Edwards pořídil do Lutína nové CNC centrum STAMA 734 MT

Výroba špičkových vývěv se neobejde bez zázemí v podobě kvalitních obráběcích strojů. Proto společnost Edwards investuje do moderních počítačem řízených fréz. Za 21 milionů korun byl pořízeno víceosé obráběcí CNC centrum STAMA 734 MT. To umožní zaručit vysokou úroveň kvality při výrobě klíčových patentovaných komponent pro rotační vývěvy.

Obráběcí víceosé CNC centrum STAMA 734 MT doplňuje dvě stávající zařízení STAMA ve výrobní hale Edwards a vytváří spolu s nimi komplexní obráběcí buňku. Tím pomáhá zvýšit současnou kapacitu obrábění a umožňuje interní výrobu veškerých statorových komponent pro RV vývěvy. Dosud byla společnost Edwards závislá na externích dodavatelích, a proto nemohla přímo zajišťovat kvalitu a včasnost dodávek. „Díky rozšíření vlastních obráběcích kapacit máme bezprostřední dohled nad zhotovením vyššího počtu součástek pro naše výrobky a můžeme tak snáze garantovat zákazníkům jakost obrobku i špičkovou kvalitu celkového produktu. Zároveň dosahujeme podstatného zefektivnění celého výrobního procesu a časových úspor,“ hodnotí přínosy investice do nového zařízení Pavel Šustek, jednatel české pobočky Edwards.

CNC centrum STAMA 734 MT je nestandardní stroj, který byl upraven dle požadavků Edwards. Stroj STAMA 734 MT je osazen dvěma nezávisle řízenými soustružnickými hlavami a vysokootáčkovým vřetenem, které umožňuje jak frézovat, tak vrtat, řezat závity a soustružit obrobek nezávisle na natočení os obou vřeten. Během obrábění dokáže proměřovat dotykovou sondou důležité klíčové rozměry obrobku a korigovat tak odchylky obrábění. Toto CNC obráběcí centrum využívá při obrábění všech šesti řízených os a je schopno na jedno upnutí obrobit komplexně i ten nejsložitější RV díl bez zásahu operátora, a to za poloviční čas oproti opracování těchto dílů na standardním horizontálním centru. Z celkové hodnoty investice ve výši 21 milionů korun je cena samotného stroje 19,5 milionu korun. Další náklady připadly na nákup sady nástrojů, dopravu a zprovoznění stroje včetně zaškolení operátorů.

Obráběcí centrum STAMA není poslední letošní investicí společnosti Edwards do strojového vybavení. Přichystaný je také nákup čtvrté CNC frézy Matsuura MAM72-35V v hodnotě 7,5 milionu korun pro dílnu Turbo machining. Také se plánují náhrady starších typů Matsura FX za stroje DMG MORI Universal Machining Center HSC 20 linear. O poslední investici se momentálně rozhoduje a probíhá jednání s výrobcem o finální specifikaci.

O společnosti Edwards
Edwards je globálním lídrem v oblasti výroby a servisu vývěv a dalších vakuových technologií pro výrobce polovodičů, plochých obrazovek, LED a solárních článků, dále pro strojírenský, farmaceutický, chemický, sklářský a potravinářský průmysl, metalurgii a nejrůznější aplikace ve vědě a výzkumu. Celosvětově zaměstnává ve výzkumu, vývoji, konstrukci, výrobě a podpůrných funkcích okolo 4200 vysoce kvalifikovaných pracovníků. Zákazníkům nabízí široký sortiment výrobků prostřednictvím vlastní mezinárodní prodejní a servisní sítě. V roce 2015 Edwards dosáhl výnosů ve výší téměř 1 miliardy EUR. Více informací naleznete na www.edwardsvacuum.com.
Edwards byl v lednu roku 2014 začleněn do skupiny Atlas Copco – švédského strojírenského konglomerátu s více než 143. letou historií, výrobními závody ve více než 20 zemích, zákazníky ve více než 180 zemích, zhruba 44 000 zaměstnanci a výnosy kolem 10,9 miliard EUR. Více informací naleznete na http://www.atlascopcogroup.com/.
 
Pro více informací kontaktujte:
Pavel Jína
pavel.jina@hkstrategies.com
(+420) 724 666 602