Miliony šroubů každý měsíc

Ve spojení španělského temperamentu, německé preciznosti, švýcarské kvality a české dovednosti

Španělská společnost Grupo Antolin je jedním z největších hráčů na světovém trhu dodavatelů interiérových částí automobilů a světovou jedničkou v oblasti produkce čalounění stropů. Několik výrobních závodů této skupiny najdeme i v České republice, mimo jiné v Turnově. A právě v turnovském závodu instalovala místní společnost RESIM s. r. o. několik setů moderních automatických šroubovacích stanic pro kompletaci dveřních výplní s využitím čtyřosých robotů Stäubli.

Automotive patří bezesporu mezi vysoce konkurenční odvětví a právě tento tlak nutí firmy hledat neustále nová řešení a způsoby, jak efektivně navyšovat produktivitu výroby. Zároveň stávající podmínky na trhu práce, tedy zejména velmi nízká míra nezaměstnanosti, ztěžují výrobním podnikům vyhledávání nových a udržování stávajících zaměstnanců. Nezřídka se tak firmy vydávají cestou automatizace určitých výrobních procesů, což jim následně umožní využít lidské zdroje na jiných místech.

 

Každý díl v jiné konfiguraci

Podobná situace panuje i v závodě Grupo Antolin v Turnově, který patří se svojí zhruba tisícovkou zaměstnanců mezi ty větší závody v rámci skupiny. Zatímco dříve se zde vyráběly komponenty zejména pro vozy střední třídy, dnes směřují výrobky z Turnova spíše do prémiových automobilek. Pro nasazení robotů na automatické šroubování dveřních panelů se společnost rozhodla v rámci zahájení nových projektu pro řadu vozů Q2–Q6 spol. Audi.

Na počátek těchto projektů se vracíme s projektovým inženýrem Michalem Chrpou: „Původní koncept byl trochu jiný, ale dle požadavků od Audi jsme museli opustit dávkovou výrobu a vyrábíme tak každý díl samostatně.“ Tento způsob pochopitelně klade extrémně vysoké nároky na flexibilitu výrobního procesu, na druhou stranu zákazníci si v dnešní době rádi navrhují výbavu automobilu do posledního detailu. Na základě dosavadních zkušeností s poloautomatickými stanicemi bylo vybráno inovativní automatizované řešení s průmyslovými roboty, které nabídlo zajímavou úsporu nákladů a tím pádem i krátkou návratnost investice.

 

Zkušený integrátor klíčem k úspěchu

Důležitým prvkem pro úspěch projektu je vždy výběr správného integrátora, který celé řešení navrhne na klíč a zajistí jeho instalaci. V těchto případech padla volba na firmu RESIM s. r. o., která již měla zkušenosti i z předchozích projektů v tomto závodě. Ta měla za úkol i výběr vhodných robotických ramen, jak popisuje její jednatel Josef Vlk: „My jsme na základě dřívějších zkušeností a posouzení nejvhodnějšího řešení požadované úlohy doporučili pro všechny projekty dveřních výplní cross‑roadové řady Q vozů AUDI právě čtyřosé SCARA roboty Stäubli, a to zejména kvůli jejich spolehlivosti a snadnému programování.“

Ačkoliv s roboty Stäubli se tak v Grupo Antolin setkali poprvé, firmu jako takovou znají díky svému plastikářskému provozu již dlouhá léta. Na vstřikovně se v nepřetržitém provozu střídá na zhruba 30 vstřikovacích lisech více jak 200 forem, z nichž většina je osazena rychlospojkami a multispojkami právě od této švýcarské společnosti. Zpět ke šroubovací stanici se vracíme s panem Vlkem ze společnosti RESIM, který popisuje proces návrhu robotických stanovišť: „Prubířským kamenem této aplikace bylo sladit vzájemně SCARA roboty, vibrační nádoby a vibrační lišty, které slouží k podávání šroubků – kvůli asymetrickým rozměrům jednoho šroubu jsme totiž nemohli jít cestou automatického podávání šroubů vzduchovou hadicí přímo ke šroubováku.“

 

Kvalita na prvním místě

Postupně se koncept šroubovacích stanic podařilo vyladit až do současné finální podoby s otočným karuselem, kde na jedné straně stolu šroubují jeden popř. dva roboty TS60 až 25 šroubů dle typu dveřní výplně, zatímco na druhé straně operátor pomocí ručního pneumatického šroubováku doplní zbylé, odlišné šrouby. Na všech výrobních linkách jsou tak vždy dvě identické stanice vedle sebe, jedna pro levé a druhá pro pravé panely. Výroba probíhá na velmi pokročilé digitální úrovni, jak vysvětluje pan Chrpa: „Každý operátor je na pracovišti přihlášen pomocí své čipové karty a zároveň je na každém dílu unikátní QR kód, který nese informace o konkrétní konfiguraci daného panelu.“ Data o každém jednotlivém šroubu odesílá robot okamžitě do řídicího systému, takže je k dispozici kompletní historie o každém zašroubovaném dveřním panelu.

Kvalita je všeobecně jedním z těch nejdůležitějších kritérií, proto je na ni kladen obzvlášť velký důraz. Optickou kontrolou je ověřována správnost instalovaných dílů dle konfigurace uložené v QR kódu. Na výstupu z každé linky jsou pak stanoviště elektronické kontroly, na kterých se ověří funkčnost a zapojení všech elektronických komponent – vždyť jen v rámci projektu Q2 existuje asi 20 různých variant kabelových svazků v závislosti na zvolené výbavě. Denně je takto na strojních zařízení od fy. RESIM kompletováno a kontrolováno více než 1 000 dveřních výplní každého projektu.

 

Inspirace pro další výrobní závody

Dvouletý provoz výroby projektu Q2 naplnil původní očekávání, když pomohl ušetřit náklady a zvýšit spolehlivost produkce. „Že se jedná o vskutku moderní a inovativní řešení dokazuje i zájem z dalších závodů Grupo Antolin, například kolegové z Německa si již byli šroubovací stanice dokonce osobně prohlédnout,“ dodává Michal Chrpa. Aktuální pozitivní zkušenosti potvrdily správnost rozhodnutí i pro shodná řešení následných projektů Q3, Q4, Q6 osvědčeným integrátorem, společností RESIM z Turnova zabývající se zejména výrobou jednoúčelových strojů a průmyslovou automatizací.

RESIM, s. r. o. – Industry automation

Nudvojovice 2257

511 01 Turnov

resim@resim.cz

www.resim.cz