Exactly yours

Přesně odpovídající nástroj pro každé použití

LMT Tools rozšiřuje na veletrhu EMO v Hannoveru své široké portfolio produktů o významné novinky pro frézování, řezání závitů a ozubení. Tak získávají uživatelé v oblastech automobilového, leteckého průmyslu, kosmonautiky, energotechniky, strojírenství, zdravotnické techniky i při konstrukci zápustek a forem nová řešení pro zvýšení produktivity svých individuálních kroků při obrábění.

Ať již vede k požadovanému výsledku například při kopírovacím frézování jen jediný břit – jako u nové frézy CopyMax®1 – nebo 12 použitelných břitů na jednu vyměnitelnou destičku – jako u ACU-Jet Double6 Premium, vždy je k dispozici optimální nástroj. Rovněž jsou představeny nové přesné nástroje pro zpracování vysoce pevných nebo tvrzených materiálů, zde je nutno jmenovat například obě pozitivní rovinné frézy MultiFace H45 PRO4 (obrázek 3) a P45 PRO8 nebo frézku MultiEdge 2Feed mini. Vyznačují se nízkými řeznými silami a velkým objemem odebíraného materiálu za jednotku času.

Novým nástrojem s vysokým výkonem při řezání zubů je velmi robustní odvalovací frézovací hlava s vyměnitelnými destičkami UNIFY (Obrázek 1). Pokrývá rozsah modulů od 6 do 12. Její malý průměr od 150 mm poskytuje výhodu velmi krátkých dob zpracování na menších strojích.

Nový modulární tvářecí závitník HPF Max představuje efektivního partnera pro sériovou výrobu v automobilovém průmyslu a strojírenství.

Rozhodujícím faktorem pro jeho dlouhou životnost je nový substrát ze slinutého karbidu, nový povlak a optimalizovaná geometrie tváření.

Kromě uvedených nových produktů předvádí LMT Tools také inovační řešení nástrojů pro jemné opracování vývrtů s výstružníky nebo s inteligentními, plně zaměnitelnými lineárními vyvrtávacími tyčemi a rovněž také obráběcí systémy pro moderní lehké stavební materiály, jako CFK. Vývoj trhu v oblasti elektromobility je doprovázen progresivní technologií pohonů a je demonstrován na příkladu hybridních pohonů.

Také aditivní výrobní postup 3D tisku otevírá nové možnosti řešení, které jsou mimo jiné představeny koncepcí CTline (speciální tangenciální válcovací hlavy).

LMT Tool Systems GmbH
Heidenheimer Str. 84
D-73447 Oberkochen
T: +49 7364 9579-0
F: +49 7364 9579-8000
lmt.de@lmt-tools.com
www.lmt-tools.de