Jeden pro všechny – KASTOwin

Firma KASTO Maschinenbau GmbH přichází na trh se zcela novou řadou automatických pásových pil KASTOwin. Tato řada pil je určená pro široké spektrum zákazníků ze všech oblastí dělení materiálu.

Celá řada zahrnuje celkem pět strojů s řezným rozsahem od 330 mm do 1060 mm.

Cílem při vývoji této řady bylo vyvinout stroj, který splní požadavky většiny zákazníků a současně bude pro tyto zákazníky cenově zajímavý.

Co se týká kvality stroje, pak určitě nezůstala v půli cesty, ba naopak. Již základní výkon stroje je důkazem, že se bude jednat o vysoce produktivní stroje. Ale tento výkon je možné ještě zvýšit a využít standardní rychlost pilového pásu v rozsahu 12 až 150 m/min v plném rozsahu. Vzhledem k tomu, že jsou ve standardu již takové prvky, jako je volný chod pilového pásu po dořezu, volný chod svěráku posuvu.

Zcela zásadní změnou prošel celý řezný proces. Posuv do řezu pomocí kuličkového šroubu a servopohonu při současné kontinuální kontrole řezných parametrů a jejich automatické úpravě, na základě snímání veličiny tahu pilového pásu, umožnil nově vyvinutému software plynule reagovat na změny v průběhu dělení.

Samotné ovládání stroje pak maximálně vychází vstříc obsluze, protože jí dává hned několik možností, jak např. nastavit materiál do první dělené pozice, nebo jak nastavit výšku pilového ramene v automatickém cyklu s co nejkratším vedlejším časem. Vše záleží na samotné obsluze, jak je zvyklá.

Významnou změnou prošla hydraulická jednotka, která nyní zajišťuje jen upínání materiálu, hydraulické napnutí pilového pásu a hydraulické předepnutí vodicích destiček pilového pásu. Současně s tím, že tato jednotka je činná jen v okamžiku, kdy je potřeba hydraulického tlaku, došlo k významnému snížení spotřeby elektrické energie (řídicí jednotka Vám ukáže spotřebu energie jak okamžitou, tak na jednotlivý řez).

Standardní provedení stroje již obsahuje velmi bohatou výbavu. Výsledkem jsou stroje s vysokým výkonem, s mnoha zcela moderními prvky, jednoduchou obsluhou, zcela kontrolující proces dělení materiálu a se sníženými náklady na energie.

Avšak minimálně ještě jeden zcela zásadní argument nebyl zmíněn – CENA. Zde lze konstatovat, že firma KASTO přichází s cenovou úrovní těchto strojů, která musí jen pozitivně překvapit.

www.proka.cz