High tech výroba nástrojů pomocí 5osých obráběcích center Hermle

Díky soustavné instalaci 5osých vysokovýkonných CNC obráběcích center od Hermle realizuje nástrojárna ve firmě Hirschmann Automotive efektivněji své technické inovace a vyrábí kvalitní mechatronické výrobky.

Největší 5osé vysokovýkonné CNC obráběcí centrum C 52 U v nástrojárně fi rmy Hirschmann Automotive GmbH v závodu A -Rankweil pro kompletní 5osé/5stranné obrábění obrobků do průměru 1 000 mm a výšky 810 mm

Pět strojů naráz: pro obrobky od 5 × 5 × 10 mm až do 1,5 tuny

To se u Hermle ještě nestalo: Firma Hirschmann Automotive si objednala najednou pět nejmodernějších 5osých vysokovýkonných CNC obráběcích center konstrukční řady C v modelech C 12 U, C 22 U, C 32 U, C 42 U a C 52 U a nejindividuálněji tak pokryje široký pracovní prostor pro obrábění malých nástrojových součástí od několika milimetrů až po velkoformátové součásti o hmotnosti až 1,5 tuny a velikosti 500 × 1000 mm. Jelikož se pracovní prostory strojů jednotlivých velikostí v okrajových zónách vždy o slušný kus překrývají, lze frézovací kapacity strojů velmi flexibilně využívat buď pro všechna potřebná obrábění nebo jen pro obrábění přesně určená pro daný stroj.

Pracovní prostor 5osého vysokovýkonného CNC obráběcího centra Hermle C 52 U s naklápěcím otočným stolem NC o průměru 1 150 × 900 mm pro velké součásti o hmotnosti až 2 000 kg

Užitečná součinnost pro vysokou akceptaci a vyšší produktivitu

Všechny stroje mají řízení Heidenhain TNC 640, naklápěcí otočné stoly NC, upínače nástrojů HSK A 63, vřetena nástroje s otáčkami až 18 000 ot/min a funkce ACC (funkce regulátoru pro snížení procesně specifického chvění) a AFC (adaptivní řízení posuvu dráhy v závislosti na příslušném výkonu vřetena a dalších procesních parametrech/údajích). Stejná koncepce a vybavení obráběcích center Hermle, stejně jako zkušenosti z každodenní praxe mají několikanásobný pozitivní vliv. Zejména školení pro 5osá vysokovýkonná CNC obráběcí centra je velmi efektivní a blízké praxi, a proto je od začátku dobře akceptováno. U našich vysoce kvalifikovaných obsluhujících vidíme z hlediska vztahů procesních komponent stroj-nástroje-obsluha významné ztotožnění a silnou důvěru, což se nakonec projeví v maximálním objemu třísek, tedy ve vysoké produktivitě.

Zleva doprava: Gerhard Zech, vedoucí výroby provozních prostředků, Markus Gapp, vedoucí skupiny frézoven, oba z fi rmy Hirschmann Automotive GmbH, Florian König, prodej Rakousko/Jižní Tyrolsko u fi rmy Maschinenfabrik Berthold Hermle AG a Andreas Bolter, vedoucí výroby nástrojů a zařízení z fi rmy Hirschmann Automotive GmbH, před vlajkovou lodí C 52 U frézovny v závodě A -Rankweil

S 5osými vysokovýkonnými CNC obráběcími centry vstříc budoucnosti

„Musíme se orientovat podle výkonnosti externích výrobců nástrojů, přičemž musíme mít před nimi vždy náskok“ říká Andreas Bolter, vedoucí výroby nástrojů a strojních zařízení v Rankweilu. Zaměřujeme se na prémiový segment automobilového průmyslu s menšími až středně velkými počty kusů vstřikovaných dílů, jejichž varianty a tím i nástroje jsou velmi různorodé. „Jelikož máme, co se týče výkonnosti a především i servisu, několikaleté velmi dobré zkušenosti se dvěma obráběcími centry Hermle typu C 20 U, z nichž jedno je vybaveno zásobníkem obrobků a manipulačním systémem IH 60, zvolili jsme jako partnera společnost Hermle a zahájili jsme rozsáhlý investiční program založený na 5osých CNC obráběcích centrech.“

Skupina výrobků ze speciální kabelové sestavy. U rozhraní mezi suchou a mokrou oblastí (zrcadlo), v mnoha prostorově kritických situacích (dveřní madlo, osvětlení) a ve vysoce namáhaném prostředí (tlumič nárazů)

Hirschmann Automotive
V sedmi závodech společnosti Hirschmann Automotive GmbH v Rankweilu v Rakousku, v České republice, Rumunsku (2 závody), v Maroku, Číně a také v Mexiku se vývojem a výrobou zabývá více než 4 500 zaměstnanců. V Rankweilu sídlí vedení společnosti, administrativa, vývoj a výroba konektorových systémů, senzorů, vstřikovacích forem a mechatronických modulů. Oddělení výroby nástrojů, provozních prostředků a zařízení se svými 170 specialisty zaujímá v závodu Rankweil ústřední funkci. Zde se sbíhají všechny nitky od nápadu přes vývoj výrobku, výrobu prototypu a vzorových dílů, výrobu vstřikovacích nástrojů, až po konstrukci montážních zařízení a automatů.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Hermle AG je renomovaná společnost, která zaujímá špičkové postavení v národním i mezinárodním měřítku. Díky stále novým inovacím patří společnost Hermle k předním výrobcům obráběcích center. Obráběcí centra Hermle se úspěšně používají na více než 25 000 místech po celém světě. Hustá síť odbytových a servisních středisek ve všech důležitých zemích světa zaručuje podporu přímo na místě. Stroje Hermle se vyrábí v jihozápadní části Německa, kde má jemná mechanika a strojírenství dlouhodobou tradici po celé generace. Obráběcí centra Hermle slouží k racionálnímu obrábění nástrojů, forem a sériových dílů. Díky jejich kvalitě a vysoké přesnosti se používají v nesčetné řadě výrobních oblastí, hlavně také v náročných odvětvích, jako lékařské technice, strojírenství, optickém průmyslu, letectví, automobilovém průmyslu a průmyslu závodních automobilů a u jejich subdodavatelů.

www.hermle.de