Flexibilita, optimalizace, inovace – trend dnešní doby

Dnešní doba si žádá rychlé, přesné a co nejvíce efektivní řešení. V průmyslové výrobě toto platí dvojnásob. Průmyslové roboty byly dříve používány zejména pro automobilový průmysl, a to díky efektivitě, kterou do výroby přinášejí. V dnešní době si roboty nacházejí místo v mnoha dalších odvětvích. Společně s roboty do výroby pronikají i řešení, která umožní efektivnější práci v mnoha dalších odvětvích a odděleních – například logistiky.

Společnost Comau uvedla na trh AGILE 1500, plně automaticky vedený vůz. Tento plně automatický vedený vůz pomáhá optimalizovat logistické toky a podporuje přizpůsobenou a efektivní výrobu při zachování produktivity a ziskovosti celé výrobní linky. Tento vůz je modulární a zcela rekonfigurovatelný, dokáže přepravit až 1500 kg, což napomáhá výrobě just-in-time a just-in-sequence. Je také dostatečně přizpůsobitelný, aby mohl být nasazen v celé řadě výrobních a nevýrobních scénářů. Mezi jeho hlavní výhody patří modularita systému, která snižuje investiční náklady a plná kompatibilita s ostatními AGV, které fungují na platformě Kollmorgen. Dále vyniká intuitivním programováním, plnou konektivitou s faktory 4.0, minimální údržbou, zdokonalenou bezpečností a ergonomií v porovnání s tradičním konceptem. Tento vůz je také kolaborativní, což, společně se všemi výše zmíněnými faktory, pomáhá továrnám pracovat efektivněji.

AGV 1500 patří do skupiny kolaborativních zařízení, které vedou na cestě k Průmyslu 4.0. Automatizací se během let zlepšily pracovní podmínky, umožnila lidem zbavit se těžkých, únavných a nebezpečných úkolů a povýšila jejich pozici v procesu, to vše spolu se zvýšením efektivnosti, produktivity a kvality konečného výsledku. Dnes lze dosáhnout stejného stupně zlepšení díky těsné a přímé spolupráci mezi člověkem a strojem. Společnost Comau proto vyvíjí stroje jako AGV, kolaborativní roboty AURA, laserové zdroje LHYTE a další, které spolupracují s člověkem a neomezují se jen na obslužnou robotiku. I nadále však celá rodina Comau robotů zaujímá důležité postavení ve výrobních podnicích. Díky Comau se větší i menší firmy mohou zdokonalovat ve svém odvětví a zároveň reagovat na požadavky trhu.

Pro více informací navštivte naše stránky www.comau.com/cz, nebo nás přijďte navštívit na MSV 2017 v Brně, na našem tradičním místě – pavilon G2, stánek 01.

Comau Czech s. r. o.
ul. Hornopolní 3308/40, 702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 570 501
www.comau.com