Kuka vyvíjí řešení k okamžitému použití v průmyslu plastů

Na plastikářském veletrhu K 2016 konaném v říjnu minulého roku v Düsseldorfu představila společnost KUKA Robotics uplatnění automatizace pro konkrétní aplikace. Ve spolupráci se systémovými partnery vyvinula řešení k okamžitému použití (ready-to-use), které prezentovala v Pick&Place variantě pro výrobu mobilních telefonů.

Výroba plastů vyžaduje flexibilitu

Žádné jiné odvětví není charakterizováno tak krátkými životními cykly výrobků jako právě plastikářský průmysl. Produkty a modelové řady jsou obměňovány i během několika měsíců. Automatizační řešení pro výrobu musí mít velmi krátkou dobu návratnosti nebo musí být navrženo tak, aby se dalo použít i pro další modelové řady. Současně s tím se neustále zvyšuje složitost plastových komponentů a stupeň integrace. Výrobci by měli pokrýt rostoucí škálu modelů a účinně kompenzovat výkyvy ve velikosti výrobní šarže, což vyžaduje vysoký stupeň flexibility. Vzrůstající požadavky na přizpůsobivost a účinnost jsou hlavní hnací silou Industrie 4.0. „Stát se více flexibilním“ v tomto případě znamená „být schopný reagovat rychleji, individuálně a umět se přizpůsobit“ – ideálně s automatickými postupy a řízením procesů založeným na IT bázi.

Vývoj v úzké spolupráci se systémovými partnery

Plastikářský průmysl vyžaduje řešení a aplikace, které jsou určeny pro bezprostřední použití a jež jsou jednoduché na provoz a integraci. To je důvod, proč KUKA s několika systémovými partnery vyvinula takzvané „ready-to-use“ řešení, které bylo k vidění na K 2016. Systémoví partneři hrají ústřední roli ve strategické orientaci a definici balíčků řešení. „Definovat a dosáhnout přidané hodnoty můžeme pouze ve spolupráci s našimi zákazníky – s použitím „ready-to-use“ šitým na míru plastikářskému průmyslu,“ zdůrazňuje Philipp Kremer, manažer tržního segmentu plastikářství v KUKA Roboter GmbH.

Jednoduché ovládání obsluhy a integrace

Řešení „ready-to-use“ prezentuje inteligentní kombinaci KUKA robotů a doplňkových produktů jako například aplikační software KUKA a dalších navazujících komponentů. S širokou nabídkou od robotů a volitelného softwaru přes kombinaci robotů s nástroji a softwarem až k plně vybaveným robotům s nástroji, kabeláží, řídicím systémem procesů a technologickým softwarem – nezáleží na zkušenostech zákazníků s automatizací KUKA, její systémoví partneři připraví vhodný balíček pro každého zájemce. Řešení „ready-to-use“ je šité na míru pro aplikace v plastikářském průmyslu a mohou proto být použity ihned po montáži.

www.kuka.com