Dávkovací pasta SolderPlus

od společnosti Nordson EFD poskytuje spolehlivější i vhodnější řešení pro pájecí aplikace v odvětví radiofrekvenční identifi kace (RFID)

Aplikací pájecí pasty o speciálním složení lze zlepšit výtěžnost produkce při současné úspoře času a snížených nákladech

Nordson EFD, společnost skupiny Nordson (Nasdaq: NDSN), která je předním světovým výrobcem systémů pro přesné dávkování kapalin, nyní nově nabízí dávkovací pastu SolderPlus® o speciálním složení, která zvyšuje spolehlivost spojů, a to u čipů radiofrekvenční identifikace (RFID), chytrých karet s dvojím rozhraním (DI) a u biometrických pasů.

Uvedené aplikace vyžadují elektricky vodivé připevnění antény k čipu. Pro připevňování těchto komponent, používají výrobci často epoxydové pryskyřice plněné stříbrem. Tento postup však vyžaduje vytvrzení pryskyřice, což může ovlivnit pevnost spoje, zvláště tehdy, není-li ponechána dostatečně dlouhá doba pro dokonalé vytvrzení. U tohoto postupu je pak i na zvážení nízká skladovací teplota v úrovni 0° C (minus 32 °F).

Oproti tomu je postup využívající pájecí pastu společnosti Nordson rychlejší a snazší, protože nevyžaduje žádnou dobu pro vytvrzení spoje. Navíc, pájecí pastu lze skladovat při vyšších teplotách a proto se vyžaduje i kratší doba pro její roztavení.

Zkouška na ohyb, která se často používá pro stanovení životnosti RFID karet, napodobuje případy, kdy je karta ohýbána v peněžence a to tak, aby bylo možné stanovit mez, při které dojde k rozpojení elektricky vodivého spoje.

„Výsledky zkoušky ukazují, že spoj vytvořený s pájecí pastou SolderPlus vydrží více než 20 000 cyklů použití“, říká Philippe Mysson, vedoucí pro rozvoj obchodu – pájecí pasty, společnost Nordson EFD. „To odpovídá asi desetiletému nošení karty v peněžence“. Naopak, epoxidové pryskyřice plněné stříbrem vydrží jen zhruba 1 000 cyklů, neboli šest měsíců“.

Navíc, i z chemického hlediska je pájecí pasta bezpečnější při používání, než pryskyřice plněné stříbrem, které obsahují toxické materiály. A protože pájecí pasta žádné stříbro neobsahuje, je i levnější. „Věříme, že každý z těchto aspektů činí z naší dávkovací pasty EFD SolderPlus o speciálním složení mnohem spolehlivější a nákladově příznivější alternativu k ostatním postupům používaným v oblasti přípravy spojů pro odvětví radiofrekvenční identifikace (RFID)“, pokračuje Philippe Mysson. „Spolehlivost pájených spojů je dvacetinásobně vyšší než stávající standardní spoje. A když k tomu přistoupí i kratší výrobní doba, umožňuje to výrobcům chytrých DI karet a RFID čipů zvýšit kvalitu i spolehlivost jejich výrobků, při současném plnění stále rostoucích požadavků ze strany zákazníků“.

Společnost Nordson EFD vyvíjí a vyrábí systémy přesného dávkování kapalin, jak pro postupy ruční (stolní) montáže, tak i automatizovaných montážních linek. Tím, že je výrobce schopen aplikovat – kdykoliv a na každý díl – vždy přesně stejné množství lepidla, maziva či jiného montážního média, napomáhají EFD dávkovací systémy zvyšovat výkonnost výroby, kvalitu produkce a snižovat výrobní náklady. Další skupinou produktů v odvětví precizního dávkování průmyslových kapalin jsou vysoce kvalitní zásobníky a kartuše pro plnění jednosložkových a dvousložkových materiálů, spolu s širokou škálou příslušenství, spojek a konektorů pro precizní dávkování kapalin v oblasti medicíny, bio farmaceutik i ostatního průmyslu. Společnost je rovněž předním vývojářem receptur speciálních pájecích past pro dávkovací a tiskové aplikace v elektronickém průmyslu.

Skupina Nordson vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh nejrůznější výrobky a systémy používané pro dávkování a zpracování lepidel, povlaků, polymerů, tmelů a biologických materiálů, rovněž systémy pro řízení toku kapalin, zkoušení a ověřování kvality výrobků, jejich povrchové úpravy a vytvrzování. Tyto výrobky mají podporu jak v rozsáhlých zkušenostech jejich praktických aplikací, tak i v přímé prodejní a servisní síti po celém světě. Zásobujeme širokou škálu zákazníků v cílových tržních segmentech naší produkcí krátkodobého/jednorázového užití, trvalého použití a rovněž i technologiemi, včetně technologií pro obaly, netkané textilie, elektroniku, medicínu, spotřebiče, energetiku, dopravu, stavebnictví, všeobecnou montáž a finální úpravu výrobků. Společnost, která byla založena v roce 1954 a má svou centrálu ve Westlake, stát Ohio, USA, má své provozní a servisní pobočky ve více než třiceti zemích světa. Navštivte společnost Nordson na internetových stránkách: nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp či na facebook.com/nordson.