Elektrochemické značení

Firma SIC-VENIM s.r.o., která je významným dodavatelem systémů pro elektrochemické značení, se již od roku 1996 zabývá prodejem přístrojů, nástrojů a doplňků k průmyslovému značení. Nabízí nejen široký sortiment, ale i servis a poradenskou službu. Na tomto místě bychom Vám rádi představili elektrochemické značení jako efektivní metodu v případech, že své výrobky chcete označit z důvodu identifi kace, zpětné dohledatelnosti nebo např. svým logem.

Elektrochemické značení je jednoduchý, nesmazatelný a levný způsob značení elektricky vodivých povrchů. Princip této technologie je velice jednoduchý. Značka je aplikována značící hlavou přes šablonu na povrch označovaného materiálu chemickou reakcí elektrolytu za působení elektrického proudu. Pomocí této technologie dosáhnete i přes její jednoduchost vysoce kvalitní a kontrastní značky srovnatelné s laserovým značením. Dosažené značky mohou obsahovat různé informace jako alfanumerické znaky, sériová čísla, loga, různé grafiky, 1D čárové kódy, 2D DataMatrix kódy a další.

Jednou z velkých výhod, které zákazníci jistě ocení, jsou nízké pořizovací náklady oproti jiným technologiím průmyslového značení jako je laserové značení, mikroúderové značení, gravírování apod. K dalším nesporným výhodám patří možnost označit jak měkké, tak i kalené materiály a např. tvrdokov. Elektrochemické značení se s úspěchem používá pro značení různých povrchových úprav, např. značka aplikovaná na černěném povrchu je bílá.

Samotné značení probíhá tak, že se značící hlava dotýká šablony přiložené na označovaném povrchu. Tím nedochází k žádným úderům ani rázům a odpadá nutnost uchycení označovaného dílu, tzn. že na jednom pracovišti označíte dílce různých tvarů i velikostí. Značící zařízení jsou rovněž snadno přenosná, což umožňuje variabilní a rychlé značení např. velkých dílců, které by se jinak musely složitě přemísťovat a ustavovat.

Elektrochemické značení nenarušuje strukturu označovaného materiálu, tak jako jiné technologie, a s úspěchem se proto používá pro aplikace, kde není vhodné značení např. mechanické. Proto je tato technologie schválena pro použití v leteckém nebo jaderném průmyslu. Skutečnost, že tento způsob značení nedeformuje označovaný povrch v kombinaci s vhodnými elektrolyty laboratorně testovanými a schválenými dle normy ČSN EN ISO 10993, je elektrochemické značení rovněž vhodným způsobem pro značení chirurgických nástrojů. Stejně tak malý rozměr značící hlavy umožňuje značení míst s obtížným přístupem, což obsluha ocení především při značení výrobků a dílců složitějších tvarů. Typická rychlost samotného značení se pohybuje v rozmezí od 0,5 sekund do 4 sekund.

Elektrochemické značení má široké uplatnění v různých oblastech průmyslu. Využití nachází v nástrojárnách a kovoobráběcích firmách při přímém značení frézovaných a soustružených dílců. Stejně tak je vhodné pro označování různých nářadí a nástrojů, ať už se jedná o obráběcí nástroje, dále značení ložisek, nožů, pilových pásů, pilových kotoučů apod.

Velký okruh zákazníků je z oblasti výroby z nerezových materiálů, kde nachází široké využití např. v potravinářském průmyslu, kdy se okolo vyleptané značky neusazují nečistoty. Tady značky vyleptané přímo do nerezového materiálu nahrazují např. nalepovací štítky a kovové nebo plastové štítky, které se na výrobek nýtují. Při značení barevných kovů je dosaženo kvalitní vyleptané přírodní značky, tzn. že značka je aplikována do povrchu označovaného materiálu ve větší hloubce a má přírodní barvu označovaného kovu.

Dále nesmíme zapomenout na značení kovových výrobních štítků v různých odvětvích průmyslu, jako je výroba armatur, elektromotorů, technologických celků apod. Výrobní štítky označené touto technologií se vyznačují vynikající čitelností i malých znaků, dostatečným kontrastem a možností značit téměř jakoukoli informaci.

V naší nabídce najdete jak ruční zařízení pro značení kusové výroby až středních sérií, tak i poloautomatický značící systém pro značení velkých sérií, který můžeme podle potřeby integrovat do Vašich výrobních linek. Samozřejmostí je široký výběr jak standardního příslušenství, tak i výroba příslušenství na zakázku tak, aby se tento typ značení co nejvíce přizpůsobil požadavkům konečného zákazníka. V případě zájmu o tuto technologii naše společnost nabízí předvedení elektrochemického značení přímo ve Vašem provozu.

Více informací ohlednětéto technologie najdete na našich webových stránkách nebo nás kontaktujte na níže uvedených telefonních číslech.

SIC-VENIM s.r.o.
Kravařská 13, 70900 Ostrava-Mariánské Hory
T: +420 596 744 230
sic@venim.cz
www.venim.cz