MEX | reportáž

Reportáž z veletrhu MOULDING EXPO 2017, kterého jsme se tentokrát účastnili jako vystavovatelé s vlastní samostatnou expozicí

Úvodem je potřeba říci, že veletrh MOULDING EXPO – zkráceně MEX – není menším bratrem většího a známějšího AMB, který proslavil stuttgartské výstaviště i mezi českými strojaři, ale samostatnou, velmi specifickou oborovou výstavou. Pokud jste nástrojař a pracujete v Česku nebo na Slovensku, tak se jednou za čas na podobnou výstavu podívejte, protože tady můžete vidět kompletní nabídku pro nástrojářskou výrobu od prvotní myšlenky až po velkosériovou výrobu. Celá šíře nástrojařiny je tu dobře patrná, protože vystavovatelé jsou seřazeni do jednotlivých sekcí a tyto skupiny pak do jedné ze čtyř hal. Pro představu, jedna hala zde je velikostí někde mezi pavilony „V“ a „P“ brněnského výstaviště, tudíž jde o docela velkou plochu výstavy. Mezi jednotlivé sekce patří modelářství, výroba prototypů, 3D tiskárny a aditivní technologie.

Formy

Více jak jednu halu obsadila sekce výroby forem – od vývoje, konstrukce, softwaru na výrobu forem, nabídky normalizovaných dílů na stavbu forem až po desítky výrobců forem. U těch se trošku zastavme, ti zde představili nejen dovednost formu vyrobit, ale i to, co je za tím, to znamená komunikaci se zákazníkem nad zadáním, jeho řešení, vývoj formy, vlastní výrobu až po nasazení do výroby a odladění rozjezdu velkosériové výroby. Ukázkou takové výroby pak byly na výstavě stovky hotových plastových dílů a výrobků, mezi kterými jasně dominovaly komponenty pro automobilový průmysl. A to od nejmenších dílů (tlačítka, ovladače) přes funkční díly a jejich sestavy (větráky, zámky dveří), širokou ukázku povrchových úprav pohledových plastových dílů (přístrojové desky) přes větší díly (nárazníky, výduchy větrání, palubní desky) až po obrovské díly jako je přední maska tahače Mercedes-Benz. Tedy doslova od klíčků zapalování až po kamion. Vedle automobilového průmyslu byly silně zastoupeny komponenty a díly z produkce elektroniky a spotřebního zboží. Všechny díly měly jednoho společného jmenovatele, a tím byla složitost komponentu. Jednoduše řečeno: s truhlíkem na květiny se tady nepotkáte. A samozřejmě, na všechny díly byly k vidění formy.

Plasty

V návaznosti na formaře byla na výstavě také zařazena sekce plastů, včetně ukázek výroby na vstřikolisech a řady různých technologií a materiálů. Ale MOULDING EXPO není plastikářským veletrhem. Na to jsou v Německu lepší akce. Zjednodušeně řečeno, tam, kde začíná velkosériová výroba plastů a kompozitů, tam ukázka technologií a nabídka firem na MEX končí.

Nářadí, nástroje, přípravky

Další velkou sekcí na veletrhu byla nabídka technologií pro výrobu nářadí, nástrojů a přípravků. A to v této sekci zejména tvářecích (střihací, vysekávací, ohýbací, protlačovací nástroje, razníky, razidla, vše na plechy i profily). A také nabídka všech druhů strojů a technologií na výrobu nástrojů a přípravků (upínky, magnetické stoly, svěráky, sklíčidla) pro mechanické opracování kovů.

Obrábění

Všem výše uvedeným sekcím, z nichž formařina byla největší, byly věnovány dvě haly. Další dvě haly patřily nabídce nástrojů na třískové obrábění a nabídce obráběcích strojů pro nástrojařskou výrobu. Na návštěvníky se doslova valily desítky tisíc obráběcích nástrojů. Potěšila mě nabídka místních výrobců specializovaných nástrojů všeho druhu a nabídka výroby jednoúčelových nástrojů na konkrétní druh obrábění u zákazníka. Ale opět: MOULDING EXPO není veletrhem obrábění. Takže velké nadnárodní značky tu nečekejte, i když místní nástrojařskou elitu: Gühring, ARNO Werkzeuge, Emuge Franken, Paul Horn, LMT Tools a další nelze pominout. Zhruba jednu a půl haly zaujímaly obráběcí stroje od zavedených značek oboru jako je Hermle, +GF+, DMG až po menší výrobce, včetně ukázek obrábění a všeho ostatního, co je s nástrojařinou spojené, například nabídka upínací techniky a měřicí techniky. Stejně tak nepřekvapí kompletní světová špička výrobců strojů pro elektroerozivní obrábění. Snad jediné, co mi na výstavě chybělo, byla větší nabídka klasických nástrojařských strojů pro výrobu rotačních nástrojů. Naopak mě opět zaujala řada výrobních fi rem ze všech výše zmíněných oborů obrábění a nabídka a ukázky specializované výroby, jako například přesné vyvrtávání hlubokých děr a podobně.

Expozice firmy Walter Formen und Kokilenbau – výroba kokil pro odlévání kol z lehkých slitin

Když už jsme ve Stuttgartu – malá ukázka místní dovednosti a umu

Velký počet výrobních firem na výstavě obecně je velkým plusem tohoto veletrhu a dost se tak liší od tuzemských výstav, kde výrobních firem moc nevystavuje.

Lokalita

Nástrojařina sama o sobě je důvodem, proč na výstavu přijet. Ale nejen to, je jím i lokalita. Nedovolím si posoudit, zda jsou lepší nástrojaři Němci, Švýcaři či Češi. Jisté ale je, že ve Stuttgartu a okolí je nástrojařina na špičkové úrovni. A hlavně, je jí tu hodně, řádově jde o tisíce firem. Samozřejmě vše v návaznosti na další výrobu, protože nástroj nebo forma není v procesu výroby konečným produktem, ale právě jemu pomáhá na svět. Takže pokud máte nástrojárnu a máte co nabídnout, zde najdete odběratele. MEX není lokální výstavou, zákazníci sem přijíždějí z celého Německa.

Internacionalita

Dalším důvodem, proč vyrazit na výstavu jako návštěvník nebo vystavovatel, je mezinárodnost akce. V tom jsou německé veletrhy nedostižné. Výstavu navštěvuje hodně cizinců a k vidění jsou i hromadné organizované zájezdy z čínských firem. Stejně tak tu najdete řadu zahraničních vystavatelů (Švýcarsko, Itálie, Portugalsko, Francie, Čína, Indie, Slovinsko a další země) včetně českých vystavovatelů. A také nás mile potěšila návštěva naší expozice řadou českých a slovenských firem. Zahraniční návštěvníci pocházeli z celkem 52 zemí, především z Rakouska (16%), Švýcarska (12%), Itálie (10%), Turecka (8%), České republiky (6%) a Portugalska (5%).

Výhodou výstaviště je jeho poloha na zelené louce mimo centrum města. Z dálnice sjíždíte přímo na hromadné parkoviště. Areál leží v sousedství letiště, takže pokud plánujete kratší či dokonce jen jednodenní návštěvu, můžete využít řadu spojů z Prahy či Vídně.

Jiří Klusáček, ředitel vydavatelství
© foto: autor a Messe Stuttgart

Fakta

  • Druhý ročník veletrhu MOULDING EXPO se konal ve dnech 30. 5. – 2. 6. 2017. Účastnilo se ho celkem 760 vystavovatelů a 15000 návštěvníků.
  • Na společném stánku ČR organizovaném agenturou na podporu obchodu CzechTrade se prezentovaly firmy: Formy Tachov s.r.o., HRONOVSKY, s.r.o., Mosled, s.r.o., Modelárna LIAZ spol. s r.o. a MEPAC CZ, s.r.o.
  • Přibližně 15000 návštěvníků zastupovalo každý významný obor průmyslu: automobilový průmysl (42%), výroba nástrojů a forem (28%), strojírenství (23%), zpracování a výroba plastů (16%), výroba prototypů a forem a další uživatelská průmyslová odvětví.
  • Organizátorem veletrhu MOULDING EXPO je Messe Stuttgart, který v ČR zastupuje fi rma Naveletrh s.r.o. (info@naveletrh.cz)