Nabídka volných kapacit nástrojárny J. Jindra

Základem výrobního programu firmy J. Jindra s.r.o. je zakázková výroba výkovků ze slitin mědi a hliníku, které dále obrábí.

Součástí firmy je i středisko nástrojárna, která od srpna nabízí volnou kapacitu. Nástrojárna se orientuje na návrh, konstrukci a výrobu nářadí, výrobu prototypových dílů a nástrojů. Výroba v nástrojárně je podpořena týmem odborných pracovníků a moderním kvalitním strojním a softwarovým vybavením, jak pro vlastní návrh a zpracování technické dokumentace, tak následně pro vlastní realizaci projektu. Pro návrh a konstrukci je užíván CAD/CAM software Unigraphics a Solid Edge. Pro výrobu nástrojů je od r. 2009 používáno HSC obráběcí centrum Röders RPX 500. Pro vlastní výrobu je použito klasických nebo CNC obráběcích strojů. Nástrojárna je certifi kována dle normy EN ISO 9001:2000. Tato certifi kace spolu se stálým týmem pracovníků a kvalitním strojním vybavením je zárukou vysoké kvality produkce.

Nástrojárna zejména nabízí:

  • výrobu kovacích zápustek a ostřihovacích nástrojů pro kování slitin mědi a hliníku,
  • obrábění grafitových elektrod podle dodaných modelů,• obrábění tvářecích nástrojů do kalených polotovarů,
  • opravy a údržbu kovacích zápustek a forem na tlakové lití kovů,
  • výrobu upínacích čelistí pro tvarové obrábění výkovků a odlitků.

Redakčně zpracováno z www.jindra.cz