Flexcool

Systém chlazení s maximální flexibilitou a efektivitou provozu

Aquatech, jedna z nově založených společností skupiny Piovan, s odbornou kvalifikací a zkušenostmi v oblasti průmyslových chladicích systémů, uvádí na trh technické řešení zajišťující vyšší energetickou účinnost s úsporami mezi 35 a 50 % ve srovnání s většinou využívanými centralizovanými systémy. Flexcool řešení využívá k chlazení procesních zařízení teplotu okolí a je vhodné pro chlazení skupiny vstřikovacích strojů, které mají různé provozní charakteristiky z důvodu požadovaných výrobních procesů (teplota, průtok, tlak).

Konvenční návrh centralizovaného chladícího systému trpí značnými ztrátami tepelné energie, kdy chladící jednotka vyrábí jednu chladící vodu pro nejníže požadovanou provozní teplotu, avšak ta není nezbytná pro všechna chlazená zařízení. Flexcool řešení se skládá z centrálního venkovního suchého chladiče připojeného k sérii termochladičů DigitempEvo napojených individuálně ke každému vstřikovacímu stroji. Tímto způsobem je možné dosáhnout optimální provozní teploty chlazení, průtoku vody a tlaku pro každé chlazené zařízení v závislosti na výrobních specifikacích. Prvotním, bezprostředně znatelným zjištěním je dosažení průměrné úspory elektrické energie ve výši 35 %. DigitempEvo je vybaven digitálním spirálovým kompresorem a elektronickým expanzním ventilem. Tyto dva komponenty umožňují optimalizaci a stabilizaci regulace teploty vody a snížení potřebné energie pro chlazení. Řešení Flexcool může produkovat úspory přesahující 50 %, jelikož za normálních provozních podmínek je většina tepelného zatížení zpracovávána suchým chladičem, zatímco chladící okruh termochladiče je aktivován pouze pro ty formy, které vyžadují teplotu chlazení nižší, než je teplota vyrobená suchým chladičem.

Na straně výroby musí být chladící systém dimenzován pro maximální tepelné zatížení dosažitelné v nejnáročnějších provozních podmínkách, a to tehdy, kdy všechna strojní zařízení v provozu pracují s nejvyšším výkonem a při nejvyšších teplotách okolí v průběhu celého roku. Tyto podmínky se odráží v čistě teoretickém provozním modelu. Ve skutečnosti bude systém chlazení pracovat vždy při částečném zatížení ve střídavých cyklech, které činí tento systém vysoce neúčinný. Tento problém je zcela eliminován systémem Flexcool, který optimalizuje rozložení chladící kapacity v závislosti na požadovaných podmínkách pro jednotlivé strojní zařízení (zejména formy). Digitální kompresor termochladiče moduluje chladící kapacitu v rozmezí 20 % až 100 % v závislosti na tepelném zatížení. Flexibilita systému je proto ceněna zejména v podmínkách částečného a variabilního zatížení chladícího systému.

Termochladič DigitempEvo řídí průtok a tlak chladicí a temperační vody s možností současného nastavení dvou různých teplot pro dva oddělené okruhy v rozmezí 5 až 90 °C. DigitempEvo jako jedno zařízení ovládá tyto teploty najednou díky výbavě dvou nezávislých okruhů s dvěma čerpadly a dvěma regulátory teploty.

Na rozdíl od centralizovaných systémů, které běžně vyžadují dva oddělené okruhy, v systému Flexcool se voda distribuuje přes jediný okruh při teplotě okolí, který nevyžaduje izolaci potrubí. Tato velmi jednoduchá konfigurace představuje značné úspory v nákladech na instalační práce. Flexcool je flexibilní a především rozšiřitelné řešení, které reaguje na požadavky výrobních kapacit zařízení. Konvenční centralizovaný systém chlazení vody musí být dimenzován pro maximální možnou kapacitu zařízení od prvního dne jeho spuštění do provozu. Flexcool se může následně rozšiřovat v závislosti na počtu vstřikovacích strojů a investice do chladícího systému je mnohem nižší a postupná.

Suchý chladič Aryacool se může instalovat také ve verzi adiabatické a samovypouštěcí.

Ve verzi adiabatického chladiče, kdy řada trysek rozprašuje vodu na výparníky, se využívá teploty vlhkého vzduchu, která umožňuje výrobu chladící vody o teplotě nižší než je teplota okolí.

Jedná se o účinný systém, kdy rozprašovaná voda ochlazuje cirkulující vodu v chladících plochách suchého chladiče. V případě samovypouštěcí verze chladiče je chladící voda v případě nečinnosti systému automaticky vypuštěna do vnitřních skladovacích nádrží a tento systém tedy pracuje bez použití nemrznoucí kapaliny v systému chlazení.

www.piovan.com