M4000 – maximální výkon je nyní univerzální

Systémové nástroje jako takové, které jsou naprosto univerzálně použitelné pro velké množství požadavků na obrábění, snižují komplexnost a náchylnost výroby k chybám a zvyšují její hospodárnost. Nejnovějším příkladem této produktové filozofie, kterou zastává skupina Walter, je nová řada M4000 se systémovou vyměnitelnou břitovou destičkou. Walter důsledně realizuje v praxi myšlenku systému: Nové vyměnitelné břitové destičky a těla fréz se vyrábějí s kompenzací CO2.

M4000: rohová fréza M4132, fréza High Feed M4002 a fréza na srážení hran M4574 se systémovými vyměnitelnými břitovými destičkami SD..09T3.. Obrázek: Walter AG

M4000, to jsou čtvercové vyměnitelné břitové destičky, které lze použít ve třech různých typech fréz a které zvládají velké množství běžných frézovacích operací: například rovinné frézování, rohové frézování nebo srážení hran u všech ocelových a litinových materiálů, nerezových ocelí a také těžko obrobitelných materiálů. Vyměnitelné břitové destičky M4000 jsou tak univerzálněji použitelné než jejich specializované příbuzné z řady Walter BLAXX a Walter Xtra·tec®, ale stejně jako ty jsou povlakované vysoce výkonným řezným materiálem Tiger·tec Silver®.

Proč je řada M4000 se systémovými vyměnitelnými břitovými destičkami správný produkt na správném místě, vysvětluje Wolfgang Vötsch, senior produktový manažer společnosti Walter AG.

Čím se vyznačují systémové vyměnitelné břitové destičky pro M4000

Jednoduché rozlišení: Zvlněný profil na hřbetu naznačuje geometrii.

Zvlněným profilem: Hřbety čtyř řezných hran jsou opatřené zvlněným profilem, který naznačuje geometrii vyměnitelné břitové destičky: Čím více zvlnění je vidět, tím pozitivnější je geometrie. K dispozici je stabilní (D57) a univerzální (F57) geometrie. Systémové vyměnitelné břitové destičky mají pozitivní základní tvar s úhlem hřbetu 15 stupňů. Efekt: Pro frézování je zapotřebí menší výkon, klesá spotřeba energie, tím se zvyšuje hospodárnost.

Možnost rozšíření použití: Frézy M4000 umožňují také upnutí specifických břitových destiček. Pro frézu High Feed M4002 existuje navíc lisovaná destička s vedlejším břitem pro vylepšené povrchy. Destička s větším rohovým rádiusem zabezpečuje větší stabilitu řezných hran při práci s frézou High Feed a rohovou frézou. Speciálně pro rohovou frézu M4132 je k dispozici obvodově broušená vyměnitelná břitová destička, rovněž s přídavným vedlejším břitem.

Broušená dosedací plocha: Dosedací plocha v těle nástroje je tak přesnější, menší sklon k vibracím prodlužuje životnost. Čelní plochy jsou opatřené značkami pro jednoznačnou orientaci při výměně řezných hran.

Výroba s kompenzací CO2: M4000 je první výrobek, u kterého společnost Walter provádí kompletní evidenci a bilanci stopy CO2 – od dodání surovin až po expedici hotového výrobku. Druhým krokem globálně pojaté systémové myšlenky je kompenzace CO2: Walter podporuje projekt na ochranu klimatu na ostrově Borneo (Indonésie) jako příspěvek k omezení skleníkových plynů. Pro nástroje vyráběné s kompenzací CO2 zavádí Walter nové označení: zelenou vlaječku Walter.

Větší hospodárnost a efektivita: Jedna destička pro několik nástrojů – protože systémové nástroje jsou mnohostranně použitelné, snižují se uživateli náklady na skladování a pořizování. Při testování v praxi se nám podařilo snížit řezné náklady na jednu součást o polovinu. Příkon se přitom snížil přibližně o 15 procent.

Porovnání výkonu potřebného pro pohon ukazuje výkonnost nových nástrojů M4000.

Díky snadné manipulaci se zmenšuje komplexnost: S M4000 zavádíme nový laserový popis – také na malých průměrech nástrojů uvádíme nyní všechny důležité informace, například o vestavných částech a utahovacích momentech. Nové obaly usnadňují vyjímání nástrojů.

Smysluplné využívání a šetření zdrojů: Trvalá udržitelnost je pro nás i pro naše zákazníky stále důležitějším konkurenčním faktorem. Spotřebitelé chtějí vědět, jak bylo co vyrobeno. K tomu se přidává skutečnost, že mnohých surovin ubývá a jsou tak dražší. Proto je M4000 prvním počinem k tomu, abychom znali a poté mohli optimalizovat stopu CO2.

WALTER CZ, s. r. o.
Blanenská 1769
664 34 Kuřim
Tel.: +420 541 423 352
Fax: +420 541 231 954
service.cz@walter-tools.com
www.walter-tools.com