Inteligentní nastavení upínacího tlaku zrychluje výměnu nástroje

Rychlejší „tempo“ a maximální procesní bezpečnost při výměně nástroje slibuje stacionární čtecí systém TRIBOS Fixscanner firmy SCHUNK u přesných upínačů nástrojů TRIBOS pro mikroobrábění. Systém k inteligentnímu nastavení upínacího tlaku je na upínací jednotku TRIBOS SVP pevně namontován a kabelovým konektorem spojen s řídicím systémem. Při výměně nástroje obsluha jako dosud zkombinuje přesný upínač s příslušnou redukční vložkou SRE a vloží vzniklou sestavu do k tomu určenému otvoru v upínací jednotce. V této fázi čtecí systém zaregistruje přes datový matriční kód na redukční vložce potřebný upínací tlak a automaticky ho na jednotce nastaví. Chyby při manuálním zadání údajů a poškození upínače způsobené překročením upínacího tlaku jsou tím vyloučeny. Navíc se automatizovaným procesem zkracuje proces výměny nástroje. Tím, že se upínací vložky SRE nasazují výlučně mimo stroj a nejsou vystaveny žádným abrazivním třískám, je poškození datového matričního kódu téměř vyloučeno. Inteligentní nastavení upínacího tlaku je použitelné pro řady TRIBOS-Mini, TRIBOS-RM stejně jako TRIBOS-S. Je nabízeno jako opce pro upínací jednotky TRIBOS-SVP-2D, SVP-2D/H, SVP-3 a SVP-4. Stávající jednotky mohou být systémem rychle a jednoduše dovybaveny. Na základě jeho kompaktních rozměrů je vhodné i pro stísněné pracovní prostory.

Maximálně přesné upnutí bez opotřebení

Firmou SCHUNK vyvinutá a patentovaná polygonální upínací technika TRIBOS stanovuje již roky měřítka v oboru vysoce přesného obrábění. Její excelentní absolutní přesnost a dynamika, stejně jako dobré hodnoty tuhosti a tlumení, umožňují nejlepší povrchové úpravy a dlouhé životnosti nástrojů. Již v základním provedení přesvědčují upínače obvodovou házivostí a opakovatelnou přesností < 0,003 mm na nástroji ve vzdálenosti 2,5 x D stejně jako kvalitou vyvážení G 2,5 při 25 000 min-1. Jsou vhodné pro všechny stopky nástrojů v kvalitě h6 a v závislosti na typu otestovány až do 205 000 min-1. Pro přesnosti v podmikronovém rozsahu nabízí SCHUNK jednotlivé polygonální upínače dokonce ultra jemně vyvážené s kvalitou G 0,3 při 60 000 min-1. Protože tyto upínače nástrojů pracují bez pohyblivých částí, jsou mechanicky odolné a zajišťují upnutí téměř bez údržby a opotřebení. I po mnoha tisících upínacích cyklů nedochází k žádné únavě materiálu. Pomocí hydraulických upínacích jednotek, která jsou nabízená buď v manuální nebo automatické variantě, je nástroj vyměněn stabilním procesem během pár sekund.

Fixscanner TRIBOS

Stacionární čtecí systém TRIBOS Fixscanner firmy SCHUNK je zabudován přímo do upínací jednotky TRIBOS SVP. Přes datový matriční kód na redukční vložce zachytí systém právě použitý typ upínače nástrojů a automaticky nastaví požadovaný upínací tlak pro výměnu nástroje.

Aplikace TRIBOS

Polygonální upínače nástrojů SCHUNK naleznou uplatnění v hodinářském a šperkařském průmyslu, stejně jako při výrobě forem nebo automobilovém a leteckém průmyslu.