ColorSave – mějte náklady na přídavné materiály pod kontrolou

ColorSave 1000 je poslední generace gravimetrického dávkování masterbatche pro lisovny. Jedná se o patentovaný systém Izraelské firmy LIAD, který má vnitřní vážící násypku, která zajišťuje vysokou odolnost vůči mechanickým nárazům a chvění. Společnost LIAD byla založena v roce 1979 v Izraeli a dnes je standardem pro špičková řešení dávkování aditiv. Masterbatch, neboli aditiva jsou pevné, nebo i kapalné přísady do základního plastového materiálu, které se dodávají pro změnu vlastností základního materiálu.

Primárně se jedná o změnu barvy, zvýšení odolnosti vůči UV záření, retardéry hoření, mazání, nebo naopak protiskluzové vlastnosti, korozní inhibitory, antibakteriální, nebo antioxidační vlastnosti atd.

Inovativní desing a perfektní samoučící se algoritmy zajišťují stejnoměrné, velmi přesné dávkování, bez ohledu na hustotu materiálu, nebo velikost granulátu.

Mimořádná přesnost snižuje rozptyl dávky, což je první předpoklad snížení spotřeby additiv. Velmi důležité jsou ovšem samoučící algoritmy zpřesňující dávky aditiva. V průběhu normálního provozu gravimetrický dávkovač ColorSave neustále kontroluje hmotnost aditiva dávkovaného do stroje pomocí metody Loss-In-Weigt - LIW (metoda úbytku hmotnosti). Kontinuální vážení materiálu v násypce okamžitě detekuje jakoukoliv změnu úbytku váhy a neustále zpřesňuje dávku.

V nabídce jsou v tuto chvíli řešení jak pro vstřikování plastů, tak i pro extruzi, nebo centrální dávkování materiálu, včetně centrálního rozvodu po lisovně z jednoho místa.

Systémy LIAD pro vstřikování plastů jsou dostupné od mikro dávkování (označení ColorSave-Micro), které umožňují dávkovat po jednotlivých peletách granulátu o specifické hmotnosti 10-40mg/peleta), přes standardní ColorSave-1000, které dávkuje až do hmotnosti 80kg aditiva za hodinu.

Velmi oblíbenou možností pak je systém BatchSave, který umožňuje jednoduše míchat více požadovaných materiálů dohromady. Všechny dávky míchaného materiálu jsou plně pod kontrolou a spolu se vysokou přesností násypky (max 0,1% dávky). Součástí míchacího systému BatchSave je unikátní míchač dávky bez mrtvých koutů, čímž je zajištěno homogenní promíchání. Homogenita míchané dávky je velmi důležitá pro vynikající výsledné vlastnosti finálního vstřikovaného produktu.

Co je součást dodávky

Systém ColorSave-1000 je možné dodat se šesti velikostmi podavače (podávací šnek), které zohledňují požadované množství aditiva a to od mikro objemů (1-3 granule) na minimální množství aditiva, až po velmi velké objemy v hodnotě 0,6kg až 80kg za hodinu provozu. U verze ColorSave-Micro je pak podávání aditiva realizováno pomocí speciálního vibračního podavače. Micro systém je vhodný pro velmi přesné malé výrobky s dávkováním do 80g aditiva za minutu.

Pro praktický provoz je důležité, že systém umožňuje jednoduše přímo na stroji vyměnit podavač a tím získat z primární dodané jednotky systém, s odlišnými parametry. Šnekové podavače jsou navzájem zaměnitelné a není problém při výměně formy změnit také podavač.

Správná velikost podavače dovoluje dosáhnout vyšší přesnosti a tím i vyšší úspory aditiva.

S tím pak úzce souvisí velikost násypky, která se dodává ve třech standardních velikostech a to pro 3kg, 5kg a 10kg aditiva v zásobníku. Patentovaný vážící mechanismus je intaktní vůči mechanickým nárazům a chvění. Navíc je zde automatická teplotní kompenzace pro zvýšení přesnosti.

Pro korektní funkci je nutné zvolit správnou velikost zásoby aditiva v násypce tak, aby integrovaný Venturiho nasavač aditiva mohl dobře plnit svou funkci. Pro správné nastavení velikosti zásobníku a velikosti podavače je potřebné dodat tyto informace:

  • Váha výstřiku (celková váha)
  • Procenta přidávaného aditiva
  • Čas šnekování (vteřiny)
  • Hustota (density) aditiva

Systém je navíc spojen se strojem, takže dostává okamžité informace o změně plastikované dávky, které okamžitě přizpůsobuje dávku. Tato funkce je velmi důležitá zvláště u starších strojů (hlavně hydraulických), kde může docházet k rozptylu velikosti šnekované dávky. Díky výše uvedené funkci je pak zaručeno shodné procentuální promíchání aditiva do základního materiálu.

Instalaci na stroj je možná provést pomocí šestibokého adaptéru, který je standardní součástí dodávky. Dále se v nabídce nachází chlazený adaptér, nebo adaptér s míchačem.

Nedílnou součástí dodávky pak je (jak bylo výše uvedeno) nasávací Venturiho trubice s vyztuženou hadicí pro nasávání aditiva a bezproblémový automatický chod.

Celý systém je pak řízení výkonnou, snadno ovladatelnou řídící jednotkou se sofistikovaným softwarem, který je možné napojit na centrální dohled pomocí systému LIAD View. Ten umožňuje sledovat pracovní fáze všech dávkovačů ColorSave ve firmě na jedné obrazovce, včetně grafů a aktuálního poměru dávkování aditiv a rychlostí motoru. Samozřejmostí je celková hmotnost, hmotnost vstřikované dávky, generování zpráv o provozu atd.

Je zde také možnost vzdálené aktualizace pracovních parametrů pro jednotlivé podavače.

Jednoduchost obsluhy

Aby byl celý systém maximálně efektivní, bylo při jeho vývoji myšleno na maximální jednoduchost obsluhy. Pro korektní funkci tedy stačí dva jednoduché kroky. Na dotykové obrazovce řídícího systému stačí zadat váhu výstřiku a požadovaná procenta přidávaného aditiva. Další parametry si systém pomocí inovovaných algoritmů dopočítá sám a navíc, se bude dávka díky samoučícím funkcím postupně zpřesňovat.

Pro rychlou změnu barvy, respektive obecného aditiva je zde funkce reverzního chodu podavače, který vyšnekuje nepoužitý materiál zpět do nádoby, aby ztráty aditiva byly minimální. Při změně velikosti dávky je pak možné vyměnit podávací šnek tak, aby byla dosažena co nejvyšší přesnost.

Pro více informací nás kontaktujte na info@jansvoboda.cz

O firmě JAN SVOBODA
Rodinná firma JAN SVOBODA s.r.o. dodává již více jak 20 let polotovary na plasty a lehké kovy od rámů forem, sloupků, pouzder a vyhazovačů, přes hydraulické válce, horké trysky, datumovky, speciální prvky do chladících okruhů až po speciální přídavné jednotky dávkování masterbatche, čištění forem, kontrola chladících okruhů a dalších speciálních zařízení.
Sortiment je vybírán tak, aby byl zaručen co nejlepší poměr cen/výkon. Firma JAN SVOBODA nabízí progresivní technologie tak, aby pokryla požadavky moderní výroby s maximálním přihlédnutím na vysokou kvalitu finálního plastového výstřiku s požadavekem minimální ceny údržby a dlouhodobé životnosti.
Přístup firmy Svoboda nejlépe vykresluje firemní heslo „Rozdíl je v kvalitě“.
 

Videopozvánku na konferenci PLASTY a FORMY 2017 najdete zde: