Chinaplas 2018
ENGEL se dále rozvíjí – největší investiční program v dějinách firmy

ENGEL dále roste. Již počtvrté za sebou se tomuto výrobci vstřikovacích strojů a dodavateli systémových řešení se sídlem ve Schwertbergu (Rakousko) podařilo zvýšit roční obrat. Skupina podniků uzavřela obchodní rok 2017/18 na konci března s obratem 1,51 miliardy EUR a dosáhla tak oproti předchozímu roku 11procentního nárůstu.

Ještě do září se bude stavět v hlavním sídle firmy ENGEL ve Schwertbergu (Rakousko). Nová stavba vpravo vedle hlavního vchodu – zde na simulaci – rozšíří severní výrobní halu, která byla zřízena v roce 2013. Nad montáží se bude nacházet nové technické centrum pro zákazníky.

„Jen výrobní závod v Šanghaji prodal v obchodním roce 2017/18 přibližně o 20 procent strojů více než v předchozím roce," referoval Dr. Christoph Steger, CSO skupiny ENGEL, na začátku veletrhu plastikářského průmyslu Chinaplas na konci dubna 2018 v Šanghaji, kde společnost ENGEL informovala mezinárodní odborný tisk o obchodním roce 2017/18. Trhy v Asii mají na úspěchu firmy ENGEL nadále velký podíl, poptávka roste především v Číně. „Investiční prostředí v Číně dosáhlo nového vrcholu," uvedl Steger.

V závodu Šanghaj vyrábí ENGEL stroje pro velké díly dvoudeskové konstrukční řady duo, které se používají mimo jiné v automobilovém průmyslu. „Automobilový průmysl je v Číně nadále nejdůležitějším hnacím motorem růstu a inovací," říká Gero Willmeroth, manažer odbytu a servisu ENGEL v Machinery Shanghai, přičemž firma ENGEL nadproporcionálně roste především v oblasti osvětlení automobilů. „Naši zákazníci intenzivněji investují do inovativních procesních technologií, které jim umožňují vyšší efektivitu, produktivitu a kvalitu." Příkladem je optimální technologie, kterou představila společnost ENGEL u svého veletržního stánku. Při výrobě silnostěnných LED čoček patentovaná vícevrstvá technologie s externím chlazením výrazně zkracuje dobu cyklu a zároveň zaručuje velmi vysokou optickou kvalitu.

„S novou strukturou obchodních jednotek v Asii dále rozšiřujeme naše postavení na trhu v pěti obchodních oblastech,“ říká Dr. Christoph Steger, CSO skupiny ENGEL.

„Poptávka po strojích pro velké díly v Asii v obchodním roce 2017/18 výrazně vzrostla, říká Gero Willmeroth, manažer pro odbyt a servis v ENGEL Machinery Shanghai.

Ať se jedná o čočky z PMMA, nebo součásti prosklení z polykarbonátu, při nahrazování materiálů ve výrobě automobilů jde v neposlední řadě o hmotnost. Elektromobily jsou v Číně na vzestupu a s nimi inovativní technologie lehkých konstrukcí. Jestliže doposud se zpracovatelé v Číně soustředili jednak na nahrazování skla, jednak na vstřikování pěny, kompozitní technologie jsou teprve na začátku. „Naši zákazníci využívají odborných veletrhů, jako je Chinaplas, aby se informovali o možnostech širšího použití kompozitních materiálů ve výrobě automobilů a důkladně se seznámili s možností využití nových kompozitních technologií pro velkosériovou výrobu automobilů," říká Willmeroth. „V Číně se dnes vytyčují milníky; ENGEL zde zaujímá čelní postavení. V mezinárodním měřítku patří ENGEL v oblasti lehkých konstrukcí již dnes k preferovaným partnerům automobilového průmyslu."

V roce 2012 založila společnost ENGEL vlastní technologické centrum pro kompozitní lehké konstrukce a od té doby se jí podařilo společně s vývojovými partnery vytyčit několik významných milníků. Na veletrhu Chinaplas 2018 představila firma ENGEL technologie propracované do stádia sériové výroby pro hospodárnou výrobu kompozitních součástí a kromě toho umožní nahlédnout do probíhajících výzkumných projektů.

Další rozšíření postavení na trhu v jednotlivých odvětvích

Firma ENGEL dodává kompletně jednotlivé vstřikovací stroje i integrovaná a automatizovaná systémová řešení, jejichž podíl mezi přijatými zakázkami na celém světě nadále roste. Předpokladem vývoje vstřikovacích řešení na míru je nejen mimořádně hluboké technologické pochopení, ale i pochopení příslušného oboru, což ENGEL zabezpečuje svou strukturou obchodních jednotek. ENGEL zaměstnává vlastní týmy pro jednotlivá odvětví, tedy automobilový průmysl, technické vstřikování plastů, odvětví teletroniky, obalů a zdravotnického průmyslu – a to nejen v hlavním sídle v Rakousku. V minulém roce zřídila firma ENGEL také v Asii strukturu obchodních jednotek s vlastními regionálními vedoucími obchodních jednotek a od té doby nepřetržitě prohlubuje své know-how v oboru. „S novou strukturou dále rozšiřujeme naše postavení na trhu v pěti obchodních oblastech," informuje Steger. „Zpětná vazba od našich zákazníků je velmi dobrá. Můžeme leckdy ještě rychleji reagovat na požadavky a přání a poskytnout našim zákazníkům ještě cílenější podporu při řešení jejich zcela individuálních požadavků."

Kromě automobilového průmyslu se obrat firmy ENGEL v Asii zvýšil v oblasti lékařského průmyslu. Zde jsou hlavními hnacími motory růstu oblasti zdravotní péče a diagnostiky. ENGEL dodává pro tyto druhy použití mimo jiné plně elektrické vstřikovací stroje e-motion a hybridní stroje konstrukční řady e-victory, které se pro asijské trhy vyrábějí v závodu ENGEL v Koreji. „V oblasti lékařského průmyslu vidíme trend k nástrojům s mnoha kavitami, které vyžadují větší vstřikovací stroje, aby se zvýšila kapacita," říká Willmeroth.

Nové školicí středisko v Šanghaji

Ve firmě ENGEL přibývají v Asii i zaměstnanci. Skupina ENGEL zaměstnává aktuálně v asijských výrobních závodech a pobočkách celkem 950 lidí, tedy o více než 20 procent víc než před rokem. 490 pracovníků má aktuálně ENGEL Machinery Shanghai. Zde přibyli v minulém obchodním roce noví pracovníci především v odbytu, v obchodních jednotkách, v servisu a školení. Na právě započatý obchodní rok 2018/19 vypsala firma ENGEL v Šanghaji a v celé Asii výběrové řízení na další doplňující pozice.

Firma ENGEL se v Šanghaji připravila na další růst. Nová kancelářská budova a nová výrobní hala byly otevřeny v září 2017.

V souvislosti s rozšířením závodu, které bylo dokončeno v září 2017, zřídila firma ENGEL v Šanghaji nové, větší školicí středisko a zaměstnala vlastního vedoucího školení. Boris Wen rozšiřuje společně s týmem zkušených školitelů nabídku seminářů a workshopů pro zákazníky v Číně.

6600 pracovníků na celém světě

Skupina ENGEL zaměstnávala na začátku nového obchodního roku 6600 lidí – tolik jako nikdy dříve. Více než polovina z nich (3700) pracuje ve třech rakouských závodech. Ohledně rozdělení celosvětového obratu 1,51 miliardy EUR došlo oproti předchozímu roku k malému posunu. V Americe došlo ke zvýšení o 2 procenta na 26 procent. Evropa má s aktuálními 53 procenty i nadále lví podíl. Asie činí 20 procent.

Z celosvětového pohledu jsou v současné době pro firmu ENGEL největšími hnacími motory obratu jak Severní Amerika (USA, Kanada a Mexiko), tak také Asie, a Jižní Amerika je dotahuje. V Evropě zůstává Německo trhem s největším obratem a zároveň nejdůležitějším inovátorem.  Ve vztahu k jednotlivým odvětvím z celosvětového pohledu nejvíce rostla oblast obalů, následovalo technické vstřikování plastů.

Větší kapacita ve strojírenských závodech

 S největším investičním programem v historii firmy si společnost ENGEL zabezpečuje růst ve všech regionech na světě. Za celkem více než 375 mil. EUR budou do roku 2020 zmodernizovány výrobní závody na celém světě a rozšířeny kapacity.

Rozšíření ENGEL Machinery Shanghai bylo dokončeno přesně k desetiletému výročí závodu v září 2017. Jednak byla prodloužena stávající kancelářská budova, aby se vytvořilo dalších 1000 metrů čtverečních užitné plochy. Jednak byla zřízena nová výrobní hala, která doplnila výrobu velkých strojů o 1600 metrů čtverečních. V nové budově se nyní nachází také učňovská dílna. Jen do učňovské dílny investovala firma ENGEL téměř 1 mil. EUR. Je vybavená nejmodernějšími stroji, aby se učňové optimálně připravovali na svou pozdější činnost, a navíc je výrazně větší než ta předchozí, protože od začátku vzdělávacího programu firmy ENGEL v Číně před pěti lety počet učňů výrazně vzrostl. V současné době studuje v Šanghaji 51 mladých lidí na mechatroniky, obráběcí techniky a techniky pro zpracování plastů. V létě minulého roku složili první učňové z ENGEL Machinery Shanghai s vesměs velmi dobrým výsledkem své závěrečné zkoušky a byli přijati do stálého pracovního poměru.

Největší stavební projekty se nacházejí v Rakousku. V hlavním sídle ve Schwertbergu bude do podzimu tohoto roku o 11500 metrů čtverečních rozšířena severní výrobní hala, zřízená v roce 2013, a vybudováno nové, výrazně větší technické centrum pro zákazníky.

S objemem investic celkem 160 mil. EUR představuje zdaleka největší stavební záměr výstavba závodu na velké stroje v St. Valentinu (Rakousko).

V létě 2017 byla v závodu na velké stroje ENGEL v St. Valentinu (Rakousko) zprovozněna další nová montážní hala.

Další výstavba v závodu St. Valentin zahrnuje mimo jiné novou kancelářskou budovu a ještě větší technické centrum pro zákazníky, jak ukazuje simulace.

Jako první krok byla v minulém roce zřízena další část haly, která kromě několika kanceláří slouží kompletně pro montáž strojů. Před několika týdny začala nová stavba administrativní budovy a další rozšíření montáží plochy včetně technického centra. V souvislosti s těmito opatřeními získá více místa také technologické centrum pro kompozitní lehké konstrukce.

www.engelglobal.com