Malý velký stroj pro precizní přesnost a jemnou mechaniku

Jiří Malůš, jednatel společnosti DATRON – TECHNOLOGY CZ s. r. o.

V březnu letošního roku jsem se díky pozvání pana Jiřího Malůše, jednatele společnosti DATRON – TECHNOLOGY CZ s. r. o., zúčastnila velmi zajímavého semináře na téma zeleného obrábění, které avizuje až 80% úsporu nákladů.

V rámci této akce byla odborné veřejnosti představena novinka v podobě obráběcího stroje DATRON NEO, který mne zaujal natolik, že jsem se rozhodla vám přinést o tomto zajímavém stroji více informací, o které jsem požádala přímo pana jednatele. Hned v úvodu našeho povídání pan Malůš potvrdil i moji domněnku, a to slovy: „Mám takové tušení, že NEO by mohl být hodně zajímavý pro firmy, které dělají vstřikovací formy do malých vstřikolisů, pro nástrojárny a malé firmy, které mají vlastní produkci a chtějí být nezávislé na subdodávkách a korporacích s někým jiným.“

Pane Malůši, abych se přiznala, byť se v oboru obrábění pohybuji 15 let, o strojích společnosti DATRON jsem příliš nezaslechla. Přitom fakta o technologických možnostech stroje DATRON NEO, který je důvodem našeho povídání, zaujala nejen mě, ale naprostou většinu návštěvníků vašeho semináře. Jaká je tradice výroby strojů?

Společnost DATRON vznikla v roce 1965 jako konstrukční kancelář pro průmyslovou elektroniku. Postupem času vyvstala potřeba vyřešit výrobní technologii zapouzdření pro vysokofrekvenční dílce, které potřebují jistou přesnost. Navíc bylo důležité najít stroj, kolem kterého není spousta emulze a nečistot. Jelikož tehdy odpovídající stroj na trhu nebyl, padlo rozhodnutí vytvořit stroj vlastní, který bude splňovat dané požadavky. Tedy primární výroba strojů u společnosti DATRON byla pro vlastní potřebu. Vzhledem k tomu, že obsluha, která měla stroj dále užívat, byla s vlastní strojařinou obeznámena jen velmi málo, snažili se konstruktéři vytvořit uživatelsky velmi přívětivé řízení, kde si obsluha nebude muset pamatovat různé G kódy, pojezdy, výpočty apod. Všechny tyto strojařské záležitosti se snažili přetransformovat do lidské řeči a díky tomu stroj zaznamenal velký úspěch a začala být po něm poptávka. Následným vývojem a inovacemi začal DATRON pronikat do jiných oblastí. Především pak do nástrojáren, kde dochází k tzv. obrábění neželezných kovů a plastů malými nástroji. Frézovací stroje společnosti DATRON jsou orientovány na precizní práci a jemnou mechaniku.

Hlavní okruh zákazníků stále tvoří jen elektrotechnický průmysl. Pro jak velké provozy je DATRON NEO vhodný?

Všechny naše stroje se zaměřují na obrábění hliníkových slitin, plastů i obrábění oceli, ovšem jen malými nástroji. Škála je velice pestrá, ať už je to výroba forem, výroba jemné mechaniky, výroba zapouzdření pro vysokofrekvenční techniku nebo obrábění profilů. Elektrotechnický průmysl je určitě na prvním místě, ale hodně strojů nachází uplatnění i v leteckém průmyslu, neboť v letectví je potřeba absolutní přesnost, vše se frézuje především z duralových slitin a i v této oblasti máme hodně instalací. Velmi dynamický je NEO při zpracování hliníku, především pokud je kladen vysoký nárok na povrchovou úpravu obrobku. Tím, že nabízíme vysoké otáčky na vřeteni, nacházíme uplatnění při výrobě raznic a štočků v oceli, v mosazi i v tvrdých materiálech, kde nevadí, že stroj není až tak tuhý jako větší stroje. Co se týče velikosti firem, prozatím je naše klientela tvořena převážně menšími či středními podniky. Většina našich zákazníků má vlastní produkt a stroj pořizují pro odbourání nutnosti zadat spolupráce externě a řešit kooperace. Což je samozřejmě posune dál a postupně přinese také ekonomický efekt, neboť investice do tohoto stroje nejsou nijak závratné a jejich návratnost je v dohledné době.

Pane Malůši, první, co mě upoutalo, byla velikost stroje. Je malý, neuvěřitelně přehledný, moderní a působí velmi dynamicky.

Ano, je to tak a jsem rád, že to tak vidíte, to byl záměr! Stroj byl konstrukčně koncipován tak, aby nebyl náročný na prostor, kterého se řadě firem nedostává. Projde přes standardní dveře, umístíte ho kamkoliv do kanceláře, firmy, nemusí mít zázemí s obrovskou halou, čímž odpadá řešení problému s usazením a instalací, která má být jednoduchá, stejně jako je jednoduchá obsluha. Jsme schopni upínat deskový materiál vakuově, pokud se aktuálně řeší menší díly, tak na vakuové desce 500 × 400 se toho dá vyrobit hodně. Výhodou strojů DATRON je, že se dají velice rychle přezbrojit, tzn. že během pár minut lze změnit charakter stroje z kusové výroby na sériovou.

Design našich strojů neušel pozornosti odborné poroty, která uděluje ceny reddot a ocenila DATRON NEO i stroj řady DATRON CUBE prvními místy v kategorii průmyslového designu a uživatelského rozhraní (industrial design + interface design).

Prospekt, který mám v ruce je opatřen mottem „frézování nebylo nikdy jednodušší“. Ihned mne napadlo, že ani nebylo nikdy menší. Jaké jsou technologické přednosti tohoto malého velkého stroje?

DATRON Neo skutečně dělá celý proces vysokootáčkového frézování mnohem jednodušší a jeho přednosti lze relativně jednoduše shrnout. Je to kompaktní 3osý CNC frézovací stroj s jednoduchou obsluhou, nabízející dynamiku, kvalitu a výkon v malých prostorách. Základem je kameninový odlitek, který zajistí vysokou úroveň tlumení vibrací vznikajících při obrábění. Díky principu Plug & Play a vlastnímu DATRON next Software nabídne okamžitou produktivitu. Ergonomický čelní a nekomplikovaný přístup do pracovního prostoru stroje umožní jednoduchou a jistou manipulaci s obrobky, což vede k rychlému a přesnému zpracování. Pro jeho ovládání jsou využívány dotekové technologie. Přehledný dotekový displej funguje na stejně snadném principu ovládání smart phone. Monitor ukáže obrobek s absolutní přesností, s povrchovou úpravou, gravírováním – idea při využití tohoto principu byla skutečnost a věrnost zobrazení do sebemenších detailů. Kompletní výroba je absolutně čistá. Mazací médium je promícháno s tlakovým vzduchem a vzniká mlha, tím je práce mnohem čistější a přináší další časovou úsporou s následným čištěním. Obzvláště při využití etanolu při obrábění duralů nebo plastů to funguje úplně perfektně, nejsou otřepy, nelepí se to. Nicméně je to ztrátové chlazení, neboť se nedá recyklovat, ale v porovnání s obrovskou spotřebou běžných emulzí jsou to relativně marginální náklady. Nic není dokonalé, stejně jako v běžném životě.

Zmínili jsme vlastní, jednoduchý až intuitivní řídicí systém. Jak je to s propojením systémů od jiných výrobců?

S klasickými řídicími systémy nemáme nic společného, od začátku je to stroj, jehož ovládání je zjednodušené natolik, aby ho mohl ovládat i nestrojař. Řízení stroje máme vlastní, nicméně umí načítat G kód jako každý jiný stroj, z jakéhokoliv CAM softwaru. Postprocesory je možné upravit tak, aby to s naším strojem správně a bez problému fungovalo.

Nabízíte i vlastní nástrojové sady?

DATRON je jediný výrobce strojů, který zasahuje aktivně do konstrukce a výroby nástrojů, protože DATRON optimalizuje celý řetězec stroj – vřeteno – nástroj, aby celek dosahoval co nejlepšího výkonu při obrábění materiálů, na které se orientujeme. Máme hodně dobré nástroje, především se jedná o řadu jednobřitých nástrojů, kde má DATRON nejdelší a nejrozsáhlejší zkušenosti. Nicméně jsou to nástroje použitelné až od vřeten s 20 000 ot./min., pod tím to nedává smysl. My neurčujeme zákazníkovi, jaké nástroje má používat, ale snažíme se prodat stroj, který umí dobře obrábět, a s tím souvisí také optimalizace geometrie nástrojů pro dosažení co nejlepších výsledků. Samozřejmě jsou nástroje, například vrtáky, kterým se DATRON až tak moc nevěnuje, ale pro operace, pro které je NEO určen, dodáváme plně optimalizované nástroje.

Pane Malůši, předpokládám, že servis máte také podchycený?

Servisní zázemí je v Brně a Dětvě, umíme tedy velmi dobře pokrýt území bývalého Československa. DATRON NEO je koncipován jako instantní stroj – zákazník objedná, zaplatí, my mu přivezeme krabici, kterou si již zákazník sám rozbalí a vše podle návodu zapojí, opět platí motto – frézování nemůže být jednodušší. V případě nejasností jsme ale připraveni být nápomocni.

Pane Malůši, děkuji za váš čas a budu velice ráda, pokud se nám podaří naplánovat pro další vydání časopisu NÁSTROJÁRNA+, vycházející v závěru roku, real-time reportáž, ve které našim čtenářům představíme zajímavé stroje společnosti DATRON v praxi.

Iva Duroňová, šéfredaktorka