NÁSTROJÁRNA+ 2/2017 - zahajujeme přípravy druhého vydání!

Vážení čtenáři časopisu Nástrojárna+, díky velkému ohlasu u odborné veřejnosti, který časopis pro nástrojárny sklidil, přidáváme od roku 2017 do mediaplánu druhé vydání.

Uzávěrka časopisu je 16.10.2017.

Zajistěte si včas inzertní plochy, informujte se o možnostech prezentace, nabídněte volné kapacity i pracovní pozice.

Informace získáte zde:

Časopis vyjde 16.11.2017.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!