Máte problémy s CNC obráběním?

Pokud podobně jako mnozí jiní řešíte, kdo bude pro vámi nově pořízené CNC obráběcí stroje připravovat technologii výroby a NC programy a kdo je bude seřizovat a obsluhovat, a nedaří se vám nikoho přetáhnout z jiné firmy, natož najít takříkajíc na ulici, hledejte ve svých lidských zdrojích. Pomůžeme vám. Pusťte nás do své výroby.

začátek příběhu…
Všichni v okolí už CNC obráběcí stroje mají a výroba na nich se jim vyplácí. Evropská unie prostřednictvím vlády České republiky přispívá velkým procentem na pořizovací náklady, tak si taky nějaký CNC obráběcí stroj pořídíme. A proč jen jeden jednoduchý? Pořídíme si „CNC pětiosku“, to je prý žádaná technologie, a když už ten projekt předkládáme, tak si pořídíme i ten „soustruh s poháněnými nástroji a protivřetenem“. Když se daří firmám v okolí, bude se dařit i nám, na tom přece nic není!

…pokračování příběhu
Dotaci na náš projekt rozjezdu CNC obrábění v naší firmě jsme dostali. CNC obráběcí stroje jsme vysoutěžili. Dodavatel nám je dodal, nainstaloval a chtěl zaškolit naše NC seřizovače a obsluhy, ale my jsme mu řekli, že ještě nikoho nemáme, že jsme podali inzeráty, ale nikdo se doposud do výběru na tyto pozice do naší CNC výroby nepřihlásil. Dodavatel strojů tedy odjel s tím, až někoho budeme mít, ať se ozveme. Stroje tady stojí, naši zákazníci by jejich volné kapacity rádi využili, na stole od nich máme hromádku poptávek. Říkají, že je to ideální práce pro naše stroje, ale my jim to nejsme schopni kvalifikovaně ani nacenit, protože nevíme, jak na našich nových CNC obráběcích strojích pracovat. Zkoušeli jsme si nechat udělat několik technologických postupů na poptávané výkresy od dodavatele strojů, ale ten už na nás nemá čas. Dalším pokusem bylo oslovení prodejců řezných nástrojů, s jejich technologickými postupy na konkrétní výrobu a jejich pomocí jsme zkusili vyrobit vzorky, ale z toho předložené cenové nabídky naši zákazníci odmítli jako drahé. Po těchto „vzorkováních“ máme plné skříně nářadí a oba CNC obráběcí stroje, jak „CNC pětioska s Haidnem“, tak „soustruh s poháněnými nástroji a protivřetenem řízený CNC Fanuc s dialogem a doplněný podavačem tyčí“, stojí.

Jak vyzrát na programování CNC obráběcích strojů?

Naším cílem je pomoci vám orientovat se v problematice přípravy NC programů pro CNC obráběcí stroje a v procesech s tímto souvisejících, případně být nablízku a podat vám pomocnou konzultační ruku, budete-li ji potřebovat. Nerozlišujeme mezi tím, zda preferujete psaní NC programů „z ruky“ v textovém editoru, nebo na stroji pomocí dialogu, zda na externím pracovišti, nebo na počítači NC programátora pomocí CAM; cílem je najít efektivní řešení a společně rozjet výrobu a zaškolit obsluhu CNC obráběcího stroje. Nevíme úplně všechno, ale dokážeme se zeptat těch, kdo by mohli vědět.

Kvalifikovaná obsluha

Jak vám chceme pomáhat? Máme ověřeno, že je vhodné hledat ve vlastních lidských zdrojích. Mezi stávajícími pracovníky – „klukama a holkama“ od konvenčních obráběcích strojů. Pakliže budou chtít, dokážeme je naučit dovednostem obsluh, NC seřizovačů i NC programátorů CNC obráběcích strojů. Oni znají principy obrábění, základy metrologie, čtení výkresů a my je „jen“ zaškolíme na zvládnutí CNC problematiky přípravy výroby i vlastní výroby na CNC obráběcích strojích a budeme jim stálým „přítelem na telefonu“.

Školení

Školíme obsluhy, seřizovače a NC programátory CNC obráběcích strojů s CNC řídicími systémy Acramatic 2100, Fanuc, Heidenhain, Mefi , Mitsubishi i Siemens Sinumerik. Školení lze provádět v našich školicích prostorách nebo přímo ve vašich výrobních provozech, tedy bezprostředně i na konkrétních CNC obráběcích strojích.

Kdy investovat do CAM software?

V současnosti se setkáváme ve firmách s požadavkem: „Už u nás nastal čas, že potřebujeme CAM software pro naši výrobu a já mám za úkol se po něčem porozhlédnout. Udělejte mi cenovou nabídku, já si porovnám ceny!“ Pokaždé se ptáme, jak jste to poznali. Je to tím, že všichni v okolí už nějaké CAD/CAM softwary mají, nebo je to na základě rozboru vašich potřeb? Podle mých zkušeností nastává správná doba v těchto případech:

  • vaše CNC obráběcí stroje často stojí a čekají na novou práci,
  • nedokážete zpracovat výkresy a modely, CAD data,
  • váš NC programátor se stal nenahraditelným,
  • nedokážete realizovat nabízenou zakázku, protože nevíte, jak naprogramovat danou součást z ruky.

CAM software není všemohoucí řešení. Je to nástroj pro člověka, který rozumí technologii obrábění na CNC obráběcích strojích. Pro takového člověka je to nástroj jako třeba „posuvka“, prostě ho potřebuje. Jestli hledáte CAM software pro své CNC obrábění, nehledejte software, ale hledejte partnera, který vám nejen prodá krabici s DVD, ale bude vás provádět i při začátcích, i v průběhu vaší výroby. Jen tak to pro vás bude efektivní investice.

Koupili jste si CNC obráběcí stroj a nemáte kvalitní obsluhu, seřizovače ani NC programátora? Pusťte nás do své výroby, a když na začátku, po společném rozboru vaší stávající situace zjistíme, že dokážeme pomoci, pomůžeme vám.

Vlastimil Staněk, www.mateproblemyscncobrabenim.cz

V případě, že stejně jako já nemáte rádi internetové formuláře, napište mi
na můj e-mail vstanek@t -support.cz nebo rovnou zavolejte +420 603 114 182.