Kovosvit MAS zve na odborný seminář o využití obráběcích strojů s nástroji Sandvik Coromant

Společnost Kovosvit MAS uspořádá dne 31. května tradiční technologický seminář. Na akci, kterou strojírenský podnik ze Sezimova Ústí pořádá vždy v sudý rok, letos uvidí účastníci ukázky obrábění s použitím nástrojů od společnosti Sandvik Coromant. Zástupci této společnosti budou obchodním partnerům a zákazníkům Kovosvitu na semináři prezentovat obrábění na vybraných obráběcích centrech z produkce Kovosvitu MAS.

„Pravidelně na podobném typu semináře přivítáme v našem showroomu zhruba osmdesát zájemců z řad našich zákazníků a obchodních partnerů z oboru strojírenství. Program vyplní jak teoretické přednášky, tak praktické ukázky obrábění přímo na strojích. Na připravovaném semináři se zaměříme na prezentaci nových metod obrábění za použití nejmodernějších nástrojů od firmy Sandvik Coromant," upřesňuje program semináře Jan Hruška, marketingový manažer Kovosvitu MAS.

Nástroje v akci uvidí účastníci semináře na soustruhu MASTURN 550i, multifunkčním soustružnicko-frézovacím obráběcím centru MULTICUT 630 a na vertikálních obráběcích centrech MCV100 5AX a MCU700, jehož inovovanou verzi představil Kovosvit MAS na dubnových zákaznických dnech.

Na stroji MULTICUT 630 budou specialisté ze společnosti Sandvik Coromant prezentovat PrimeTurning, tedy novou rychlou metodu všesměrného soustružení, která umožňuje soustružení ve směrech, jež dosud nebyly možné.

Dále se na obráběcím centru MULTICUT 630 bude prezentovat upichování pomocí osy Y, což je koncept, který je především pro víceúčelové stroje velmi efektivní a výhodný. Nový upichovací nástroj zvyšuje dynamickou stabilitu díky přesměrování výsledné řezné síly, díky čemuž lze dosáhnout vyšší produktivity, kvality, úspory materiálu a snížení hlučnosti při relativně jednoduché úpravě sestav.

Na vertikálním obráběcím centru MCV100 5AX budou specialisté ze společnosti Sandvik Coromant prezentovat v akci frézovací adaptéry Silent Tools neboli frézovací antivibrační tyče. K jejich přednostem patří větší rychlost úběru kovu, provozní bezpečnost a vyšší kvalita obrobené plochy u operací s dlouhým vyložením nástroje a sklony ke vzniku vibrací. U dalších strojů bude firma Sandvik Coromant ukazovat v akci různé typy monolitických nástrojů.

„Věříme, že účast na semináře bude pro naše zákazníky i obchodní partnery přínosnou. Naším cílem je nabízet zákazníkům stále nové možnosti využití našich strojů. Jsme přesvědčeni, že přesně to bude hlavním přínosem této akce. Účastníci se dozvědí, jak nástroje na obráběcích centrech Kovosvitu MAS fungují, a zároveň vše uvidí v praktické ukázce," doplňuje Jan Hruška.

Technologický seminář společnosti Sandvik Coromant a Kovosvit MAS se uskuteční v showroomu společnosti Kovosvit MAS v přízemí administrativní budovy ve čtvrtek 31. května 2018 od 9 do 14 hodin. Registrace účastníků bude zahájena v 8.30. Celkem se uskuteční čtyři praktické ukázky na různých pracovištích s využitím obráběcích center z produkce Kovosvitu MAS a nástrojů firmy Sandvik Coromant. Registrace účastníků je možná na stránkách www.kovosvit.cz.

Jaroslav Martínek, mediální zastoupení Kovosvitu MAS, a. s., tel: 778 203 914,  jaroslav.martinek@pppartners.cz

O společnosti Kovosvit MAS, a. s.

Společnost má téměř osmdesátiletou tradici ve výrobě a vývoji obráběcích strojů. Je nositelem mnoha ocenění za technický přínos ve vývoji obráběcích strojů v České republice. Svým výrobním sortimentem se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový, energetický, letecký a strojírenský průmysl. Kovosvit MAS nabízí svým zákazníkům komplexní služby, individuální řešení, flexibilitu a výrobky té nejvyšší kvality. V září roku 2016 vstoupila do Kovosvitu MAS jako strategický investor společnost INDUSTRY INNOVATION. Přestože INDUSTRY INNOVATION spolupracuje s holdingem CZECHOSLOVAK GROUP, působí samostatně a není členem tohoto holdingu, do něhož nepatří ani organizačně ani z hlediska manažerských procesů.