Noví členové AutoSAP

• Sdružení automobilového průmyslu vstoupilo do nového roku se třemi novými členy

• Během roku 2017 vstoupilo do Sdružení celkem sedm nových členů

• V současné době má AutoSAP 146 členů z řad firem, organizací a vzdělávacích institucí

 

Novými členy AutoSAP jsou: HOLLEN CZ s. r. o., PMP PAL International s. r. o., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

HOLLEN CZ sídlí v Mladé Boleslavi, má 70 zaměstnanců a zabývá se zabezpečováním kvality v automotive – třídicími, opravnými a kontrolními činnostmi. Více na: www.hollen.cz.

PMP PAL International sídlí v Klecanech, má 220 zaměstnanců a zabývá se výrobou stěračových systémů. Více na: www.pmpauto.eu.

VŠB – Technická univerzita Ostrava, AutoSAP spolupracuje zejména s Fakultou elektrotechniky a informatiky.

www.fei.vsb.cz