Nová etiketa extrémně odolná vůči mytí pro dohledatelnost při výrobě desek plošných spojů

S ohledem na nové výrobní procesy a miniaturizaci se výroba stává složitější a při montáži se používají stále agresivnější čisticí procesy a prostředky. Nová polyimidová etiketa B-777 společnosti Brady je navržena tak, aby zůstala připevněna a čitelná i po několika důkladných mycích cyklech, a zajistila tak sledovatelnost.

Sledovatelnost při agresivních mycích cyklech

Průmysl zabývající se montáží DCP používá k odstraňování nečistot z vyrobených desek stále agresivnější čisticí procesy. V těchto mycích procesech se používá větší množství vody a vyšší tlaky, více leptavých chemikálií s vyšší hodnotou pH, a vyšší teploty než v typických čisticích systémech. Aby společnost Brady zajistila plnou sledovatelnost DPS, vyvinula etiketu B-777, která zůstává čitelná a pevně nalepená i za těchto extrémních podmínek.

Nová etiketa a barvicí páska pro sledovatelnost

V kombinaci s novou barvicí páskou R-6300 je nová etiketa B-777 UltraTemp dobře odolná v agresivních mycích procesech s přetavením i bez něj. Bílá lesklá polyimidová etiketa B-777 nabízí vynikající odolnost vůči nanášení tavidla a měkkému pájení vlnou a vydrží teploty až do 300 °C. Etiketa je vhodná i pro tisk velmi malého textu nebo čárových kódů, a dodává se ve velikostech podle přání zákazníka.

Tiskněte a aplikujte na pracovišti

Etiketa B-777 UltraTemp pro agresivní mycí procesy funguje bez problémů s tiskovým aplikačním systémem BSP™61, podavačem etiket ALF a jinými automatickými aplikačními systémy. Společně poskytují spolehlivé a flexibilní řešení sledovatelnosti na místě pro výrobní procesy používající vysoké teploty. Společnosti, které netisknou etikety pro sledovatelnost na pracovišti, si mohou pro své řešení sledovatelnosti DPS, které procházejí agresivním mytím, objednat předtištěné etikety B-777.

O společnosti Brady Corporation
Společnost Brady Corporation je mezinárodním výrobcem a prodejcem kompletních řešení sloužících ke značení a ochraně osob, produktů i provozoven. Výrobky Brady pomáhají zákazníkům zvýšit úroveň bezpečnosti, zabezpečení, produktivity a výkonnosti. Patří k nim 1 / 2 vysoce výkonné etikety, bezpečnostní značky, bezpečnostní zařízení, tiskové systémy a software. Společnost byla založena v roce 1914 a má různorodou základnu zákazníků, především v sektorech elektroniky, telekomunikací, výroby, elektrotechniky, výstavby, vzdělávání, zdravotnictví, v leteckém průmyslu a v řadě dalších odvětví. Ředitelství společnosti Brady se nachází v Milwaukee ve Wisconsinu a k 1. srpnu 2014 zaměstnávala ve svých podnicích po celém světě přibližně 6 400 osob. Obrat společnosti Brady za účetní rok 2014 činil přibližně 1,23 miliardy USD. Akcie společnosti Brady se obchodují na Newyorské burze cenných papírů pod značkou BRC. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.bradycorp.com.
 
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovakia
Telefon: +421 2 3300 4800
Fax: +421 2 3300 4801
emea_request@bradycorp.com
www.brady.cz