Neobávejte se NC programování 2017

2denní školení, v Benátkách nad Jizerou,
3. a 4. dubna 2017, t-support.cz a profika.cz

Školení je určeno všem bez rozdílu věku a vzdělání. Všem, kteří mají jen dílčí nebo žádné zkušenosti s NC programováním a technologickými CAD/CAM softwary, a přitom mají chuť naučit se více.

Přihlásit se na toto školení můžete na:
www.t-support.cz/kat/neobavejte-se-nc-programovani-2017

Zájemce, který se přihlásí, získá možnost účastnit se dvoudenního kurzu zaměřeného na osvojení základních dovedností NC programování, seřízení a obsluhy soustružnických a frézovacích CNC obráběcích strojů. Součástí kurzu bude i praktické cvičení na CNC obráběcích strojích z produkce firmy PROFIKA.cz řízených řídicími systémy Fanuc a Siemens. 

Přihlášeným účastníkům bude poskytnuto nejen školení, ale bude jim i zdarma zapůjčen CAD/CAM technologický software GibbsCAM.

Cílem školení je, aby na konci výukového procesu podpořeného průběžnými konzultacemi byli účastníci schopni naprogramovat obrobek dle zadání.

Všichni účastníci školení obdrží certifikát.

Cena školení: 350 Kč včetně DPH

Náplň školení:

první den:

08:30-09:00 Prezence účastníků

09:00-10:30 Neobávejte se NC programování, Vlastimil Staněk

10:30-12:30 Jak CNC stroje fungují a jak se na nich pracuje, Realita v praxi, Jan Žáček

12:30-13:00 Oběd

13:00-14:30 Základní principy CAD/CAM problematiky, Jiří Härtl

14:30-16:30 Základy obrábění, Vlastimil Staněk, Jan Žáček, Jiří Härtl

druhý den:

09:00-12:00 CAD/CAM, realita v praxi, Jiří Härtl

12:00-12:30 Oběd

12:30-16:00 Praktická cvičení

16:00-16:30 Shrnutí, otázky a odpovědi

Strojírenská firma PROFIKA s.r.o. vznikla v roce 1992. Od roku 1996 se prezentujeme jako výhradní zastoupení koncernu HYUNDAI WIA divize obráběcích a kovoobráběcích strojů pro Českou a Slovenskou republiku a v polovině roku 2004 jsme rozšířili sortiment o dlouhotočné automaty švýcarského typu (Swiss-Type) dalšího jihokorejského výrobce HANWHA Corporation. Činnost naší firmy se však neomezuje pouze na získávání nových zákazníků a realizaci dodávek strojů (tj. CNC soustruhů a vertikálních či horizontálních obráběcích center). Samozřejmou součástí poskytovaných služeb je i provádění záručního a pozáručního servisu, školení a doškolování obsluhy, konzultace a poradenství, vypracovávání časových studií včetně vypracování kompletní technologie obrobku dle konkrétního požadavku, dodávky zvláštního příslušenství a náhradních dílů s tím, že prioritou jsou vždy potřeby a spokojenost našich zákazníků, resp. uživatelů strojů. Opodstatněnost tohoto komplexního pojetí služeb spojených s dodávkou a provozem velmi přesných a výkonných CNC strojů dokládá skutečnost, že v České republice a na Slovensku jsou v provozu stovky námi dodaných strojů. Nejdůležitější je však pro nás skutečnost, že naši zákazníci vyjadřují svoji spokojenost nákupem strojů opakovaně.

Společnost technology-support s.r.o., trvalá podpora vašich CNC provozů, působí na českém a slovenském trhu především v oblasti služeb a CAD/CAM dodávek pro uživatele, výrobce a prodejce CNC obráběcích strojů od roku 2003. Během této doby firma získala řadu stálých a spokojených zákazníků. Věříme, že za úspěchem firmy stojí mimo jiné snaha nebýt pouze jednorázovým dodavatel určité technologie, ale být především partnerem, nabízet řešení problémů, s nimiž se uživatelé při své práci setkávají. Vedle CAD/CAM řešení GibbsCAM a Cimatron je součástí našeho portfolia i CAD řešení ZW3D, vysokotlaké a velkoobjemové chlazení ChipBLASTER a také řešení pro zasíťování CNC strojů, správu NC programů a výrobní dokumentace a monitoring výroby a vyhodnocování efektivity CNC strojů CIMCO. Samostatnou aktivitou je nabídka školení a rekvalifikačních kurzů pro obsluhy a programátory CNC obráběcích strojů a CAD konstruktéry.

technology-support s.r.o.,
Dusíkova 1597/19,
cz-162 00 Praha 6,
tel: +420 235 355 377,
fax: +420 235 355 378,
info@t-support.cz