzhůru. Vypadá to, že tento trend se prozatím zastavil. Po marginálním růstu v roce 2015 poklesla celosvětová produkce v posledních létech dle údajů hospodářského svazu, sdružujícího výrobce ocelových trubek v Düsseldorfu o tři procenta na 164 mil. tun. Důvodem byla citelně nižší výroba ocelových trubek v Severní Americe, Rusku a Číně v porovnání s předchozím rokem. Znatelně lépe dopadli evropští výrobci trubek. V celé EU se podařilo ocelářskému průmyslu zvýšit svou produkci o čtyři procenta na 13 mil. tun. V Německu vzrostla výroba oproti předchozímu roku dokonce o pět procent na 2,6 mil. tun.

Celosvětový pokles výroby byl způsoben hlavně menším množstvím bezešvých ocelových trubek a velkých svařovaných potrubí nad 16" (odpovídá 406 mm) vnějšího průměru. Naproti tomu vyrobily ocelářské závody v roce 2016 globálně téměř stejné množství svařovaných trubek do 16" vnějšího průměru jako v roce předchozím. Zatímco výrobci v EU dokázali v tomto segmentu dokonce třetí rok za sebou výsledky mírně zlepšit, výroba v USA zřetelně zaostala za hodnotami předchozího roku.

V trvalém poklesu investic do energetického průmyslu vidí profesní svaz příčiny ztrát při výrobě bezešvých trubek, které lze pozorovat ve všech regionech světa. Zvlášť silný byl pokles oproti předchozímu roku v USA o 20 procent. Naproti tomu výroba producentů v EU byla pouze o pět procent pod hodnotami předchozího roku. Výrobci ve Velké Británii zaznamenali pokles výroby po celém světě o osm procent. Zvlášť postiženy byly v tomto segmentu závody v Severní Americe a ve všech státech Ruska, zatímco producenti v EU dokázali po velmi slabém předchozím roce svou výrobu o šest procent zvednout.

Čína si buduje i nadále své dominantní postavení

Trvalý trend k rostoucí dominanci Číny na trhu s ocelovými trubkami je nepřehlédnutelný. Podle svazu výrobců ocelových trubek je celosvětová rekordní produkce 168,8 mil. tun v roce 2015 způsobena výlučně výrobou čínských producentů, která vzrostla o 11 procent. Podíl Číny na celosvětové produkci ocelových trubek tak vzrostl na 58 procent. Nárůst je způsoben především výrazným zvýšením výroby „malých“ svařovaných ocelových trubek do 406 mm vnějšího průměru v Lidové republice. Výrobci v EU dokázali svou produkci v tomto segmentu trhu zajisté také rozšířit.

Toho, že se celosvětová produkce ocelových trubek poprvé po létech vyvíjí náhle mírně negativně, si povšimla fa Salzgitter AG, jejíž aktivity v oblasti trubek se od začátku srpna 2016 přejmenovaly na „obchodní oblast Mannesmann“. Dle údajů podniku ženou zákaznickou poptávku mohutné trendy „voda“, „energie“ a „mobilita“.

Velká poptávka stavebního a automobilového průmyslu

Z pohledu podnikatelů byly ceny surovin na světových trzích, které se ustálily na nízké úrovni, pozitivní. Notace, které ve třetím kvartále kolísaly mezi 40 a 50 dolary (US) za barel ropy měly vliv minimálně na stabilizaci explorativních aktivit. Rig Count (indikátor počtu zdrojů oleje a plynu nově uvedených do provozu) v Severní Americe dále lehce stoupl. Citelnou protiváhu k masivnímu nástupu investic v sektoru energetiky však zatím nelze pozorovat. Klasické průmyslové obory však zaznamenaly další mohutnou poptávku. Zvlášť silná byla podle fy Salzgitter poptávka ze stavební a automobilové branže. I obchody s velkými potrubími šly z německého pohledu lépe, než v předchozích obzvlášť slabých letech.

Tak vstup zakázek skupiny Europipe se například v porovnání s prvními devíti měsíci předešlého roku pohyboval na mnohem vyšší úrovni. Důvodem byly především objednávky od nových vedoucích projektů, jako jsou Nord Stream Pipeline 2 nebo TAP Offshore a Zohr Field. O vysoký objem zakázek se nadto postaral i váznoucí postup projektu ropovodu v Černém moři (dříve South Stream).

Také objem objednávek na svařované trubky HFI se u fy Salzgitter v roce 2016 oproti srovnatelnému předchozímu období zlepšil. Podnik zaznamenal dokonce zdvojnásobení došlých objednávek na spirálově vinuté svařované velké trubky v prvních devíti měsících roku 2016 oproti srovnatelnému období předchozího roku. Zde pocházela poptávka hlavně z Německa díky realizaci dlouho plánovaných projektů, následovaná Polskem, Nizozemskem a Itálií. Trh s přesnými trubkami opět profitoval z dobrého objemu zakázek silného exportéra německého předního výrobce automobilů, zatímco situace v sektoru průmyslu a energetiky zůstávala i nadále velmi napjatá. „Dělat prognózy je těžké, zvlášť když se týkají budoucnosti,“ řekl údajně dánský fyzik Niels Bohr, nebo to byl Mark Twain, Karl Valentin, Winston Churchill nebo Kurt Tucholsky? To už je jedno, aktuálně jsou prognózy hospodářského vývoje na pozadí současné politické a hospodářské situace poznamenány zvlášť velkou nejistotou. Výroky podniku týkající se budoucnosti platí proto jen za předpokladu mírného konjunkturálního zotavení na hlavních trzích – což ovšem vzhledem k Trumpovi, Brexitu atd. opravdu nelze tesat do kamene.

Pro vlastní společnosti z oboru obchodu fy Mannesmann prognózuje Salzgitter heterogenní vývoj: pozitivní – i díky zakázkám v posledním roce – u závodů na výrobu velkých trubek a díky trvale stabilní poptávce od výrobců automobilů a společností vyrábějících přesné trubky. Naopak situace v zakázkách na severoamerickém trhu jako by se kalila. Segmenty středních či přesných trubek a trubek z ušlechtilé oceli by naopak mohly nastartovat minimálně váhavé zotavení.

Lepší perspektivy

Dle odhadů hospodářského svazu výrobců ocelových trubek se perspektivy průmyslu v této oblasti mezitím opět zlepšily: „Investiční činnost energetického průmyslu, která se po propadu cen ropy v roce 2015 prakticky zastavila, se začíná normalizovat.“ Vedle z toho vyplývající potřeby stav rychle dohnat, by měl obor dokázat profitovat z cyklicky rostoucích cen surovin a oceli, jakož i stále mohutnější konjunktury v průmyslových zemích. Důležitou roli přitom hrají relativně příznivé ceny energií, expanzivní fiskální politika a příznivý poměr eura k dolaru. Kromě toho očekává svaz v dohledné době od expanzivní hospodářské politiky a energetické politiky Severní Ameriky, která se opět silněji zaměřuje na producenty energií z fosilních zdrojů, pozitivní efekty pro průmysl ocelových trubek.

Ocelové trubky v jakémkoli provedení byly jako zařízení a stroje na výrobu a opracování trubek ústředním tématem veletrhu „Tube 2016“. Totéž platí i pro příští ročník vedoucího mezinárodního odborného veletrhu trubek, který se bude konat jako vždy spolu s největším veletrhem drátů a kabelů „wire“. Příští veletrhy „Tube“ a „wire“ proběhnou od 16. do 20. dubna 2018 opět na Düsseldorfském výstavišti.

Redakčně zpracováno z www.tube.de