Klínové jednotky STRACK POWERMAX

Před několika lety přišla německá firma STRACK s novinkou v oblasti klínových jednotek pro tváření a stříhání plechů. Program nazvaný POWERMAX se úspěšně rozšiřuje v portfoliích OEM jako doporučený normalizovaný díl pro vysokosériové nástroje tváření plechových dílů pro autoprůmysl.

Obecně základní výhodou klínů Powermax jsou malé zástavbové rozměry a současně zachování vysokého výkonu. Při tváření houževnatějších materiálů nebo silnějších plechů disponují klíny STRACK také aktivním zpětným tahem, který je realizován prostřednictvím seřiditelného zpětného přidržovače. Při vratném pohybu jsou současně střižníky aktivně vytahovány silou lisu rovnající se přibližně síle 10 % síly tlačné. Zpětný pohyb tedy není závislý jen na síle zabudované plynové pružiny, jejíž pružná síla může být nižší a působí tudíž i nižším odporem při samotné fázi střihu nebo tváření.

Novinkou v této oblasti je uvedení dvou nových provedení: PMOK a PMOL. Kompaktní provedení PMOK je ještě o cca 20 % kratší, provedení PMOL je cenově výhodnější variantou, která je určena pro menší série.

SNS samomazné vodicí prvky nahrazují bronzové

Vysoký výkon při menších konstrukčních rozměrech je dosažen především tím, že STRACK používá na vodicích plochách samomazné desky s označením SNS místo bronzových desek s grafitem.

SNS – sintrovaná ocelová vodicí samomazná deska je opatřena 1,5 mm až 2,00 mm silnou vrstvou slinutého materiálu, který obsahuje ocelová zrna společně se samomaznými prvky. Tato směs je pak při působení vysokého tlaku a teploty nalisována na povrch ocelové desky.

Fyzikální vlastnosti tohoto SNS samomazného prvku jsou výrazně lepší než u bronzovo-grafitových. Také efektivní funkční plocha je při stejném rozměru o 30 % větší, protože není zmenšena kavitami pro grafi t. A v neposlední řadě jsou i cenově příznivější než bronzové desky díky použití standardních ocelových materiálů.

Ing. Radim Horečka
 
VMM s. r. o.
1. Máje 103
703 00 Ostrava
vmm@vmm.cz
www.vmm.cz