Komplexní softwarové řešení

Od konceptu po výsledný výrobek

JETCAM/AUTOPOL komplexní softwarové řešení je určeno pro úplné zpracování plechového dílu v celém procesu plechařské výroby.

Řešení se týká jak vlastní, tak zakázkové Job Shop výroby, od Konstrukce přes Technologickou přípravu až po samotný proces dělení plechu ve Výrobě. Nadřazený ERP systém je propojen s Jetcamem, plánuje a generuje požadavky na výrobu plechových dílů. Celý proces od objednávky až po realizaci, od modelu po výrobek je, jak na organizační tak technické úrovni, podporován níže uvedenými, vzájemně spolupracujícími softwary JOC, AUTOPOL, JETCAM.

Základními atributy Komplexního softwarového řešení je:

  • Obousměrné propojení s libovolným nadřazeným informačním ERP systémem
  • Konstrukce plechového dílu 3D modelu
  • Import 3D modelů z externích systémů
  • Reálný rozvin 3D modelu
  • NC program. Zpracování 2D dílů pro libovolný vysekávací/řezací stroj
  • Specifické výstupy pro ohraňovací stroje

Vstupem do výroby je obvykle požadavek od zákazníka nebo interní objednávka. Pokud je požadavek nový, musí projít předvýrobními etapami, konstrukcí, technologií, naceněním. Nyní nás zajímá technická část – nový výrobek se modeluje ve 3D, případně nakreslí ve 2D. Nejčastějšími 3D kreslicími softwary jsou SolidWorks, SolidEdge, Invertor, Catia.

V této chvíli nastupuje technologický software AUTOPOL, který importuje model, je možné provést korekce kontaktů na rozích pro svařování, upravit dělicí hrany dle zvyklostí nebo možností dělení či ohýbání. Na odlehčení v koutech je možné aplikovat konkrétní rozměr/ tvar vysekávacího nářadí (kruh, čtverec, trojúhelník) apod. Model se rozvine do 2D tvaru s respektováním správného zkrácení dle reálného ohýbacího nářadí.

Dalším logickým krokem je zpracování nového 2D dílu v JETCAMu. Jetcam umožňuje import (hromadný import) dílů a jejich obložení nástroji pro laser nebo vysekávací/kombinovaný stroj. Starší díly jsou uloženy v databázi dílů, která zabezpečuje jedinečnost dílu v celém adresním prostoru. ERP systém dodá požadavek na výrobu dílů dle typu, množství, data, priority atp. Software díly rozloží na tabule, provede postup strojního zpracování, optimalizaci a generování NC kódu (kódů pro více rozmanitých strojů). Výstupem jsou soubory pro řízení stroje, podklady pro třídění/odvody dílů a technické soubory pro zpětnou vazbu do ERP systému. Jetcam v současnosti spolupracuje například s Dialog, Axapta, Karát, Navision, Altec, SAP na to v řadě aplikací na různých úrovních.

V ERP systému je možné na základě informací z Jetcam plánovat výrobu, navážení materiálu, odepisovat vysekané/vyříznuté díly a spotřebovaný materiál. ERP systém zpětně porovná dosažené výsledky ve výrobě s plánovanými a posoudí skutečnou ziskovost dané výroby dílu. Počáteční operace dělení je plánována tak, aby se vyráběly pokud možno ve správný čas, s maximálním využitím materiálu a bez použití meziskladu, ty správné díly, které mají z hlediska výrobních počtů operací předstih před ostatními díly. Možnost slučování zakázek různých zákazníků umožňuje větší výtěžnost materiálu. Naopak je možné velkou zakázku rozčlenit do menších celků, aby výroba byla na všech operacích plynulá.

Výstupem z AUTOPOL jsou také soubory pro ohraňovací stroje. Tyto soubory umožňují načíst do systému ohraňovacího stroje tvar dílu, místa ohybu a ohybové parametry pro rychlou přípravu programu na systémy jako například Cybelec, Amada, Delem.

Provázanost všech SW modulů a ERP systému je nutným předpokladem rychlé, efektivní a organizované výroby. Dnešní požadavky trhu dokáže splnit jenom výrobce, kde všechny tyto složky bezchybně fungují. Rádi s Vámi budeme konzultovat další detaily a provedeme Vás referenčními pracovišti.

Ing.  Karel Černý
ProTech SpT s. r. o.
 
 
 
 
ProTech SpT s. r. o.
Brigádnická 1646
CZ-288 02 Nymburk
tel: +420 325 512 685
e-mail: info@protech-spt.cz
www.protech-spt.cz