FlexArc – robotizované buňky pro obloukové svařování

Řešení, která vyhoví vašim potřebám

Nový rozměr v robotizovaném obloukovém svařování

Dnešní požadavky na co nejvyšší efektivitu svařování vyžadují vybavení, které v sobě kombinuje vysoce produktivní provoz a rozumné pořizovací náklady. Modulární buňky jsou optimálním řešením pro robotizaci obloukového svařování. Poměr cena/výkon zde dosahuje hodnot nedostižných pro svařovací pracoviště stavěná na zakázku.

FlexArc představuje novou generaci svařovacích buněk

Tato koncepce byla od počátku konstruována pro maximální produktivitu robotizovaného svařování s důrazem na využití nejnovější techniky. Design stanic napomáhá jak ke zkrácení procesního času svařování, tak ke snížení pořizovacích nákladů. Svařovací buňky FlexArc jsou instalovány během několika mála hodin. Důraz byl kladen na minimální prostorovou náročnost. Jednotlivé varianty jsou vybaveny jedním, nebo dvěma roboty s funkcí ABB MultiMove, polohovadly ABB a svařovacím vybavením dle výběru zákazníka.

Vše je umístěno na společné platformě, což umožňuje snadné přemístění v rámci výrobních prostor. Buňky jsou vybaveny centrálním rozvodem energií, čímž jsou všechny komponenty jako roboty, polohovací zařízení, svařovací zdroj, osvětlení a jiné periferie, napájeny z jednoho místa, což ve výsledku znamená pouze jeden přívodní napájecí kabel pro celou buňku.

Výhody FlexArc buňky
 • Nízké investiční náklady
 • Zkrácení prostojů (rychlá a přesná polohovadla, automatická kalibrace hořáku spojená s rychlým čištěním)
 • Snížení zmetkovitosti díky on-line monitoringu procesu
 • Krátké dodací lhůty
 • Osvědčený princip dvou pracovních stanic (zakládání a svařování probíhá souběžně)
 • Programování svarů a trajektorií i off-line (na externím PC) pro rychlou a snadnou přípravu
 • Precizně řešená bezpečnost obsluhujících pracovníků (bezpečnostní relé, světelné závory, dveřní elektronický zámek a další)
Ovládání buňky a dostupnost provozních dat

Součástí svařovací buňky FlexArc je grafické prostředí pro operátora, zobrazeno na programovací jednotce robotu FlexPendant. Poskytuje operátorům přehled nejen o aktuálním stavu pracoviště, ale i důležitá kvalitativní a výrobní data. FlexPendant umožňuje snadno komunikovat se všemi funkcemi pracoviště a poskytuje přístup k informacím o výkonu buňky. Již po minimálním zaškolení může uživatel spolehlivě ovládat pracoviště.

Operátor má k dispozici všechny potřebné informace ke sledování počtu vyrobených svařenců, času cyklů, počtu provedených svarů a jejich délky. Díky snadnému uvedení do provozu je FlexArc ideálním řešením. FlexArc je nejefektivnějším řešením v oblasti svařování

 • Strojírenství: dveřní rámy, mříže, rozvodné desky, ocelový nábytek, nákupní vozíky, stojany, kompresory, sekačky na trávu, jízdní kola, součásti stavebních a zemědělských strojů…
 • Automobilový průmysl: příčníky, lože motoru, dveřní moduly, výfukové systémy, brzdové součásti, autosedačky, kola, nápravy, ovládací panely a další.
Výhody virtuální FlexArc buňky
 • Zaškolte operátory na virtuální buňce a neztrácejte cenný výrobní čas na reálné buňce.
 • Vytvořte programy off-line, než dostanete svůj nový systém.
 • Vytvořte programy pro nové díly, zatímco reálná buňka vyrábí bez přerušení provozu.
 • Navrhněte upínací přípravek v prostředí optimalizovaného robotizovaného svařovacího programu.
 • Ověřte, že provedení pracoviště zaručuje vhodný přístup svařovacího hořáku ke svarům předtím, než začnete výrobu upínacího přípravku.
Nástroje pro kvalitu a bezporuchovost

BullsEye – Automatická kontrola a kalibrace TCP

TCP = Tool Centre Point je referenční bod, špička svařovacího drátu. Naprogramovaná trajektorie robotu je dráhou TCP. Patentovaný kalibrátor, jež umožňuje automaticky a přesně definovat střed a úhel nástroje ve všech osách. Kalibrátor pracuje ve dvou režimech – a to v režimu krátké kontroly hořáku (periodická kontrola nastavení TCP a úhlu hořáku – frekvence kontrol dána programově) anebo v režimu plné kalibrace (po stisku tlačítka na ovládací jednotce robotu). Výsledkem je zvýšení kvality vyráběných dílů i produktivity robotické buňky.

Monitorování výroby

Robot automaticky monitoruje výrobní proces a informuje operátora, pokud nějaká část dílu nebyla svařena podle specifikace. Díky tomu má operátor možnost okamžitě zasáhnout a sjednat nápravu.

Navigátor

Pomocná funkce navigátoru zahrnuje kalibraci buňky pro programy, které byly vytvořeny off-line.

Integrované řešení chyb

V případě přerušení svařovacího procesu není nutné vcházet do prostoru buňky. Po stisknutí tlačítka najede robot do servisního okna (kapsy) v buňce, kde může operátor odstranit závadu hořáku, například výměnou kontaktní špičky. Velká úspora výrobního času.

Chcete-li více informací, prosím obraťte se na:

ABB s. r. o.
Robotics
Štětkova 1638/18
140 00, Praha 4, CZ
Tel.: +420 234 322 206
E-mail: ivo.semerad@cz.abb.com
www.abb.cz/robotics