CircuitData – formát dat pro výrobu DPS

Zadávání výroby DPS funguje na dnešní poměry vcelku zastaralým způsobem. Vývojář vytvoří návrh DPS ve svém oblíbeném návrhovém CAD systému, ten zkonvertuje do Gerber dat, ODB++ nebo IPC-2581 a posílá jej emailem s doprovodným mechanickým výkresem a instrukcemi (složení vrstev a jejich parametry, povrchová úprava, nepájivá maska, potisk, dělení atd.), jak má výroba proběhnout. Je plně na zadavateli a jeho zkušenostech, co a v jaké formě do instrukcí uvede a samozřejmě pak i na výrobci, jak instrukce interpretuje a zrealizuje.

 

Nový formát dat nazvaný CircuitData není náhradou za uvedené formáty Gerber, ODB++ a další, ale jde o nástavbu nad těmito formáty, která doplňuje právě další doprovodné instrukce k výrobě, které jsou nyní předávány zmíněnou neorganizovanou formou. CircuitData je iniciativa firmy Elmatica. Jde o otevřený formát (podklady na GitHubu), který pomocí JSON a XML definuje „formulář“ s vyčerpávajícími možnostmi ohledně instrukcí k výrobě DPS a logistice s tím související. Vlastní soubor CircuitData bude obsahovat i odkazy na doprovodné soubory (PDF s výkresy, tabulky apod.), ale i motivy DPS právě v Gerber, ODB++ a dalších, podle preference výrobce nebo zadavatele. Tento formát teprve vzniká a jeho tvůrci zvou k obecné diskuzi a vítají návrhy na doplnění a vylepšení. Lze očekávat, že i do budoucna bude tento formát poměrně „živý“ podle toho, jaké nové technologie se budou objevovat na trhu.

Více se toho můžete dozvědět v rozhovoru na téma CircuitData, který publikoval Pete Starkey v IConnect007,  kde zjišťuje podrobnosti od Jana Pedersena (Elematica, Senior Technical Advisor) a Andrease Lydersena (Elmatica, CTO). Elematica organizuje vznik tohoto formátu z vlastní potřeby, protože tato firma funguje na trhu jako zprostředkovatel výroby DPS. Vidí tak všechnu komunikaci mezi různými zákazníky a různými výrobci. Má tak dobré předpoklady zhodnotit, co vše je potřeba sdělit, jakou formou a také lze předpokládat, že CircuitData podstatně zjednoduší jejich práci. Pro zákazníky a výrobce pak tento formát přinese především zpřesnění a zrychlení komunikace.

Podívejme se, jak zadávání výroby typicky funguje. Za stranu zákazníka je vývojář obvykle hlavním zdrojem dat – motivy a základní požadavky na DPS vznikají u něj. Přidávají se ale i informace z oddělení mechanické konstrukce, obchodního oddělení a dalších (požadavky na osazení, čištění, testování), o kterých vývojář ve větších firmách ani nemusí tušit, že existují. Zprostředkovatel výroby (pokud je použit) přidává vlastní požadavky – např. značení a balení výrobků, dodací adresy apod. Na straně výrobce pak dochází k překladům těchto informací (ano, ne každý ve výrobních závodech dokáže číst instrukce v angličtině) a celkově rozklíčování toho, co je potřeba zrealizovat do konkrétních pracovních postupů. Pokud existují nějaké pochybnosti, tak se obvykle výrobce skrze zprostředkovatele obrací na vývojáře, který z popsaných důvodů nemusí mít kompletní přehled o tom, co vše je v zadávací specifikaci a mohou vznikat protichůdné požadavky, které nepříznivě ovlivní vyrobený produkt (zpoždění, nedodržení požadavků). To vše se v praxi znásobí tím, že kolečko dotazů a odpovědí se obvykle několikrát opakuje v rozmezí několika dnů až týdnů. Věřím, že podobné situace zažívá mnoho čtenářů poměrně často.

Jak asi tušíte, CircuitData mají sloužit především pro toto domlouvání výroby, kde se odstraní nejistota plynoucí z překladu informací. Jednotlivá pole „formuláře“ CircuitData mají ustálený význam a nabývají předem definovaných hodnot. Tím je lze pevně definovat v libovolném jazyce a také je zpracovávat i strojně. Dalším aspektem je, že na straně zadavatele výroby nebo i u zprostředkovatele může docházet k postupnému doplňování informací a tím jejich zpřesňování. Při dotazu ze strany výrobce tak bude k vývojáři putovat (email, odkaz do webové aplikace) aktuální stav souboru CircuitData. Ten tak může zhodnotit všechny aktuální požadavky v kontextu všech dosavadních požadavků a kvalifikovaně rozhodnout o změně navrhované výrobcem. CircuitData upraví a předá zpět výrobci nebo zprostředkovateli. A to tolikrát kolikrát to bude potřeba, ale vždy celý set instrukcí. Elegantní a jednoduché. Lze přitom očekávat, že brzy vzniknou i komfortní editory těchto souborů nebo budou časem zabudovány přímo do CAD/CAM nástrojů.

Vznik CircuitData je významnou a vítanou událostí, která výrobci ale i zadavateli výroby dokáže ušetřit mnoho času, a především předejít nedorozuměním. Pokud pracujete kdekoliv v řetězci zadávání a realizace výroby DPS, tak nezbývá než Vám doporučit přispět svými zkušenostmi ke vzniku CircuitData formátu, aby byl co nejlepší.

 Petr Tošovský