Nejrychlejší servo-lisovací a ohýbací automat na světě

Se strojem RM-NC přináší firma Bihler na trh zcela novou generaci lisovacích a ohýbacích automatů

Kompletně NC-řízený stroj je ideálně navržen pro ekonomickou výrobu lisovaných a ohýbaných dílů z pásky nebo drátů, a to v různých velikostech série. Především při malých a středních sériích, stejně jako při výrobě mnoha variant výrobků vítězí stroj RM-NC. Velmi rychlé, 100% opakovatelné nastavení a přestavba stroje jsou jeho hlavní silné stránky.

O vše se stará moderní servotechnika v kombinaci s intuitivně obsluhovatelným řídicím zařízením Bihler – VariControl VC 1. Takto se například dají jednoduše nastavit saňové agregáty do libovolné polohy pouze pomocí stisknutí tlačítka. Díky integrovanému zařízení pro pozicování saňových agregátů lehce dosáhnete radiálního či lineárního uspořádání. Systém pro velmi rychlou výměnu nástrojů (nástrojové plato) rovněž přispívá k dalšímu zkrácení času potřebného na přestavbu stroje. RM-NC tedy umožňuje uživatelům velice rychle reagovat na přání svých zákazníků.

300 dílů za minutu – devětkrát rychlejší nastavení stroje

Z hlediska produktivity Vás RM-NC okouzlí. Až 300 vyrobených dílů za minutu hovoří samo za sebe. Náklady na nové nástroje jsou díky nižšímu počtu potřebných komponentů rovněž značně redukovány. Stávající nástroje používané na strojích typu RM lze na RM-NC jednoduše integrovat a optimalizovat. Servořízený stroj pak v daném případě nahrazuje více mechanických strojů a umožňuje tak uživatelům vytvářet mnohem větší hodnoty při výrobě. Ve srovnání s konvenčními metodami lisování a ohýbání lze dosáhnout až 200% zvýšení výkonu, stejnou sérii vyrobit za poloviční čas a časy nutné k přestavbě stroje snížit až devětkrát. Dříve čašově náročné práce jako je nastavení podávání materiálu, pozicování saňových agregátů nebo seřízení pohybů ohýbacích razníků lze nyní nastavit díky stroji a procesnímu řízení VC 1 v řádu minut.

Konstantně vysoká kvalita výrobků a spolehlivost procesu

Konstantně vysoká kvalita výrobků je garantována díky servo-řízeným saňovým agregátům, které jsou volně programovatelné v celém svém pracovním rozsahu. Zdvih, jeho poloha, dolní úvrať a profil pohybu lze libovolně nastavit. Maximální síly lze dosáhnout kdykoli a v jakékoli poloze zdvihu. Pohyby tváření jsou realizovány s konstantním přenosem síly. Výsledek: páska či drát budou vždy formovány v každém místě s optimální rychlostí.

Pro maximální spolehlivost výrobního procesu mají všechny agregáty chladicí a centrální mazací systém. Mezi další funkce patří softwarová ochrana proti přetížení stejně jako systém absolutního odměřování pro úplnou kompenzaci souvisejících teplotních vlivů.

www.bihler.de