Nové trendy v obráběcích strojích

S naším „TALENTEM“ budete mít náskok v soustružení

Celkem 2 383 instalací CNC soustruhů HARDINGE® (Cobra, ELITE, TALENT a CS) během 13 let svědčí o talentu konstruktérů firmy HARDINGE. Nyní je v této kategorii k dispozici zcela nová vývojová řada CNC soustruhů, která nese staronový název TALENT®. To je jediné, co zůstává. Vše ostatní je nové, výkonnější a ještě přesnější.

Vývoj byl zásadní a oproti původní řadě značně inovativní. Především byla řada TALENT rozšířena o MULTI-TASKING stroje TALENT®42/51 v provedení MSY (poháněné nástroje + protivřeteník a osa Y). Ostatní verze vycházejí z tohoto uspořádání jako vyčerpávající kombinace. Jako zcela nová funkce bude k dispozici pro tyto stroje funkce „Following Mode“. Je to druhá osa X pro příčný posuv protivřeteníku pro obrábění. Tím je umožněno simultánní obrábění na obou vřetenících současně. Cílem je zkrácení výrobních cyklů. Jedná se o špičkové obráběcí stroje, které výrazně zvyšují výrobní kapacity. Jsou robustní a zároveň nabízejí vysokou úroveň funkčnosti a přesnosti. Lože je odlito z litiny CLASS 35 GRAY IRON, veškeré montážní plochy pro uložení vřeteníků jsou ručně zaškrabány a pro lineární pohyby os bylo použito válečkových valivých vedení pro 2,5× vyšší tuhost oproti kuličkovým. K dispozici jsou dvě provedení lože, a to krátké a dlouhé (400 mm, 650 mm)*. Pro obě tyto verze je pak možné zvolit průchod tyče vřeteníkem ∅ 42 nebo ∅ 51 mm. Unikátní je i patentované provedení vřeteníku CFS (collet ready systém), který umožní aplikaci minimálně 20 různých systémů kleštinového upínání od různých výrobců například HARDINGE C style, Quick Change, Hainbuch, Ortlieb, Nann, 173-185E a další. Samozřejmě, že je zde k dispozici i možnost použití hydraulických sklíčidel 6" nebo 8".

Je možné volit mezi 12 polohovým nebo 16 polohovým revolverem s možností indexace v mezipoloze, mezi provedením BMT45, VDI a dokonce i kombinací BMT/VDI30, a to s možností M funkce a osou Y. K dispozici je zakončení pro vřeteník A2-5" 6 000 ot/min (TALENT® 42) a pro vřeteník A2-6" 5 000 ot/min (TALENT® 51). Protivřeteník a poháněné nástroje pak mají vždy 6 000 ot/min. Pokud je zvolen například koník, pak je řešen vždy jako NC. Tyto stroje je možné vybavit velkým množstvím příslušenství např. vysokotlakou jednotkou do 70 barů, odnímací lopatkou, dopravníkem třísek, automatickou sondou pro zaměřování nástrojů nebo pro měření obrobků, detekcí přítomnosti obrobku v protivřeteníku, apod.

Technickou specifikací a standardními funkcemi jsou tyto stroje vybaveny s cílem poskytnout uživateli maximální funkčnost. Nabízejí výjimečnou kombinaci vlastností pro přesnost, flexibilitu a odolnost v kompaktním provedení. Tyto vlastnosti se často nacházejí pouze u mnohem vyšších cenových kategorií obráběcích strojů.

* Jedná se o přibližný údaj. Podrobnou informaci je možné získat u dodavatele!
  • TALENT® TT42‑2M2SY

Druhým významným krokem bylo zahrnutí stroje TALENT® TT42-2M2SY Multi-Tasking do vývoje. Jedná se o dlouho očekávaný stroj, který má k dispozici 2 vřeteníky a 2 nezávislé revolvery (horní a spodní), každý se 16 polohami BMT45. Ostatní technické parametry stroje budou shodné se strojem TALENT42®-MSY. Pouze lože bylo zvoleno 60 ° pro lepší odvod třísek a osa Y na horním revolveru je ortogonální s rozsahem ± 30 mm.

Ke stroji bude k dispozici celá řada příslušenství jak pro práci z tyče, tak i na sklíčidle. Řídicí systém stroje je Fanuc 0iTF s 15" grafickým monitorem.

Tento stroj doposud v portfoliu HARDINGE® chyběl.

  • TALENT® GT

Třetí zásadní krok bylo zařazení do vývoje zcela nového modelu – soustružnického stroje malé a střední velikosti s koncepcí vertikálně uložené nástrojové desky s 10–12 nástroji (Vertical Gang Tool CNC Lathes) pro práci především z tyče, ale umožňující i práci na sklíčidle z přířezů nebo odlitků, včetně podpory automatizace zakládání polotovarů a ukládaní hotových obrobků včetně jejich případné kontroly. Důležitým faktorem při vývoji stroje byla i nízká cena pro možnost aplikace do všech odvětví průmyslu. V zásadě se jedná o modelovou řadu, která zahrnuje celkem 2 + 2 typy strojů této konstrukce, a to:

  • GT-27 (2 osy | průchod tyče 27 mm | sklíčidlo 100 mm) vřeteník A2-4" | 6 000 ot/min | 7 kW
  • GTY-27 (2 osy | průchod tyče 27 mm | sklíčidlo 100 mm a osa Y) vřeteník A2-4" | 6 000 ot.min. | 7 kW resp.
  • GT-42 (2 osy | průchod tyče 42 mm | sklíčidlo 150 mm) vřeteník A-5" | 8 000 ot/min | 7 kW
  • GTY-42 (2 osy | průchod tyče 42 mm | sklíčidlo 150 mm a osa Y) vřeteník A2-5" | 8 000 ot/min | 7 kW

Osa Y je za příplatek a lze aplikovat i poháněné nástroje do max. 80 000 ot/min! Ty však jen jako elektrické nebo pneumatické. Uzavírání kleštiny je obdobné jako u dlouhotočných CNC soustruhů, a to i v případě, že bude použito sklíčidla po modifikaci tohoto upínacího systému. Také zde je k dispozici velké množství odpovídajícího příslušenství ke stroji jako například dopravník třísek, dopravník na obrobky, lopatka, poháněné jednotky nástrojů, měřicí sondy Renishaw a další. Tyto stroje jsou určeny pro globální trh.

Stroje využívají řídicí systémy Fanuc OiTF, Mitsubishi M80V nebo Siemens 828D.

Jaroslav­ Zahrádka
www.cnc-invest.cz