ENGEL na veletrhu K 2016: Systémová kompetence, blízkost zákazníkovi a systém inject 4.0 jsou zárukou dalšího růstu

Pro aktuální hospodářský rok 2016/17 počítá společnost ENGEL AUSTRIA s růstem zhruba deseti procent, prohlásilo vedení podniku na začátku veletrhu K v říjnu 2016 v Düsseldorfu. Vedoucí světový veletrh odvětví zpracování plastů a kaučuku vysílá důležité impulzy do druhé poloviny hospodářského roku společnosti ENGEL. Hlavními hnacími silami růstu jsou aktuální digitální produkty a řešení pro chytrou továrnu, které tvořily jádro veletržní prezentace rakouského výrobce vstřikovacích strojů a systémového odborníka.

Těžištěm investic je v tomto roce sídlo společnosti ve Schwertbergu. Technologické centrum z roku 2009 bude výrazně rozšířeno. Schwertberg je největším podnikem skupiny ENGEL. Vyrábějí se zde vstřikovací stroje v segmentu malých a středních uzavíracích sil.

„V porovnání s předchozím rokem cítíme mírný růst poptávky,“ uvádí dr. Christoph Steger, obchodní ředitel skupiny ENGEL se sídlem v rakouském Schwertbergu. „Očekáváme, že bude tento trend v příštích dvou až třech letech pokračovat, i když bude míra růstu menší než v předchozích letech.“ V posledním uzavřeném hospodářském roce, který skončil v březnu 2016, zaznamenala společnost ENGEL ve srovnání s předchozím rokem nárůst 14 procent. S 5 200 zaměstnanci po celém světě dosáhla skupina obratu 1,25 miliardy eur.

Blízkost zákazníkovi je důležitým pilířem celosvětového úspěchu

K trvalému úspěchu firmy ENGEL přispívají všechny regiony a oblasti podnikání. Společnost ENGEL si v hospodářském roce 2015/16 upevnila velmi dobrou tržní pozici v Evropě a dále rozšiřovala tržní podíly v Asii a Americe. K nejdůležitějším faktorům, které jsou nositeli tohoto růstu, patří vysoká kompetence v oblastech technologie, automatizace a systémových řešení. K tomu je třeba přičíst sílu inovací, kvalitu a blízkost zákazníkovi. „Blízkost zákazníkovi znamená, že chápeme jeho individuální požadavky a můžeme je přetvářet na řešení šitá na míru,“ dodává Steger. Blízkost zákazníkovi však platí i doslova. Díky devíti výrobním podnikům, 30 prodejním a servisním pobočkám a 60 zastoupením je společnost ENGEL svým zákazníkům nablízku všude ve světě. ENGEL je jediným západním výrobcem vstřikovacích strojů, který vyrábí stroje v několika podnicích v Asii, a může tak zákazníkům na místních trzích zaručit krátké dodací lhůty a pružné přizpůsobení produktů a řešení specifických požadavků na místě.

S rostoucím významem digitálních technologií představují systémová řešení ENGEL přizpůsobená na míru zákazníkům stále častěji produkty z programu inject 4.0, který je odpovědí společnosti ENGEL na výzvy čtvrté průmyslové revoluce. Na veletrhu K 2016 představil výrobce vstřikovacích strojů poprvé svůj kompletní program již ověřených i nových produktů pro chytrou továrnu. Veletržní prezentace je dokladem toho, že pro optimální výsledek musí být digitální řešení přizpůsobena požadavkům stejně individuálně jako vstřikovací stroje a automatizace.

Zahájení výstavby nové budovy v sídle Schwertberg

ENGEL trvale investuje do svých poboček po celém světě. Těžištěm investic je v tomto roce sídlo společnosti ve Schwertbergu. „Rozšíření technologického centra je téměř ukončeno,“ uvádí dr. Peter Neumann, generální ředitel skupiny ENGEL, v Düsseldorfu. „Jako první se v září do novostavby nastěhovali učňové. Nová učňovská dílna je výrazně větší, světlejší a modernější než ta dosavadní.“ Učňovská dílna má plochu 1 300 čtverečních metrů. Kromě toho nabízí novostavba 6 000 čtverečních metrů kancelářských ploch pro posílení prodejního a servisního týmu a na 300 čtverečních metrech byly zřízeny jesle, jejichž provoz byl rovněž zahájen ještě před začátkem veletrhu K. Péčí o děti ve vlastní budově zjednodušuje ENGEL svým zaměstnancům spojení rodiny a zaměstnání.

Těžištěm investic je v tomto roce sídlo společnosti ve Schwertbergu. Technologické centrum z roku 2009 bude výrazně rozšířeno. Schwertberg je největším podnikem skupiny ENGEL. Vyrábějí se zde vstřikovací stroje v segmentu malých a středních uzavíracích sil.

Další stavební úpravy pro Schwertberg jsou ve fázi plánování. Budoucí investice se zaměřují na výstavbu montážních kapacit a nového zákaznického technického centra.

Souběžně s rozšiřováním sídla začala společnost ENGEL s další výstavbou obou velkých strojíren v rakouském St. Valentinu a čínské Šanghaji a rovněž podniku pro výrobu komponent v české Kaplici. V St. Valentinu vzniká další výrobní zóna, která do budoucnosti poskytne více prostoru místnímu technologickému centru pro lehké kompozity. Na téměř všech místech se investuje do modernizace výrobního zařízení a pracovních procesů. Výše investic dosáhne v běžném hospodářském roce celkem zhruba 100 milionů eur.

S výstavbou podniků a sídel po celém světě jde v některých regionech ruku v ruce zřizování nových místních obchodních struktur. Společnost ENGEL nejprve jmenovala vedoucího obchodní jednotky pro oblasti automotive, technického tvarování, teletroniky, balení a zdravotnické technologie v Severní Americe a nyní buduje strukturu obchodní jednotky také v Asii. Jak v USA, tak v Číně existují již vlastní automatizační centra a naposledy byla v obou zemích personálně posílena aplikační technika. S postupujícím decentralizovaným rozdělením odborných kompetencí si chce společnost ENGEL zajistit, že bude moci celosvětově poskytovat stále větší užitek zákazníkům.

Druhá značka WINTEC zažívá růst poptávky

Nejnovějším provozem skupiny ENGEL je podnik WINTEC v čínském Čchang-čou. V roce 2014 firma ENGEL založením dceřiné společnosti WINTEC rozšířila své portfolio produktů v Asii. WINTEC vyrábí vstřikovací stroje pro standardní použití se zaměřením na produktivitu, kvalitu a energetickou účinnost. „S vývojem své druhé značky jsme velmi spokojeni,“ říká Neumann. „Začátek byl sice pomalejší, než jsme plánovali, ale po krátké době se poptávka dynamicky rozvinula. Dnes, dva roky po otevření podniku WINTEC, jsme přesně tam, kde jsme v tomto období chtěli být.“

Skupina ENGEL je velmi spokojena s vývojem dceřiné společnosti WINTEC v čínském Čchang-čou. Poptávka se velmi dynamicky rozvíjí.

WINTEC průběžně rozšiřuje svou prodejní a servisní síť. Těžištěm personálního růstu je v současnosti jihovýchodní Asie, kde poptávka zvlášť silně stoupá. Pro Indonésii, Malajsii a Thajsko již byli v uplynulých měsících nabíráni další zaměstnanci prodeje. Kromě toho byla uzavřena smlouva se zastoupením ve Vietnamu. „Příštím krokem je další orientace podniku WINTEC na rostoucí trhy mimo Asii,“ dodává Neumann. „V budoucnu budeme vstřikovací stroje WINTEC nabízet např. také v Íránu a Jižní Africe“. Celosvětový odbyt však pro značku WINTEC nepřichází v úvahu. „Každý jednotlivý trh velmi přesně vyhodnocujeme a orientujeme se na požadavky zpracovatelů plastů v zemi.“

Zahájení mezinárodního učňovského programu

Společnost ENGEL si chce dlouhodobě zajistit celosvětovou potřebu vysoce kvalifikovaných pracovníků, a proto silně investuje do vzdělávání ve vlastním podniku, do dalšího vzdělávání svých zaměstnanců a do spolupráce s vysokými školami.

V podniku pro výrobu komponent v české Kaplici se rozšiřuje montážní kapacita strojních provozů. Do podzimu 2017 se výrobní plocha více než zdvojnásobí.

Se svým mezinárodním programem školení prodeje razí společnost ENGEL od září 2016 nové cesty ve vzdělávání mladých akademiků. Po šestiměsíční úvodní fázi v Rakousku budou účastníci celkem dvouletého programu pracovat ve výrobních podnicích v USA, Číně a Koreji a rovněž v jedné až dvou pobočkách. „Naším cílem je nadchnout mladé lidi pro mezinárodní výměnu, podporovat mezikulturní porozumění a připravovat je na vedoucí pozice,“ říká Steger. „Po úspěšném ukončení budou absolventům nabídnuty náročné pozice v mezinárodním prodeji.“ Poptávka po místech ve vzdělávacím programu byla velmi vysoká. Pro první vzdělávací kolo přijala společnost ENGEL místo původních plánovaných pěti osm účastníků. „Zvlášť nás těší, že jsme obdrželi velmi dobré žádosti ze tří kontinentů,“ doplňuje Steger. Účastníci kurzu pocházejí z Rakouska, USA, Číny a Koreje.