Mezinárodní konference zpracovatelů plastů

Ve dnech 13.– 14. září 2017 proběhla v hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou konference „FORMY STROJE MATERIÁLY“, která byla zaměřená na novinky z oblasti výroby forem, strojů, materiálů a jejich uplatnění v praxi za podpory uznávaných expertů z řady obchodních a výrobních firem a vysokoškolských pedagogů v oboru.

Celý program byl rozdělen do několika bloků, které byly proloženy přestávkami k případné diskuzi. V prvním bloku přednášek bych zmínil například příspěvek pana Ing. Čestmíra Krupy, zástupce firmy Mold-Masters Europa GmbH, který představil novinky z oblasti technologií a systémů horkých rozváděcích kanálů. A také příspěvek pana Václava Dvořáka, který prezentoval inovativní normalizované díly pro vstřikovací formy španělské společnosti CUMSA s přihlédnutím na pokročilou sledovatelnost výroby se systémem i-MET, stabilní proces vstřikování s Vacuumjet a mechanické systémy pro efektivnější formy. Ing. Lubomír Zeman z firmy PLASTFORM SERVIS zaujal příspěvkem o rozměrové a tvarové přesnosti výlisků z termoplastů se zaměřením na hlavní kvalitativní parametry při jejich výrobě (rozměry, přesnost, kompletní hodnocení materiálu výlisků) a ovlivněné parametry ve výrobě, konstrukci dílů, konstrukci formy.

Odpolední blok započal pan Ing. David Horák z firmy RADKA spol. s r.o. přednáškou o inovativních materiálech, po které následovala série dalších přednášek. Příspěvek z praxe na téma „racionalizace údržby a oprav forem – kvalita výlisků pro pokovování“ přednesl pan Ladislav Sára z AUTOMOTIVE LIGHTING. Středeční program ukončil pan prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld z Katedry Strojírenské technologie Technické univerzity v Liberci – vedoucí Oddělení tváření kovů a plastů, a to přednáškou na téma „zelené kompozity“.

Během konference proběhlo 22 přednášek, o které byl velký zájem plného sálu, mimo jiné zazněly příspěvky firem: Plasty Gabriel, ENGEL, ARBURG, MEUSBURGER, ORYCON, PLASTCOMPANY 1, SMARTPLAST, LISS a další.

Akci pořádala společnost UNIPLAST BRNO ve spolupráci s CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

David Bartoš, redakce