Nejnáročnější procesy ve strojírenství? Nástrojařina a výroba forem

„Tyto oblasti výroby považuji za špičku v řemesle a na jejich realizaci zde potřebuji mít špičkové technologie a zkušené lidi,“ uvedl pan Bohumil Cempírek starší, do jehož společnosti CECHO jsme zavítali v rámci příprav prvního vydání časopisu NÁSTROJÁRNA +.

Do obce Polnička nedaleko Žďáru nad Sázavou, kde tato společnost sídlí, jsme se vydali s cílem získat co nejvíce informací o plánované instalaci nové automatizované výrobní buňky, které pro společnost CECHO přináší enormní zvýšení produktivity výroby, pokrytí aktuálních kapacitních potřeb společnosti, a to v podmínkách nedostatku lidských zdrojů jako nejpalčivějšího problému současnosti téměř ve všech strojírenských firmách. Kompletní dodávka strojů a robota WPT1+, jejich instalace, zprovoznění, zaškolení obsluh a uvedení do nepřetržitého provozu v režimu 24/7 je realizováno společností GF Machining Solutions. Instalace této špičkové technologie je logickým vyústěním dlouhodobé spolupráce v podobě dodávek vysoce produktivních strojů a technologií a současně je jediným řešením, které ideálně naplňuje firemní strategii společnosti CECHO, jíž je řízený rozvoj a kontrolovaný růst společnosti. Ambicí společnosti je být minimálně regionálním technologickým lídrem se schopností plně využít pro posílení vlastní konkurenceschopnosti vysoce efektivní řešení jak z oblasti obráběcích strojů, tak automatizace od GF.

Zástupcem a naším druhým průvodcem se proto stal pan Willi Glatter, který má ve společnosti GF Machining Solutions s. r. o. na starost prodej strojů a je jedním z členů realizačního týmu automatizační buňky sestávající z EDM hloubičky FORM 200, CMM Wenzel, vše obsluhováno robotem WPT1+ s paletizací GPS 240 stejně jako robot od SYSTEM 3R (člen skupiny GF).

Instalace a následné oživení výrobní linky včetně odladění výroby je plánováno na polovinu května (uzávěrka vydání N+ 1/2017 je 12. 5. 2017 – pozn. redakce), uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy je plánováno na konec května. Jedná se v krátké době o šestou instalaci tohoto typu v rámci ČR, kdy společnost CECHO shodně jako předcházející uživatelé svou volbu nasazení automatizace SYSTEM 3R od GF Machining Solutions s. r. o. učinila na základě technických parametrů, ale dále oceňuje i to, že řídicí systém automatizace je kompletně v českém jazyce, zaškolení obsluh je realizováno týmem místních aplikačních techniků formou pilotního projektu pro extrémní zkrácení náběhu do plného provozu.

Cílem společnosti CECHO – Bohumil Cempírek je neustále rozvíjet výrobu menších forem s limitní váhou do 3 t a soustředit ve svém týmu zkušené zaměstnance, kteří budou pro svoji práci nadšení, k čemuž rozhodně přispívá práce na špičkovém technologickém zařízení, které nabízí prostor pro nové zkušenosti a přináší nezbytnou motivaci.

Pořízení robotizované výrobní linky zajistí společnosti ekonomický přínos díky pokrytí výrobní kapacity, která momentálně schází a řeší se formou kooperací.

Nově instalovanými technologiemi v CECHO jsou tyto stroje:

  • obráběcí centrum MIKRON VCE 1600 Pro, které disponuje velkými pojezdy i v ose y a vynikajícími parametry vřetene,
  • prostřelovací stroj na startovací otvory – DRILL 20,
  • robotizované pracoviště – automatizovaná výrobní buňka, která se skládá z EDM hloubičky AgieCharmilles FORM 200 + automatický zakladač palet i elektrod WPT 1+.

V buňce, a tedy v nepřetržitém režimu bude dále provozován 3D měřicí přístroj Wenzel. Vznikne robotizované pracoviště s vysokou výrobní kapacitou získanou jednak nasazením výkonných strojů, ale zejména díky téměř dokonalé eliminaci veškerých vedlejších, neproduktivních, ztrátových časů a rychlé výměně výrobků. Jedním z nejdůležitějších přínosů je pak eliminace chyb, které do procesu vnáší lidský faktor. Naprosto revoluční je i úroveň kontroly nad celým výrobním procesem a schopnost realizace zakázek dle jejich časové náročnosti nebo dle harmonogramu priorit a termínu dokončení.

Při standardním manuálním zakládání obrobku do hloubičky, výměně elektrody i obrobku vznikají značné neproduktivní časy, kdy hloubička nevyrábí, a tudíž ztrácí kapacitu, hlavní výrobní čas je tehdy, kdy hloubička hloubí tvar do materiálu.

Nevýrobní časy jsou novým robotizovaným systémem minimalizovány, odstraňujeme je mimo stroj a ten tak může vyrábět. Produktivita na hloubení je úzkým místem v kapacitě společnosti CECHO. Nově nasazený stroj je 2× tak výkonný oproti současnému stavu. Doba, kdy stroj pracuje, nebude zatěžována seřizovacími časy, nová hloubička bude o 100 % produktivnější a tím se pokryje zúžený profil, který v současnosti omezuje kapacitu. Hloubička je přizpůsobena režimu 24/7 bez obsluhy. Příprava veškerých elektrod, obrobků a programů (tzv. nabití či nazbrojení) se standardně řeší při ranní směně. Hloubička a CMM je pak robotem zásobována během celého výrobního procesu obrobky a elektrodami ze zásobníků, které jsou integrovány ve WPT1+. V konkrétní konfiguraci společnosti CECO zásobníky disponují 80 pozicemi pro elektrody a deseti pro palety GPS 240 pro upnutí obrobků. Při konfiguraci zásobníků se pak vycházelo z požadavku na bezobslužný, nepřetržitý provoz po dobu víkendů, tzn. po dobu osmi směn od pátku odpoledne do pondělního rána. Celý režim v automatizační buňce je řízen SW s názvem WSM a Cell Manager, které jsou velmi sofistikovaným řešením, jež disponuje celým souborem funkcionalit, díky nimž dosahujeme úrovně vytížení strojů v buňce až na hodnotě okolo 7 000 hodin/rok „v řezu“.

Společnost GF Machining Solutions s. r. o. dodá nový stroj, automatizační zařízení a oživí celou automatizační buňku. Obrovskou devizou pro konečného uživatele je, a byla to i podmínka zadavatele, že kompletní dodávku a zprovoznění získá od jednoho dodavatele, který je skutečným garantem celé realizace, i když CMM bylo již provozováno na kontrolním oddělení a jeho přemístění a kalibraci jako jedinou provedou technici dodavatele měřicího přístroje, ovšem v součinnosti s aplikačními techniky GF Machining Solutions s. r. o.

Důležitým aspektem instalace nové linky je nenarušení chodu stávající výroby a okamžité navýšení produktivity. Ve stroji jsou nainstalovány pojistné mechanismy ochrany stroje. Jakmile se chod zastaví, vyšle signál obsluze, která závadu odstraní a může pokračovat dál. Společnost GF Machining Solutions s. r. o. zajišťuje servis a údržbu celé robotizované linky. Skvělé dlouholeté zkušenosti s přístupem celého týmu GF Machining Solutions s. r. o., rychlý servis i vynikající kvalita strojů od této společnosti hrála dle slov pana Cempírka hlavní roli ve výběru dodavatele nových strojů.

V čase, kdy čtete tento časopis, je výrobní linka již v provozu a věřte, že v některém z dalších čísel se budeme snažit přinést vám přesnější a hlavně konkrétní informace o zefektivní výroby, úsporách nákladů i nových zakázkách, které společnosti CECHO – Bohumil Cempírek přinesla.

Závěr patří poděkování panu Bohumilovi Cempírkovi st. za laskavé přijetí ve své společnosti a pánům Glatterovi i Hájkovi ze společnosti GF Machining Solutions s. r. o. za spolupráci.

David Bartoš, Iva Duroňová, redakce Infocube s. r. o.