Nové frézovací centrum ve společnosti Strojírny Olšovec

Společnost Strojírny Olšovec představuje zcela nové pracoviště s nově pořízeným CNC vertikálním frézovacím centrem ACCUWAY UM-210. Toto frézovací centrum disponuje rozjezdy 2 100 × 1 000 × 850 mm   (X × Y × Z) a vyniká vysokou tuhostí vzhledem ke konstrukci s použitím jak lineárních, tak i kluzných vedení.

Tento stroj byl pořízen s podporou dotace z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ a Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci projektu „Rozšíření výrobních kapacit s potenciálem posílení tržní pozice“. Předmětem projektu je pořízení vertikálního obráběcího centra, které slouží k frézování, vrtání a vyvrtávání tvarově složitých dílců s vysokým stupněm opakovatelné přesnosti.

Ve firmě STROJÍRNY OLŠOVEC, s. r. o., jsou vybaveni rozsáhlým strojním parkem k obrábění běžných hutnických výrobků, svařenců, odlitků a výkovků. Obrábění neomezují jen na obvyklé jakosti z oceli, ale nabízí obrábění velmi širokého spektra materiálů. Jsou schopni obrábět jak menší součásti od desítek kilogramů, tak středně těžké v řádu stovek kilogramů, i těžké součásti do hmotnosti 8 000 kg. Ve strojním parku společnosti najdete jak konvenční stroje určené pro jednodušší charakter práce, tak i nejmodernější víceúčelové CNC stroje pro náročný charakter práce.

Redakčně zpracováno z www.strojirny.com