HELIOS Orange pro špičkovou kovovýrobu

Hlavním předmětem činnosti KAVALE spol. s r. o. je kovovýroba zaměřená na zpracování plechů, jeklových profilů a trubek různých rozměrů. Společnost byla založena v roce 1993 a od té doby se neustále vyvíjí a roste. Pro výrobu používá nejmodernější technologie, včetně těch z oblasti informatiky. Proto jí od letošního roku – především s agendou ekonomickou a výrobní – pomáhá informační systém HELIOS Orange z produkce Asseco Solutions.

Před zavedením systému HELIOS používali pracovníci společnosti Kavale ekonomický software. Posléze se však vedení společnosti rozhodlo, v souvislosti se získáním certifikátu ISO 9001, optimalizovat firemní procesy a na to již pouhý ekonomický software svým rozsahem nestačil.

Především vzhledem k získaným referencím vybralo vedení společnosti ERP systém HELIOS Orange, který je dostatečně komplexní, aby dokázal pokrýt všechny potřebné procesy.

Od nového systému jsme očekávali a očekáváme zejména zefektivnění práce našich lidí i managementu,“ říká Ing. Martin Kašpar, technický ředitel Kavale a dodává: „Jistěže zefektivnění není pouhým prázdným slovem, vždy se za ním musí skrývat generování financí. A další, co nás jako výrobní firmu pochopitelně velmi zajímá, je zrychlení výroby bez újmy na kvalitě, což nám pomůže být o krok před konkurencí. I toto očekáváme od systému HELIOS a věřím, že již blízká budoucnost ukáže, zda se naše očekávání naplnila.“

Implementace probíhala od 6. srpna 2015 do 27. ledna 2016 a v jejím průběhu se nevyskytl žádný závažnější problém. V ostrém provozu je zde tedy od února letošního roku a pracovníci i management se nyní zejména učí využívat možností, které systém nabízí.

Ve společnosti Kavale, s.r.o. jsou nyní implementovány tyto moduly a funkcionality:

Jádro systému, Nástroje přizpůsobení, Uživatelské Editory, Český jazyk, Česká legislativa, Elektronická komunikace s bankami, Hromadné stahování kurzovního lístku, Obecné importy, CZ Účetnictví, Pokladna, Majetek, Sklady, Výrobní čísla a šarže, Nabídky, objednávky a rezervace, Fakturace, a Mzdy. V oblasti výroby: Technická příprava výroby, Řízení výroby a Odvádění výrobních operací přes dotykovou obrazovku.

Společnost KAVALE spol. s r. o., sídlem v Kameničkách, byla založena v lednu 1993. Svou činnost zahájila v pronajatých prostorách a od svého vzniku se neustále vyvíjí a roste. V současné době vlastní výrobní plochy o rozloze cca 2200m2 a pozemky o velikosti cca 10000 m2.
Hlavním předmětem činnosti firmy je kovovýroba zaměřená na zpracování plechů, jeklových profilů a trubek různých rozměrů. Pro výrobu používá Kavale nejmodernější technologie s dokonalou přesností – laserové vypalování, vysekávání dílů na CNC vysekávacím lise, ohýbání dílů na CNC ohraňovacím lise. Dále provádí následné operace – řezání, stříhání, vrtání, svařování, bodování, broušení a leštění. Dle požadavku zákazníka zajišťuje, zatím formou kooperace, i povrchovou úpravu práškového lakování nebo galvanického pokovení. Výrobu realizuje na základě dodaného vzorku nebo výkresové dokumentace, kterou je možné zaslat i v elektronické podobě přímo k rukám programátora a technologa. Firma neustále zavádí progresivnější výrobní postupy a investuje do stále se vyvíjejících výrobních technologií.
Bližší informace lze nalézt na www.kavale.cz
 
Asseco Solutions
Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarová řešení z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků, zabývajících se výrobou, obchodem či službami, přes produkty pro oblast veřejné správy, až po např. produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení. Všechny produkty jsou doplněné širokou nabídkou služeb a partnerských programů. Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. „oborová řešení“. Asseco Solutions je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členem nadnárodní skupiny ASSECO Group.
Na konci roku 2015 v Asseco Solutions, a.s. pracovalo celkem 315 osob a obrat za rok 2015 činil 451,1 mil. Kč.
Poslání společnosti Asseco Solutions
Pomáháme firmám, aby byly úspěšné v jejich podnikání. Díky našim službám se mohou plně věnovat svým aktivitám, starost o informační systémy přenechávají nám. V každém okamžiku ctíme vztah s našimi zákazníky i pracovníky, lpíme na pověsti důvěryhodného partnera.
 Bližší informace lze nalézt na http://www.assecosolutions.com
 
Skupina ASSECO
Skupina ASSECO byla založena v roce 2004 vytvořením strategického partnerství mezi Asseco Poland (bývalý Comp Rzesów) a Asseco Central Europe (bývalý Asset Soft).
Mateřská společnost Asseco Poland S.A. je největší IT společností kótovanou na Varšavské burze cenných papírů. Ekonomicky patří k nejsilnějším evropským softwarovým společnostem – v roce 2014 se umístila na šestém místě v žebříčku The Truffle 100, který analyzuje 100 nejúspěšnějších softwarových společností na základě kategorie výnosů z vlastního softwaru.
Skupina Asseco je dnes mezinárodním uskupením prosperujících evropských IT společností. Je přítomná v celé Evropě prostřednictvím svých regionálních holdingů: Asseco Poland, Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco Western Europe a Asseco Eastern Europe. Aktivity skupiny mimo evropský trh realizují společnosti sdružené v holdingu Formula Systems. Tyto společnosti působí například v Izraeli, USA, Japonsku a Kanadě. Společnosti skupiny ASSECO poskytují komplexní IT řešení všem segmentům ekonomiky v mnoha zemích. Portfolio jejích klientů tvoří stejně tak silné nadnárodní bankovní a finanční společnosti, veřejné instituce, mezinárodní korporace, jako malé a střední podniky. ASSECO Group zaměstnává přes 18 000 lidí.
Bližší informace lze nalézt na http://www.asseco.com.
Pro další informace se prosím obraťte na:
Mgr. Hana Janišová
Asseco Solutions, a.s.
tel.: 728 19 37 12
hana.janisova@assecosol.com