EMO Hannover, nejnovější trendy pod jednou střechou

Na červnové tiskové konferenci k veletrhu EMO, který se koná ve dnech 18.– 23. 9. 2017 v Hannoveru, byli zástupci odborného tisku seznámeni s koncepcí a hlavní myšlenkou této tradiční akce, pořádané jednou za dva roky. V roce 2015 se veletrh konal v Miláně a do Hannoveru se tedy vrací po čtyřech letech.

Výrobci výrobní techniky z celého světa předvedou pod heslem „Connecting systems for intelligent production“ existující řešení, která spolu s digitalizací a digitálním propojením přinesou zákazníkům největší možný užitek. Mnoho trendů, jako například flexibilní výrobní koncepce, vysokorychlostní obrábění, využití lineárních pohonů, a to uvádíme jen některé z nich, proto odstartovalo po veletrhu EMO svá vítězná tažení ve výrobě. Veletrh se zabývá významnými tématy kovoobrábění, a tato témata posouvá dál,“ uvedl mimo jiné Christoph Miller, ředitel odboru Veletrhy ve Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, který je organizátorem veletrhu EMO. Jsem velice ráda, že si pan Miller udělal po ukončení konference čas pro krátký rozhovor, v němž jsme se věnovali tématům, která momentálně hýbou světem obrábění.

Moje první otázka se bude týkat trendu dnešní doby, a tím jsou digitální technologie. Mladí lidé jsou zvyklí stále častěji řešit veškeré nákupy online a k požadovanému produktu se jednoduše proklikat z pohodlí kanceláře. Na webech jsou stále dokonalejší technické popisy, ukázky technologií, videonahrávky z praxe i aktivní diskuzní fóra. Nebojíte se budoucího odlivu návštěvníků odborných veletrhů?

Veletrhy mají i nadále obrovský význam. Osobní rozhovor mezi zákazníky a prodávajícími nelze ničím nahradit. Zákazníci mohou s vystavovateli probrat řešení pro své specifické požadavky. Veletrh EMO Hannover umožňuje získat u řady prodávajících přehled o celkovém hodnotovém řetězci. Člověk tak získá náhled na stav techniky a technologicko-ekonomické šance, které jsou na obzoru.

Průmysl 4.0, stále více se objevující termín Big Data – to jsou aspekty poukazující na nutnost automatizace a propojení výroby. Především v Německu plní tato problematika stránky odborných časopisů. Jak na tyto požadavky reagují němečtí výrobci obráběcích strojů?

Němečtí výrobci obráběcích strojů jsou zde velmi aktivní, ať už v oblasti analýzy, řízení, údržby, propojení výrobních linek, kyberneticko-fyzikálních systémů nebo simulací. Koncepty Průmysl 4.0 jsou ve zvýšené míře implementovány i mimo oblast výroby, od elektronických objednávek zákazníků až po expedici.

Myslíte si, že společnosti, které nyní zdokonalí své výrobní procesy a najedou na platformu vzájemného propojení výroby, budou mít v budoucnu náskok pro další inovace? A jakým dalším směrem se bude ubírat vývoj, máte nějakou představu?

Podniky, které koncepty Průmysl 4.0 včas zdokonalí, si budou jistě umět zajistit náskok. Třeba právě v případě, když jde o další propojení a digitalizaci přesahující hranice vlastní společnosti. Tento vývoj je u Průmysl 4.0 jednou z největších výzev, které nás čekají: platí zde, že je potřeba zahrnout celý hodnotový řetězec, aby byl využit celý potenciál digitalizace – od subdodavatele až k zákazníkovi.

Dále bych se ráda zeptala na stále se zvyšující konkurenceschopnost výrobců v Číně a tedy obrovský tlak na zvýšení produktivity výrobců obráběcích strojů v Německu. Jaká je nyní situace?

Čínští výrobci svou pozornost dosud nevěnovali segmentu špičkové technologie ve výrobě obráběcích strojů. To, že i tam přirozeně stoupá technologická úroveň, je zcela normální vývoj. Němečtí výrobci obráběcích strojů ale nesoutěží s četnými vysoce vyvinutými průmyslovými lokalitami teprve krátkou dobu. Tato konkurenční situace v neposlední řadě vedla k velké inovační síle německých výrobců. Obor se nachází v dobré kondici i s ohledem na budoucnost.

Jaké novinky čekají návštěvníky letošního veletrhu EMO Hannover? Budou předvedeny také praktické ukázky komplexního výrobního procesu, například včetně zapojení automatizace?

Veletrh EMO Hannover je považován za výkladní skříň v oblasti inovací technologie výroby. Výrobci své novinky často plánují podle termínu EMO, aby je mohli na veletrhu představit mezinárodnímu odbornému publiku. Mnoho vystavovatelů zde bude prezentovat své aplikace a řešení pro Průmysl 4.0, řada z nich poprvé. V rámci programu veletrhu, například na Průmysl 4.0 area, kromě toho bude ukázána řada inovačních přístupů z průmyslové praxe i z vědeckého výzkumu. To ostatně platí i nad rámec Průmysl 4.0.

Sympozium Production for Tomorrow, které veletrh doprovází, se tak věnuje inovacím v tradičních tématech výroby, existují speciální akce pro aditivní výrobu.

Závěrem bych Vás požádala o nalákání návštěvníků z ČR, proč by měli navštívit tento veletrh, co by pro ně měla být ta nejlepší motivace?

Německo je nejdůležitějším dodavatelem obráběcích strojů pro Českou republiku. Výrobci tam mají velmi dobrou pověst, pokud jde třeba o speciální řešení nevšedních aplikací ve výrobě automobilů, u subdodavatelů a ve strojírenství. To činí návštěvu veletrhu EMO Hannover atraktivní pro české návštěvníky, chceme zde oslovit i mnohé středně velké a menší uživatele obráběcích strojů. Máte tak možnost informovat se o nejnovějším vývoji v branži přímo v nejdůležitějším sídle dodavatelů v Německu.

Pane Millere, děkuji Vám za rozhovor.

Iva Duroňová,
šéfredaktorka machining & tooling magazine