Kooperující robot ve ŠKODA AUTO Vrchlabí založil již miliontý píst převodovky DQ 200

Významné jubileum zaznamenal moderní hi-tech závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. Kooperující robot KUKA, který přímo spolupracuje se zaměstnanci závodu na společné výrobní lince, založil již miliontý píst řazení do automatické převodovky DQ 200. Tuto vysoce sofistikovanou výrobní technologii zavedla ŠKODA AUTO jako první v České republice.

V závodě Vrchlabí se vyrábí moderní sedmistupňové převodovky s technologií DSG, které si žádají vysokou preciznost výroby. Tento požadavek robot KUKA LBR iiwa 7 (Intelligent Industrial Work Assistant) bezezbytku splňuje. Nasazen byl do výroby v listopadu loňského roku, a protože se zcela osvědčil, byl letos do provozu uveden také druhý robot KUKA, který vykonává stejnou činnost.

Roboti prokázali nejen svoji vysokou preciznost a kvalitu ale také efektivitu výroby. V prosinci založili již miliontý píst řazení. Tyto písty jsou v mechatronice přímo řazené dvouspojkové převodovky DQ 200 čtyři a každý je spojen s vidlicí sloužící k řazení převodových stupňů. Na výrobu jsou kladeny vysoké nároky, poškození při zakládání pístu by mohlo vést k nefunkčnosti mechatroniky a následně i celé převodovky. Toto riziko práce robota minimalizuje; také ztráty v podobě prostojů jsou méně než 1 % produktivního času.

Roboti se stali aktivními členy týmu ve výrobě mechatroniky. Kooperují přímo na montážních linkách se zaměstnanci. Díky své technické citlivosti a nízké vlastní hmotnosti pouhých 23,9 kilogramu je možné je přesně a flexibilně ovládat. Díky vysoce citlivým senzorům, na každé z jejich sedmi os, zakládají písty řazení s nejvyšší přesností. Jejich senzory registrují případný kontakt se zaměstnanci, kteří pracují v bezprostředním okolí. Když se robota omylem dotknou, ihned se zastaví, případně opakuje svoji náročnou operaci znovu. Tím je neustále zajišťována bezpečnost zaměstnanců i preciznost výroby.

Zavedení kooperujících robotů KUKA do výroby závodu Vrchlabí je pokračováním investic do tohoto hi-tech strojírenského závodu, jež letos slaví 70 let úspěchů pod značkou ŠKODA a 152 let dlouhé průmyslové tradice. Od roku 2012 prošel úspěšnou transformací z montáže automobilů na výrobu automatických převodovek DQ 200. Za svou úspěšnou transformaci získal závod prestižní ocenění Továrna roku 2015. Dnes je podnikem disponujícím nejmodernějšími technologiemi a vysoce profesionálním týmem zaměstnanců. Do rozvoje vrchlabského závodu investovala ŠKODA AUTO více než 250 milionů eur.

DQ 200 patří mezi nejmodernější automatické převodovky v automobilovém průmyslu a poskytuje komfort řazení automatické převodovky v kombinaci s rychlým přeřazováním bez přerušení záběru. Denně jí zde vyrobí 2 000 kusů a je dodávána do automobilů ŠKODA i dalších značek koncernu Volkswagen. Od počátku zde z výrobní linky sjelo již více než 1 400 000 kusů této převodovky.