Nové nástrojové držáky jsou zajímavou příležitostí k dalšímu růstu

Metodu PrimeTurning™ lze nyní využívat i na víceúčelových strojích a vertikálních soustruzích

Společnost Sandvik Coromant, jejíž specializací jsou obráběcí nástroje a nástrojové systémy, představila novou řadu axiálních a pro víceúčelové stroje určených nástrojových držáků CoroTurn® Prime, které mají obrobnám usnadnit přechod na novou metodu PrimeTurning™, umožňující soustružení ve všech směrech. Jejich zařazení do nabídky umožňuje uživatelům maximální využití výhod metody PrimeTurning na víceúčelových obráběcích centrech typu turn-mill a na vertikálních soustruzích. Připočteme-li ještě stávající sortiment radiálních nástrojových držáků, má nyní společnost Sandvik Coromant k dispozici ucelenou nabídku pro operace, využívané při obrábění metodou PrimeTurning.

Pro víceúčelové obráběcí stroje určené zdvojené nástrojové držáky CoroTurn Twin Tool značky Sandvik Coromant umožňují současné upnutí břitové destičky CoroTurn typu A a B.

Jednou z nejdůležitějších novinek v sortimentu je zdvojený nástrojový držák CoroTurn Prime Twin Tool pro víceúčelové stroje. Nástrojové držáky Twin-Tool umožňují současné upnutí břitových destiček CoroTurn Prime typu A i B, což výrobcům například umožňuje provést nejprve hrubování destičkou typu B a okamžitě přejít k dokončování destičkou typu B.

„Moderní víceúčelové stroje jsou určeny pro obrábění celých součástí, ale výměna nástrojů u nich obvykle trvá dlouho – mnohdy i 15 až 20 sekund,“ říká Håkan Ericksson, produktový manažer pro oblast všeobecného soustružení ze společnosti Sandvik Coromant. „Proto nový zdvojený nástrojový držák ušetří zákazníkům velké množství času při výměnách nástrojů.“

Další výhodou je, že na víceúčelových strojích umožňuje obrábění v ose B obsluze stroje naprogramovat úhel nástroje ve velmi přesných krocích. Využívá-li stroj při obrábění svou osu B, při použití neutrálních držáků se výrazně zlepšuje přístup do místa řezu. V kombinaci se zjednodušením prováděných operací se tak otevírají obrovské možnosti pro dosažení úspory času a zvýšení produktivity, což výrobcům pomůže omezit inventář a skladové zásoby nástrojů a přinese konkurenční výhody.

Do nabídky bylo začleněno šest nových nástrojových držáků pro víceúčelové obráběcí stroje, které se při obrábění s využitím osy B upínají pod úhlem 45° a umožňují použití břitových destiček CoroTurn Prime typu A i B. Varianty pro víceúčelové obráběcí stroje zahrnují čtyři běžné nástrojové držáky (pouze s jednou břitovou destičkou) a dva zdvojené nástrojové držáky (se dvěma břitovými destičkami). Pro použití jsou k dispozici zdvojené nástrojové držáky CoroTurn Prime se spojkou Coromant Capto o velikostí® C5 – C8.

Součástí sortimentu je rovněž řada axiálních nástrojových držáků pro vertikální soustruhy a společnost Sandvik Coromant tak má k dispozici ucelenou nabídku umožňující využití metody PrimeTurning: axiální, radiální i pro obrábění na víceúčelových strojích určené nástrojové držáky. Celkem bylo do nabídky nově zařazeno osm axiálně upínaných nástrojových držáků se specifickým určením. Tento typ nástrojových držáků je kompatibilní s naprostou většinou vertikálních soustruhů a je k dispozici se spojkou Coromant Capto a v provedení pro břitové destičky CoroTurn Prime typu A nebo typu B.

Přesto, že metodu PrimeTurning lze využívat napříč celou oblastí všeobecného soustružení, nejvýhodnější je pro závody zabývající se velkosériovou výrobou (automobilový průmysl), stejně jako pro podniky zaměřené na obrábění velkých dílů (letecký průmysl), kde je zapotřebí omezit výměny nástrojů, časy na seřízení a prostoje ve výrobě.

A konečně, díky metodě PrimeTurning, umožňující soustružení ve všech směrech, a nástrojům CoroTurn Prime, budou výrobci moci provádět soustružnické operace mnohem efektivněji. Ve srovnání s konvenčním soustružením lze dosáhnout zvýšení produktivity o 50–80% a současně i 1.5-2 násobného prodloužení životnosti nástroje.

Více informací naleznete na adrese www.sandvik.coromant.com/cs-cz/products/coroturn_prime.

Sandvik Coromant
Společnost Sandvik Coromant, která je součástí globální průmyslové strojírenské skupiny Sandvik, zaujímá vedoucí postavení v oblasti výroby nástrojů a nabídky odborných znalostí a řešení pro obrábění kovů, kterými se řídí průmyslové standardy a inovace požadované kovozpracujícím průmyslem nyní, i pro další průmyslovou epochu. Podpora vzdělávání, rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje a silné partnerství se zákazníky jsou zárukou rozvoje technologií obrábění, které mění, ukazují cestu a ženou vpřed budoucí průmyslovou výrobu. Celosvětově společnost Sandvik Coromant vlastní více než 3 100 patentů, zaměstnává více než 8 000 zaměstnanců a své zastoupení má ve 150 zemích.
Více informací získáte na www.sandvik.coromant.com nebo vstoupíte-li do diskuze na sociálních sítích.
Kontaktní údaje
Nikki Stokes – PR & Advertising – Sandvik Coromant
Tel: +44 (0) 121 504 5422
Email: nikki.stokes@sandvik.com
 
Nevena Rasic – Account Director – Publitek
Tel: +44 (0) 208 429 6541
Email: nevena.rasic@publitek.com
 
www.sandvik.coromant.com/cz