Evolúcia či revolúcia?

DATRON next : nový systém riadenia a obsluhy CNC frézovacích strojov

Rýchly rozvoj strojárskej výroby, ako aj stále sa zvyšujúce nároky na kvalitu a presnosť dielcov, si vyžadujú aplikovanie produktívnych a vysoko presných CNC strojov v kombinácii s jednoduchým riadením a obsluhou.

Spoločnosť DATRON AG vôbec ako prvá vyvinula riadenie DATRON next, ktoré sa vďaka svojej komplexnosti stáva revolúciou v oblasti obsluhy a riadenia CNC frézovacích strojov. Toto riadenie a jeho implementácia prináša úplne nový uhol pohľadu z hľadiska ovládania, prehľadu o programoch, kontroly nástroja, nadstavenia obrobku, simulácie a mnohých ďalších funkcií.

Riadenie DATRON next bolo prvýkrát implementované do frézovacieho stroja DATRON NEO, ktorý spoločnosť DATRON-TECHNOLOGY s.r.o. uviedla na český a slovenský trh ako novinku v oblasti vysokorýchlostného frézovania začiatkom tohto roka.

Základnou myšlienkou riadenia DATRON next je v prvom rade jeho jednoduchosť a prehľadnosť, ktorá umožňuje obsluhe ľahko sa orientovať a definovať tak všetky potrebné príkazy pre docielenie výroby dielca. Svoju flexibilitu nachádza toto riadenie nielen u strojárov, ale predovšetkým u ľudí, ktorí nemajú skúsenosti v tejto oblasti.

Základom riadenia je veľký 24” Multi-Touch displej s dotykovým ovládaním, podobným ako pri tabletoch, či smartfónoch, zobrazujúci všetky potrebné funkcie v dlaždicovom dizajne s ľahko zrozumiteľnými ikonami potrebnými pre prácu na CNC frézovacom stroji. Operátorovi stroja tak umožňuje riadenie DATRON next okamžite spustiť frézovací program len v pár krokoch.

Podporu pre okamžité frézovanie obsahuje v riadení funkcia CAM Asistent v podobe sprievodcu, ktorým obsluha realizuje príkazy ako: voľba a nahratie programu, kontrola nástrojov, nadstavenie obrobku, simulácie a samotné frézovanie dielca.

Riadenie ponúka voľbu zmeny jazyka podľa potrieb užívateľa, ktorý je možný kedykoľvek a na akomkoľvek mieste v programe zmeniť, takže po jeho výbere sú všetky funkcie v príslušnom jazyku. Riadenie DATRON next neustále informuje o aktívnych funkciách, ako zapnutie/vypnutie vákua, otvorenie/zavretie dverí alebo sacej hlavice, ktorá má svoje využitie pri frézovaní abrazívnych materiálov.

Vstupným faktorom frézovania je vygenerovaný NC kód. Riadenie DATRON next je kompatibilné s dodávateľmi rôznych CAM systémov, ako napr. SolidCAM, HSM Works a mnohé iné. Štruktúra NC programu informuje obsluhu o všetkých operáciách, nástrojoch a čase frézovania.

Po načítaní NC programu riadenie disponuje funkciou kontroly nástrojov, ktoré by na základe programu mali byť osadené v zásobníku nástrojov stroja. Ich jednoduché a rýchle osadenie je podporené integrovanou knižnicou frézovacích nástrojov DATRON, ktorá obsahuje všetky ich relevantné parametre. Výber nástroja je doplnený funkciou filtra, napr. v podobe výberu typu alebo priemeru nástroja. Výberom konkrétneho nástroja je automaticky definovaný aj spôsob jeho upnutia (redukčné púzdro, dorazový krúžok).

Revolučnou myšlienkou riadenia je ustavenie obrobku pomocou integrovanej kamery, kde sa vo výraznej miere uplatňujú ovládacie gestá. Riadenie pre tento účel zahŕňa dve funkcie - kreslenie obrysu obrobku, ktoré zaznamená geometrický tvar a následné meranie dotykovou sondou v podobe sondovania rohu, stredov, hrán a pod.

Ďalšou funkciou, ktorú riadenie ponúka je simulačný režim zobrazujúci frézovaný diel dráhy nástroja pri frézovaní, ako aj prejazdy nástroja. Počas frézovania dielca na stroji riadenie DATRON next v režime reálneho frézovania zobrazuje na stavovom displeji priebeh celého programu, čas obrábania, rezné podmienky frézovania, ako aj zaťaženie vretena, či stav vákua alebo chladiaceho prostriedku.

Práve kombinácia jednoduchosti, rýchlosti a precíznosti, s akou je možné pracovať prostredníctvom riadenia DATRON next, je dôvodom pre jeho implementáciu do ďalších strojov spoločnosti DATRON AG ako DATRON M8 Cube, DATRON ML Cube a M10 Pro, ktoré doteraz pracovali s HSC riadením.

https://www.youtube.com/watch?v=qQRDj-fp1Ts