Modernizace strojového parku

Ve společnosti Koyo Bearings Česká republika v září nainstalovali zpět do provozu dvě plně zmodernizované brusky na vnější průměry SASL 5AD a SASL 200, které prošly dlouhou komplexní obnovou.

Na oba stroje byly přidány nové bezpečnostní prvky, které odpovídají nejvyšším požadavkům na bezpečnost zaměstnanců, dále byla u obou strojů vyměněna elektroinstalace, byly zkontrolovány a případně zrepasovány nebo vyměněny všechny mechanické součásti, byl přidán řídicí systém CNC a vyměněny pohony.

Díky těmto změnám se zvýší bezpečnost pro obsluhu, sníží se zmetkovitost a brusky budou také vyžadovat menší čas pro seřízení. Celková cena modernizace byla necelých 10 milionů korun a trvala přibližně půl roku. Tato modernizace byla další z řady projektů, kdy kompletní inovací starších strojů fi rma vytváří moderní přístroje s nejvyššími standardy bezpečnosti, produktivity a kvality výroby. V nejbližší době proběhnou další plánované obnovy několika strojů na brusírně.

Společnost Koyo Bearings Česká republika s. r. o. se řadí mezi světové špičky ve výrobě ložisek. Nabízí inovativní řešení výrobcům zařízení i koncovým uživatelům náhradních dílů. Díky důrazu na kvalitní provedení a zvyšování výkonu svých výrobků se společnost prosadila mezi světovými výrobci automobilů i dalšími průmyslovými výrobci. Koyo Bearings jednoduše představuje splynutí nejvyšší kvality, spolehlivosti a servisu.

Redakčně zpracováno z www.koyobearings.cz