Loňský zlínský rekord opět zlomen!

Zákaznické dny významného zlínského výrobce obráběcích strojů, společnosti TAJMAC-ZPS a.s., se tentokráte konaly ve dnech 27. a 28. 4. 2017. I přes letošní nepřízeň počasí dorazilo mnoho návštěvníků, pro které byl připraven bohatý program i tradiční skvělé občerstvení od společnosti EUREST. Parkoviště před areálem společnosti bylo zaplněno již necelou hodinu před akcí a návštěvníci přijíždějící těsně před plánovaným začátkem akce již hledali volná parkovací místa v uličkách mezi výrobními halami.

Naše redakce se této významné akce účastní s železnou pravidelností již řadu let a stále nás překvapuje vzrůstající počet spoluvystvujicích firem i precizní organizace.

Michele Taiariol, generální ředitel společnosti TAJMAC-ZPS, a.s.

Dle údajů z elektronického registru hostů návštěvnost předčila minulý rekordní rok a rekordní byl též počet firem, které projevily zájem zúčastnit se Zákaznických dnů jako spoluvystavovatelé. Poptávka těchto společností bohužel převýšila kapacitní možnosti a nebylo možné všem zájemcům vyhovět.

Jsem přesvědčená, že řada návštěvníků i vystavovatelů se každoročně velmi těší na zahajovací projev generálního ředitele společnosti pana Michelea Taiariola, který opět nezklamal a přednesl vtipný i informačně pestrý proslov. Po jeho ukončení se návštěvníci rozešli mezi spoluvystavovatele, kteří každoročně zdokonalují prostor pro prezentace svých produktů. Prezentovány byly špičkové obráběcí nástroje, upínací technika, přesné měření, filtrační technika, pestrá byla nabídka komponentů i materiálů, nescházela robotizace, cad/cam , informační systémy i průmyslové značení.

Návštěvníci opět mohli využít nabízené komentované prohlídky výrobního areálu společnosti i možnosti exkurze do provozu ZPS – SLÉVÁRNA. Ve zvýšené míře zaujala technologická seřízení strojů výrobního programu firmy a velmi kladně hodnocený byl i doprovodný program.

Mnoho návštěvníků využilo neformálních setkání s odbornými pracovníky jako možnost výměny cenných poznatků z praxe a pracovníci společnosti TAJMAC-ZPS využili možnosti seznámit návštěvníky na vlastní půdě a v reálném provozu s výrobním programem i posledními novinkami.

Své exponáty tradičně představily divize CNC, divize AUTOMATY, divize MANURHIN a také projekt NEGRI BOSSI. Každá z divizí měla pro návštěvníky připravena zajímavá technologická seřízení, představující novinky či inovativní možnosti rozšiřující využití našich strojů, měření a aplikace volumetrické kompenzace u víceosých strojů, k vidění byl spolupracující robot a trojrozměrná lokalizace dílů, monitorování obrábění ARTIS a další. Svým rozsahem se Zákaznické dny ve Zlíně již velmi podobají menšímu strojírenskému veletrhu a řada strojírenských či průmyslových událostí by jistě uvítala vysokou úroveň i návštěvnost, kterými se zlínská akce může právem pyšnit.

Závěrem rozhodně nemůžeme opomenout skvělý doprovodný program se soutěží o lákavé a vskutku říci že i hodnotné ceny.

Letošní novinkou bylo představení vírníků fy NIRVANA AUTOGYRO a zájmu se opět těšily vystavené závodní speciály teamu Tlusťák Racing i půvabné hostesky.

Jménem redakce bych velice ráda poděkovala za možnost prezentace našich odborných časopisů na této akci a především pogratulovala všem podílejícím se zástupcům společnosti TAJMAC-ZPS a.s, kteří se podíleli na přípravě a vše perfektně zvládli.

Iva Duroňová – redakce

 S použitím zdroje: www.tajmac-zps.cz