Cílem Minervy i po 25 letech zůstává upevnění pozice ve výrobním sektoru se spokojenými zákazníky

Minerva se objevila na trhu před čtvrtstoletím, kdy se rychle přeorientovala z čistě hardwarové společnosti na dodavatele softwarových řešení pro výrobní společnosti ve vybraných odvětvích. Toto zaměření podpořilo obchodní partnerství se společností QAD, které trvá dodnes. Minerva rozvíjí ERP systém QAD do lokálních podmínek a obsluhuje kromě České republiky i Slovensko přes svou pobočku. Podle Petra Koptíka, obchodního ředitele a předsedy představenstva, dnes Minerva patří k největším ryze českým firmám, které v tomto segmentu podnikají.

Společnost Minerva slaví čtvrtstoletí působení na trhu s podnikovými informačními systémy. Co v historii společnosti považujete za přelomové?

Zásadním momentem bylo uzavření distribuční smlouvy s americkou softwarovou společností QAD. To nasměrovalo naše zaměření na dodávky software pro výrobní společnosti. Další významnou událostí se stal vstup anglické firmy Minerva International Holding do naší společnosti. Stali jsme se součástí holdingu a tím i nadnárodní společnosti, což nám přineslo přenos procesů a veškerého know-how do naší firmy. V roce 2001 jsme odkoupili zpět akcie a opět jsme se stali českou společností. Významný se pro nás stal i podpis distribuční smlouvy na produkty společnosti Siemens. To se stalo v loňském roce. Siemens je lídrem na trhu MES systémů a systémů pro pokročilé plánování. Minerva již přes 20 let implementuje APS Preactor, který se před pár lety stal součástí portfolia právě společnosti Siemens PLM Software.

Minerva je jediným partnerem QAD v České a Slovenské republice. To je rozdíl oproti konkurenci, která většinou spolupracuje s více partnery v jednom regionu. Jak vnímáte tento fakt?

Partnerská politika společnosti QAD je dle mého názoru dobře nastavená. QAD má zájem, aby v daném regionu dobře působil jeden partner. Pokud je teritorium velké, rozšíří spolupráci na více partnerů. Nicméně preferuje kvalitu, to znamená, že úroveň partnerů si hlídá a staví na dlouhodobé spolupráci. Pokud si nás zákazník vybere, má záruku, že systém nejen kvalitně naimplementujeme, ale poskytneme i kvalitní podporu. Z naší zkušenosti víme, že ne všichni partneři konkurenčních systémů dokáží poskytnout stejnou kvalitu implementace a podporu jednoho systému.

Jaké výrobní obory, vzhledem k vašim poskytovaným řešením jsou pro vás klíčové?

V dnešní době jsou to především průmyslová odvětví automotive, potravinářství a strojírenství. Tyto tři segmenty jsou nejsilnější v české i slovenské ekonomice.

Jaké typy výroby dokáže Minerva svými řešeními pokrýt? Dá se přiblížit, jaká jsou pro tyto druhy výrob nejtypičtější spojení těchto řešení?

ERP systém QAD podporuje zakázkovou výrobu, opakovanou výrobu a štíhlou výrobu. U zakázkové a opakované výroby doporučujeme použít pro plánování principy MRPII s plánovacími tabulemi systému QAD. Volitelně pak rozšíření o APS SIMATIC IT Preactor od Siemensu, pokud má zákazník kvalitní data a potřebuje speciální plánovací algoritmy včetně započítání sekundárních zdrojů v detailu na minuty. Při implementaci štíhlé výroby používáme QAD elektronický KANBAN v kombinaci s MRP pro stanovení plánu pro taktovací linky a řízení nákupu. MES systém dodáváme jako součást ERP sytému QAD nebo se napojujeme na existující MES komponenty u zákazníka.

V České republice se poslední rok komunikuje koncept digitalizace průmyslu, Průmysl 4.0. V čem spatřujete jeho přínos? A co to znamená pro Minervu a její zákazníky?

V nejširším pojetí znamená Průmysl 4.0 postupné nahrazování lidí automatizací.

V oblasti IS/IT, kterou se zabývá Minerva, pak jde o automatizaci toku a zpracování informací mezi jednotlivými prvky ve výrobním podniku (výrobní, logistické technologie, informační systémy, výrobky a polotovary…). Jedná se v zásadě o integraci v současnosti jednotlivých oddělených ostrůvků s různými automatizovanými systémy do jednoho komplexního funkčního celku a náhradu dosud neautomatizovaných systémů a jejich integraci. Důležitou podmínkou pro efektivní realizaci této integrace je široké využití standardizovaných rozhraní pro obousměrnou komunikaci jednotlivých prvků (jako je např. OPC). Je zřejmé, že s ohledem na postupnou obměnu jednotlivých prvků půjde o dlouhodobý proces. Proto se snažíme automatizaci realizovat u našich klientů postupnými kroky a jako nástroj používáme QMES – modul systému QAD bez nutnosti dalších specializovaných systémů.

Jaké jsou cíle Minervy v dalším období?

Cílem Minervy i nadále zůstává upevnění pozice ve výrobním sektoru se spokojenými zákazníky i zaměstnanci, a stále v černých číslech. Samozřejmostí je kontinuální rozšiřování naší nabídky produktů a služeb pro naše stávající i potenciální zákazníky z řad výrobních firem.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů do dalších let.

Iva Duroňová, redakce

Minerva Česká republika, a. s.

marketing@minerva-is.cz

www.minerva-is.eu